Uzura utilajelor din industria alimentară. Condiții de exploatare a utilajelor

/
/
/
1191 Views

Durabilitatea unui utilaj este dată de timpul de funcţionare în decursul căruia capacitatea de fucţionare rămâne constantă sau variază între anumite limite admise de fişa tehnică a utilajului. Capacitatea de funcţionare a utilajului dată de totalitatea principalelor caracteristici de proiectare ale acestuia şi anume: productivitate, consum specific de combustibil sau energie, viteza organelor mobile şi randament.

Modificarea parametrilor capacităţii de funcţionare a utilajelor:
 • exploatarea incorectă – apariţia defecţiunilor în funcţionarea mecanismelor ce-l alcătuiesc şi care funcţionînd încontinuare dezvoltă şi intensifică prematură a utilajelor.
 • uzura apare între două piese aflate în mişcare una în raport cu cealaltă prin intermediul unei suprafeţe.
 • între cele două suprafeţe se intercalează un lubrifiant;
 • în condiţiile prezenţei lubrifiantului, rugozitatea suprafeţelor amplifică uzura numai în situaţia când vârfurile rugozităţii sunt mai înalte decât grosimea filmului de ulei.

În perioada de funcţionare a unui utilaj se deosebesc trei etape:

 • prima etapă: – perioada de rodaj în care se desfăşoară uzura asperităţilor suprafeţelor aflate în contact.
 • a doua etapă – funcţionării în sarcină a utilajului: apare uzura naturală care creşte treptat până la uzura maximă admisă.
 • a treia etapă – uzurii progresive: modificări apreciabile a mărimilor jocurilor dintre suprafeţele în contact şi de modificarea formelor geometrice ale acestora. Din acest moment uzura duce la avarii.

Pentru a realiza o maximă a utilajelor şi o durabilitate îndelungată este necesar:

 • să se reducă la minimum perioada de rodaj;
 • să se mărească etapa funcţionării în sarcină ;
 • să se prevină etapa uzurii printr-o exploatare şi întreţinere judicioasă.

Factorii care influențează uzura

 • Materialul din care sunt executate piesele:compoziţia şi structura optimă a materialului folosit; realizarea unei compoziţii deosebite a stratului superficial.
 • Forma piesei – cele cu forme regulate şi muchii rotunjite se uzează mai lent decât cele cu forme neregulate.
 • Gradul de prelucrare aplicat – cu cât suprafeţele aflate în contact sunt mai rugoase cu atât se reduce rezistenţa la uzură a pieselor respective. Tehnologia de fabricaţie aplicată pieselor – dacă piesele prelucrate sunt supuse unui tratament termic prezintă o rezistenţă termică mai bună la uzură comparativ cu cele netratate termic.
 • Funcţia pe care o îndeplineşte piesa în ansamblul utilajului – piesele ce se rotesc şi antrenează în mişcare alte piese se vor uza mai repede în comparaţie cu cele statice.
 • Solicitările repetate la care sunt supuse organele de maşini – solicitările puternice şi variate ca intensitate determină o uzură mai rapidă.

În funcţie de cauzele ce o determină uzura se clasifică în:

 • Uzură normală ce poate fi uzură: mecanică, termică şi chimică;
 • Uzură accidentală.

Uzura normală

Uzură normală: determinată de forţele de frecare şi o serie de factori externi legaţi de exploatarea utilajelor.

Uzura mecanică: cauzată de forţele de frecare ce apar în timpul mişcării suprafeţelor aflate în contact.

 • eroziunea stratului superficial;
 • deformarea elastică şi plastică a suprafeţelor aflate în contact;
 • schimbarea structurii şi a proprietăţilor materialului de construcţie pe o anumită adâncime de la suprafaţa de contact.

Efectul uzurii mecanice » apariţia de jocuri între piese » utilajul va fi scos din funcţiune (jocurile depăşesc limitele admisibile).

Uzura mecanică este influenţată de următorii factori:

 • calitatea geometrică a suprafeţelor de contact a pieselor în mişcare, deci rugozitatea;
 • proprietăţile fizico-chimice ale materialului (structură, duritate, rezistenţă chimică);
 • calitatea lubrifiantului folosit pentru ungere (vâscozitate).

Uzura termică este determinată de: căldura degajată în timpul frecării pieselor când vitezele de alunecare sau sarcinile specifice sunt mari; acţiunea temperaturii ridicate cerută de desfăşurarea unor operaţii tehnologice.

Uzura chimică: se produce prin coroziune chimică Þ distrugerea metalelor şi a aliajelor folosite pentru construcţia utilajelor ca urmare a reacţiilor chimice la limita fazelor metal – mediu agresiv.

Pierderile datorate coroziunii sunt concretizate prin:
 • pierderi de materiale metalice care se evaluează anual la aproximativ 10%;
 • pierderi de produse alimentare datorită impurificării cu metalul corodat care adeseori formează compuşi toxici;
 • întreruperi ale proceselor de producţie datorită stagnării utilajelor cu influenţă negativă I asupra productivităţii muncii.

Coroziunea în mediul uscat: se desfăşoară prin reacţii între metal – gaz sau metal – vapori rezultând compuşi de oxidare sub formă de cruste; viteza de coroziune scade pe măsură ce creşte grosimea stratului depus.

Mașini de ambalare produse alimentare în ambalaje flexibile

Coroziunea în mediul umed: apare în prezenţa unui electrolit prin care trece un curent electric datorită deplasării ionilor prin soluţie. Acţiunea corosivă a unor săruri în concentraţii destul de ridicate este cu atât mai intensă cu cât pH-ul soluţiilor este mai redus şi conţinutul de oxigen mai mare. În industria cărnii, preparatelor şi conservelor de carne se introduc o serie de adjuvanţi necesari realizării acestor produse ca: azotaţi, azotiţi, acid ascorbic, polifosfati, antioxidanţi ce formează un mediu agresiv pentru suprafeţele utilajelor.

Uzura accidentală

Cauze:

 • Defecte constructive ale utilajelor concretizate prin: folosirea unui material necorespunzător sau de calitate inferioară; prelucrarea necorespunzătoare a pieselor şi mecanismelor; asamblarea incorectă a pieselor şi mecanismelor la motajul utilajului.
 • Nerespectarea instrucţiunilor de întreţinere
 • Nerespectarea normelor de exploatare prescrise.

Care sunt condițiile de exploatare a utilajelor?

Prin exploatarea utilajelor se înţelege totalitatea măsurilor ce trebuie luate pentru:

 • respectarea instrucţiunilor tehnologice;
 • folosirea raţională a productivităţii utilajelor;
 • realizarea operaţiilor tehnologice fără întreruperi şi pericol de accidentare.

Măsuri de exploatare a utilajelor:

Pregătirea corespunzătoare a locului de muncă astfel:

 • se verifică modul şi gradul de iluminare, încălzire şi ventilaţie al locului de muncă;
 • se verifică calitativ şi cantitativ materiile prime şi semifabricatele pentru a crea condiţiile de  funcţionare continuă a utilajelor;
 • se îndepărtează tot ce este nefolositor în spaţiul din jurul utilajului pentru a se crea posibilitatea menţinerii condiţiilor de igienă;
 • se verifică accesul la aparatele de măsură şi control cât şi dispozitivele de reglare.

Pregătirea utilajului pentru pornire care constă în următoarele:

 • montarea şi strângerea tuturor pieselor şi mecanismelor;
 • verificarea exactităţii montării;
 • verificarea existenţei lubrifianţilor la punctele de ungere;
 • se pregătesc piesele de rezervă şi sculele necesare pentru intervenţie.

Pornirea utilajului şi verificarea mersului în gol care constă în:

 • verificarea gradului de încălzire a mecanismelor;
 • verificarea funcţionării tuturor legăturilor cu apă, abur, saramură, gaz, aer.

Este interzisă funcţionarea utilajelor în gol în cazul celor înzestrate cu mecanisme de tăiere formate din cuţite şi site, deoarece frecarea uscată a acestora are drept efect încălzirea şi degradarea lor.

Pornirea şi funcţionarea sub sarcină a utilajului, urmărindu-se concomitent:

 • modul cum sunt efectuate operaţiile tehnologice;
 • modul de funcţionare a organelor de lucru;
 • indicaţiile aparatelor de măsurat şi control;
 • controlul productivităţii.
 • Alimentarea cu materie primă a utilajului să se facă uniform. Se interzice alimentarea peste capacitatea indicată.
 • Pe toată durata de funcţionare utilajul trebuie să lucreze uşor, să nu vibreze corpul utilajului, în interior să nu se audă zgomote şi lovituri. În cazul utilajelor la care intervine schimbul termic se impun o serie de măsuri suplimentare de exploatare.
 • Menţinerea strictă cu ajutorul aparatelor de măsurat şi control a regimului de temperatură şi presiune

Pentru o justă exploatare a acestor trebuie evitate toate pierderile de energie calorică în exterior, aceasta realizându-se prin:

 • verificarea conductelor de legătură pentru a se evita scăpările de agenţi termici;
 • verificarea garniturilor de etanşare;
 • izolaţia acestor aparate şi utilaje să fie completă cu o grosime corespunzătoare calculată astfel încât temperatura la exterior să nu depăşească 40°C.

După terminarea ciclului de producţie – utilajul se opreşte:

 • se întrerup contactele electrice;
 • se opreşte alimentarea cu abur, apă, gaz;
 • se demontează mecanismul organelor de lucru.

Urmează:

 • curăţirea reziduurilor rămase pe utilaj;
 • limpezire cu multă apă;
 • după uscare utilajul împreună cu întregul inventar se acoperă cu husă până va fi repus în funcţiune.

Dacă utilajul nu lucrează un timp mai îndelungat este necesar să fie supus conservării prin curăţire atentă şi ungere cu unsoare anticorosivă.

Curăţirea corespunzătoare a locului de muncă care constă în:

 • îndepărtarea surplusului de materie primă;
 • îndepărtarea surplusului de ambalaje;
 • evacuarea reziduurilor din producţie;
 • spălare cu detergenţi şi limpezire cu apă.
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :