fosfați

img
E339 fosfați de sodiu sunt aditivi alimentari cu rol de corector de aciditate, emulgator, sechestrant și stabilizator. Aditivii se prezintă sub formele: E339(I) - Fosfat monosodic; E339(II) - Fosfat disodic; E339(III) - Fosfat trisodic. Ortofosfatul monosodic (E339 I). Aditivul are ca sinonime: monofosfat monosodic, monofosfat...
img
Îngrășămintele sunt substanțele simple sau compuse, de natură minerală sau organică, care se aplică sub formă solidă sau lichidă, în sol, la suprafața lui sau pe plantă, pentru completarea necesarului de substanțe nutritive și în scopul îmbunătățirii condițiilor de creștere și dezvoltare a plantelor agricole,...
img
Poluarea apelor este definită în mai multe moduri: Distrugerea calității mediului acvatic prin introducerea de substanțe toxice și nocive pentru viață; Prezența în apă a oricărei specii (anorganice, organice, bacteriologică sau biologică) care degradează calitățile apei astfel încât să constituie un pericol sau să afecteze...
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :