Perioadele de vârstă a pomilor fructiferi

/
/
/
293 Views

Pomii se deosebesc de plantele anuale cultivate prin aceea că reprezintă indivizi complecși, la care de la însămânțare sau plantare și până la moarte se petrec schimbări succesive, legate de anumite perioade. G. Sitt deosebește în viața unui pom 9 perioade de vârstă, care se pot reduce la 3 perioade de vârstă principale, și anume:

  • perioada de creștere, socotită de la însămânțare sau plantare și până la intrarea pe rod a pomului;
  • perioada de rodire, de la intrarea pe rod susținut, până la scăderea vizibilă a rodirii;
  • perioada de uscare, care cuprinde sfârșitul rodirii, însoțită de uscarea pronunțată a ramurilor de schelet și roditoare, până la moartea plantei întregi.

Criteriile după care P G. Sitt a determinat și denumit cele 9 perioade de vârsta au fost prezența unuia, a două sau a tuturor celor trei procese principale – creșterea, rodirea și uscarea ramurilor de schelet – și predominanța unuia față de celelalte.

perioadele de varsta ale pomilor
perioadele de varsta ale pomilor A – creştere; B – creştere şi rodire;
C – rodire şi creştere; D – rodire;
E – rodire şi uscare; F – uscare, rodire şi creştere; G – uscare, creştere şi rodire; H – uscare şi creştere; I – creştere

Perioadele de vârstă a pomilor – perioada I

Perioada I, de creștere vegetativă a pomului, este socotită de la încolțirea seminței sau de la plantarea pomului tânăr până la prima rodire. Această perioadă este caracterizată prin: creșterea progresivă a rădăcinilor și a părții aeriene – tulpina și ramurile de schelet și apariția pe acestea a ramurilor roditoare; prelungirea vegetației până târziu toamna, ceea ce întârzie coacerea lemnului și expune plantele la degerare; poziția convergentă a ramurilor de schelet, care pleacă din tulpi­nă sub un unghi oarecare și apoi se îndreaptă în sus; manifestarea vi­zibilă a fenomenului de etajare. În această perioadă, pomul nu rodește; caracterele lui, dacă este provenit din sămânță, nu sunt stabilizate. La piersic, perioada aceasta se încheie la 2-3 ani, la majoritatea soiurilor din celelalte specii sâmburoase și la unele soiuri de măr și păr, după 4-5 ani, iar la soiurile tardive de măr și păr după 8-10 și chiar 12 ani.

Perioadele de vârstă a pomilor – perioada II-a

Perioada a Il-a, de creștere și rodire, cuprinde dezvoltarea pomi­lor de la prima rodire până la recoltele regulate. Caracteristica acestei perioade constă în: creșterea destul de intensivă a ramurilor de sche­let, înmulțirea lor numerică și dezvoltarea pronunțată a ramurilor roditoare ca număr și vigoare; prelungirea vegetației toamna; producții de fructe crescânde și lipsa aproape totală a fenomenului de periodicitate; începutul de răsfirare a coroanei, prin aplecarea ramurilor și reducerea fenomenului de etajare; începutul stabilizării caracterelor ereditare la pomii obținuți din sămânță. La cele mai multe soiuri de măr și păr corespunde vârstei de 5-10 ani, iar la pomii sâmburoși vârstei de 2-4 până la 6-8 ani.

Perioadele de vârstă a pomilor – perioada III-a

Perioada a IlI-a, de rodire și creștere, durează de la intrarea în producție regulată, până la obținerea primelor recolte mari. Caracte­ristica acestei perioade constă în: scăderea generală a intensității creș­terii vegetative; slăbirea fenomenului de etajare pe ax și mai ales pe șarpante; părăsirea poziției verticale de către ax și aplecarea mai pro­nunțată a ramurilor de schelet; uscarea ramurilor roditoare de la baza ramurilor de schelet în direcția de la centru spre periferie (centrifug); creșterea recoltelor de fructe, însoțită de oarecare scădere a calității; încheierea mai devreme a vegetației și coacerea mai bună a lemnului. Pentru măr și păr, altoiți pe sălbatic, această perioadă corespun­de vârstei de la 10-20 ani, iar pentru sâmburoase, de la 6-8 până la 12-15 ani.

Perioadele de vârstă a pomilor – perioada IV-a

Perioada a IV-a, de rodire, este corespunzătoare timpului cât pomul produce sau este în stare să producă recolte maxime în condițiile naturale și agrotehnice date. Se caracterizează prin: încetarea aproape totală a creșterii prelungirilor anuale, în locul cărora se formează la vârful ramurilor de schelet țepușe și pinteni; accentuarea formării de arcade pe ramurile de schelet; recolte maxime însoțite de scăderea calității fructelor; periodicitatea pronunțată a producției de fructe la pomacee și uneori rodire periodică la unele sâmburoase (prun); us­carea progresivă și centrifugă a ramurilor roditoare de pe șarpantele scheletului coroanei; descreșterea numerică a ramurilor roditoare noi, prevalând numărul de ramuri ce se usucă. La măr și păr, în cazul altoirii pe sălbatic și franc, perioada de rodire corespunde aproximativ vârstei de 20-40 ani, la prun vârstei de 15-25 ani.

Perioadele de vârstă a pomilor – perioada V-a

Perioada a V-a, de rodire și uscare, constituie o prelungire a pe­rioadei de rodire. Caracteristicile pentru această perioadă sunt: lipsa creșterilor periferice și uscarea celor mai slabe ramuri de schelet, începând de la periferia coroanei; sporirea numărului de ramuri roditoare care se usucă, față de numărul descrescător de noi ramuri roditoare ce se formează pe ramurile de schelet; scăderea recoltelor de fructe, a calității lor și accentuarea periodicității de rodire. Această perioadă de vârstă corespunde vârstei calendaristice de 40-50 ani la măr și păr altoite pe sălbatic și franc și de 25-30 ani la prun.

Perioada a VI-a de creștere a pomilor

Perioada a VI-a, de uscare, rodire și creștere, reprezintă continuarea declinului pomului, când are loc apariția lăstarilor lacomi. Caracteristica acestei perioade constă în uscarea progresivă și centripetă a ramurilor de schelet; uscarea unei părți din rădăcinile periferice și creșterea altora mai aproape de coletul pomului; scăderea și mai mare a recoltelor de fructe și a calității lor; apariția de noi creșteri (lăstari lacomi), pe porțiunile degarnisite, cu direcția de la periferie spre cen­trul coroanei (centripet); scăderea rezistenței la ger a pomilor, ca o consecință a creșterii viguroase și prelungite toamna a lăstarilor la­comi. Corespunde la măr și păr vârstei calendaristice de peste 50 de ani.

Perioada a VII-a

Perioada a VII-a, de uscare, creștere și rodire, este o continuare a perioadei precedente, cu deosebire că rodirea trece pe ultimul plan. Se caracterizează prin uscarea accentuată a ramurilor de schelet și dezvoltarea de noi ramuri de schelet din lăstarii lacomi apăruți mai înainte; creșterea de noi lăstari lacomi pe porțiunile mai aproape de centru ale ramurilor de schelet și rodirea numai pe porțiunile de șarpante, care poartă ultimele ramuri roditoare active, precum și pe noile ramuri de schelet.

Perioada a VIII-a

Perioada a VIII-a, de uscare și creștere, este perioada uscării ramurilor principale ale scheletului și chiar a axului și încetării totale a rodirii. Pe tulpină se formează scorburi, iar lăstarii lacomi apar chiar de la baza coroanei.

Perioada a IX-a

Perioada a IX-a, de creștere a lăstarilor din colet, este perioada în care are loc uscarea completă a tulpinii, rămânând numai creșterile de la baza ei. În producție nu trebuie să se ajungă la această perioadă, cu atât mai mult cu cât lăstarii crescuți din portaltoi sunt sălbatici.

Rezumând considerațiunile lui P G. Sitt despre perioadele de vârstă se pot reține mai multe caracterizări generale. Creșterea și dezvoltarea pomilor este însoțită de un proces continuu de reînnoire și de uscare a ramurilor roditoare, iar mai târziu și a celor de schelet. În prima jumătate a vieții – până la perioada a IV-a, volumul coroanei se mărește mereu pe seama creșterilor peri­ferice (proces de reînnoire progresivă). Aceste creșteri la început sunt progresive, adică din ce în ce mai mari, apoi descrescânde, ajungând spre sfârșitul perioadei a IlI-a ramuri foarte scurte, iar în perioada a IV-a sub formă de rozete.

Paralel cu creșterile de prelungire la periferia coroanei, ramurile roditoare de pe șarpante „migrează” dinspre centrul coroanei spre periferia ei, adică suferă o deplasare centrifugă. Această migrație este rezultatul uscării ramurilor roditoare la baza ramurilor de schelet și nașterii în fiecare an de noi ramuri roditoare pe prelungirile ramurilor de schelet. În prima jumătate a vieții pomului, procesele de reînnoire domină pe cele de uscare. În a doua jumătate a vieții sale, începând cu perioada de vârstă a V-a, pomul intră în declin și volumul coroanei sale începe să scadă, prin uscarea ramurilor de schelet. Procesul de uscare începe de la periferia ramurilor de schelet și înaintează spre centru (centripet).

Paralel cu aceasta se intensifică procesul de uscare al ramurilor roditoare, care înaintează de la centru spre periferie, dar apare și în zona frunzișului verde și chiar la periferie, de unde înaintează spre centru, odată cu uscarea ramurilor de schelet. În felul acesta, uscarea ramurilor roditoare se petrece în două direcții, până la dispariția lor completă. Ca o consecință a înaintării centripete a procesului de uscare a ramurilor de schelet încep să apară lăstarii lacomi. Direcția de înain­tare a acestora este tot de la periferie spre centru – proces de reînnoire regresivă – iar locurile unde apar lăstarii lacomi sunt curburile ramu­rilor de schelet, bazele ramificațiilor, locurile de ramuri suprimate etc.

Datorită creșterii verticale a lăstarilor lacomi în zonele de curbu­ră, unde șarpantele sunt mai mult sau mai puțin orizontale, rezultă pe șarpantă cotituri bruște asemănătoare cu treptele unei scări. Dacă în viața pomului au avut loc 2-3 etape de reînnoire ale coroanei din lăstari lacomi, se pot observa pe șarpantă tot atâtea trepte. Aceste fenomene însă nu se petrec aidoma la toate speciile și so­iurile de pomi. De aceea, ele trebuie studiate îndeaproape, spre a putea aplica pomilor o agrotehnică diferențiată nu numai pe vârste, dar și pe specii, pe grupe de soiuri și chiar pe soiuri izolate. În condiții de producție, dată fiind tendința reducerii duratei de exploatare a plantațiilor, pomii sunt defrișați înainte de a parcurge toate cele 9 perioade de vârstă, de regulă în perioada a V-a sau a Vl-a.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :