Cum hrănești păsările pentru a mări producția de ouă?

/
/
/
873 Views

Producția de ouă în cadrul fiecărei specii este influențată cantitativ și calitativ de nivelul nutritiv al alimentației, de sortimentele de nutrețuri utilizate și de calitatea nutrețurilor.

Calitatea oului este dată de masa lui, rezistența coji, compoziția chimică, gust, miros, culoare gălbenuș etc. Masa oului poate fi influențată prin alimentație, prin conținutul hranei în proteine și în special în acid linoleic. Influența nivelului proteic al hranei asupra greutății oului este mai mare la găinile din rasele grele și mai redusă la cele din rasele ușoare. S-a constatat că lipsa acidului linoleic din hrană determină reducerea greutății oului. Calitatea cojii este apreciată prin grosime care influențează rezistența la spargere.

Citește și: cum hrănești animalele pentru a mări producția de lapte

O coajă rezistentă există atunci când grosimea acesteia este de 0,32 mm, rezistând la o presiune de 2,6 – 3,7 kg. La calcifierea cojii oului contribuie și vitamina D3, prezența manganului și zincului și raportul acido-bazic din sânge în timpul formării cojii oului. Excesul de în hrană reduce mobilizarea calciului din oase. Carența în determină demineralizarea organismului, reducerea producției de ouă și a ecloziunii, obținerea de ouă mici cu coajă subțire sau fără coajă. Aportul ridicat de dereglează absorbția magneziului și reduce producția de ouă, capacitatea de ecloziune și rezistența cojii. Carența în sare diminuează apetitul, reduce asimilarea calciului, diminuează producția de ouă, masa ouălor și rezistența la spargere a cojii. Carența de potasiu determină reducerea capacității de ecloziune și întârzie creșterea puilor. Manganul influențează pozitiv rezistența cojii și viablitatea puilor la ecloziune.

Carența vitaminelor și a carotenului reduce intensitatea ouatului, capacitatea de ecloziune și viabilitatea puilor. Aportul optim de vitamina D, favorizează creșterea producției de ouă, a rezistenței la spargere a cojii și mărește capacitatea de ecloziune. Carența în vitamina E reduce fecunditatea și determină mortalitatea embrionilor în primele zile de incubație. Dintre vitaminele complexului B cele mai importante pentru producția de ouă, incubație și viabilitatea puilor sunt: B1, B2, B3, B6, B12.

Culoarea gălbenușului este influențată de pigmenți carotenoidici (xantofile). Acești pigmenți în urma absorbției în tubul digestiv sunt depozitați în gălbenușul de ou și țesutul adipos. Pentru colorarea gălbenușului cei mai importanți pigmenți sunt: luteina din lucerna verde și zeaxantina din porumbul galben. Pentru intensificarea culorii gălbenușului se folosesc și compuși sintetici sau naturali cum sunt carotenoidele din boiaua de ardei. Gustul și mirosul ouălor pot fi depreciate prin utilizarea în hrană a făinii de pește. Prezența petelor de sânge de pe gălbenuș se datorează alimentației, respectiv nivelului prea ridicat de proteină din hrană, folosirea soiei crude, carența în clor și vitamina A, prezența micotoxinelor.

Cerințe pentru producția de ouă

Cerințele în substanțe nutritive sunt influențate de: specie, rasă, vârstă, intensitatea ouatului, valoarea energetică și nutritivă a hranei, valoarea calorică a oului, precum și de gradul de folosire a energiei potențiale din hrană. O caracteristică pentru producția de ouă o reprezintă cantitatea mare de substanțe nutritive metabolizate în cursul unui an. Raportat la 1 kg greutate corporală, în decursul unui an, găinile metabolizează 26 – 28 kg substanțe nutritive absorbite, în timp ce la vacă acestea reprezintă 9 – 10 kg, la scroafa 5 kg, oaie și capră 1.5 kg.

Cerințele de energie pentru a crește producția de ouă

Cerințele de energie pentru producția de ouă se stabilesc în funcție de producția de masă ou realizată, valoarea calorică a acesteia și coeficientul de utilizare a energiei metabolizabile din hrană în energie ou (60 – 70%). Cunoscând greutatea unui ou, intensitatea ouatului și coeficientul de utilizare a energiei se poate stabili cerințele de energie metabolizabilă pentru producția de ouă. Se poate utiliza următoarea relație:

Cerințele de energie metabolizată pentru producția de ouă
Cerințele de energie metabolizată pentru producția de ouă

Adăugând la aceste cerințe și energia metabolizabilă pentru funcțiile vitale se obțin cerințele zilnice în energie metabolizabilă a găinilor. Necesarul de energie al găinilor este exprimat prin necesarul pentru creștere, întreținere și producția de ouă. Ecuația de stabilire a necesarului a fost întocmită pe seama temperaturii ambientale, greutății corporale și a producției de ouă. O astfel de ecuație este cea stabilită în anul 1994 de NRC:

Energia metabolizabilă/gaină/zi
Energia metabolizabilă/gaină/zi

Păsările ouătoare își reglează consumul zilnic de nutreț în funcție de nivelul energetic al rețetei. Dacă se administrează o rețetă cu un nivel energetic redus, pasărea își va mări ingestia de nutreț până la asigurarea necesarului zilnic.

Cerințele de proteină pentru a crește producția de ouă

Cerințele de proteină se stabilesc în funcție de conținutul oului în proteină (6,6 g) și de coeficientul de utilizare a proteinei din hrană în proteina oului (60%). Proteina prezintă importanță în hrana păsărilor atât sub raport cantitativ cât și calitativ prin conținutul în aminoacizi. Atât deficitul cât și excesul sau lipsa echilibrului aminoacid determină o creștere a consumului specific pentru producția de ouă. Un deficit proteic duce la scăderea intensității ouatului și în același timp la reducerea greutății ouălor. Concomitent cu nivelul proteic trebuie asigurat și cel al aminoacizilor esențiali care trebuie corelat cu concentrația energetică a hranei. La primul aminoacid limitant este metionina, urmat de lizina și triptofan. Neasigurarea acestora afectează mărimea ouălor, intensitatea ouatului și calitățile de incubație ale oului.

Cerințele de pentru a crește producția de ouă

La păsările ouătoare cerințele cele mai mari sunt pentru calciu. Cu două săptămâni înainte de a începe ouatul, găinile pot depune o rezervă de calciu suficientă pentru 5-6 ouă. Lipsa unui nivel corespunzător de calciu din hrană pe parcursul producției, determină reducerea și chiar încetarea ouatului. În perioada producției ridicate de ouă o găină trebuie să ingere până la 3,3 g Ca/zi. Cerințele în calciu se stabilesc ținând seama de conținutul oului în calciu (2 – 2,2 g), de intensitatea ouatului și de coeficientul de utilizare a calciului din hrană (40 – 60%). Necesarul de calciu poate fi stabilit după relația:

Necesarul de calciu pentru producția de ouă
Necesarul de calciu pentru producția de ouă

Din ingerat se reține în organism aproximativ 60% la găinile tinere și 40% la cele în vârstă. La o producție mai mare de ouă, prin hrană se asigură o cantitate mai mare de calciu iar după vârsta găinilor de 40 săptămâni, scade utilizarea calciului în organism. Un nivel prea ridicat de calciu în hrană atrage după sine o reducere a consumului și a digestibilității. Cerințele în fosfor rămân constante pe perioada producției de ouă. Coeficientul de utilizare a fosforului din hrană este de 50%. Având în vedere utilizarea mai slabă a fosforului din combinațiile fitice, recomandările se fac pentru fosfor disponibil.

Se apreciază că o cantitate de 400 – 450 mg fosfor disponibil este suficientă pentru găinile ouătoare. Lipsa sodiului din hrană, prin omiterea suplimentării de sare, duce la scăderea producției și chiar la încetarea ouatului. Pentru ouăle destinate incubației prezintă importanță asigurarea unor microelemente, ea de exemplu manganul și zincul, deoarece lipsa lor reduce capacitatea de ecloziune și vitalitatea puilor.

La stabilirea cerințelor de calciu pentru producția de ouă trebuie să se țină seama de următoarele:

  • procentul de ouat, un procent mai mare determină un aport mai ridicat de calciu;
  • greutatea păsărilor, păsările mai grele consumă mai multă hrană;
  • vârsta păsărilor, utilizarea calciului în organism scade după vârsta de 40 săptămâni în cazul găinilor;
  • conținutul hranei în energie melabolizabilă, un nivel mai ridicat în EM reduce consumul;
  • temperatura din hală, o temperatură mai ridicată presupune un consum mai redus de hrană și respectiv un supliment de calciu.

Cerințele de vitamine pentru a crește producția de ouă

Pentru producția de ouă cerințele de vitamine sunt diferite în funcție de destinația ouălor, respectiv ouă de consum sau ouă pentru incubație. La stabilirea cerințelor optime de vitamine pentru păsări trebuie avuți în vedere factorii care acționează diferit de la o vitamină la alta: factorii furajeri (adaos grăsimi), diferențe de necesar condiționate genetic, condiții de întreținere (sol, baterii), factori de stres, variabilitatea conținutului de vitamine a nutrețurilor, pierderi de vitamine prin conservare, depozitare și procesare, disponibilitatea diferită a vitaminelor și antivitaminele. Se apreciază că nivelul optim reprezintă de cel puțin 1,2 ori nivelul stabilit experimental pentru rasele ușoare și de 1,5 ori pentru rasele grele.

Aportul suplimentar de vitamine pentru găini
Aportul suplimentar de vitamine pentru găini

Carența unor vitamine (A, D, B5, B6, B12) reduce intensitatea de ouat, iar în cazul ouălor destinate incubației este redusă capacitatea de ecloziune (A, D, B5, B12), crește mortalitatea embrionară (D, E, B2, B3, B7, B12). Carența în vitamina D determină producerea de ouă fără coajă și o coajă subțire a ouălor.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :