Materiale utilizate în construcţia maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor din industria alimentară

/
/
/
1659 Views

utilizate în construcţia maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor din  se aleg în mod special pentru funcţia tehnică pe care o au de îndeplinit şi ţinând seama de:

 • consumurile de material şi energie,
 • calitate,
 • fiabilitate,
 • economicitate,
 • durabilitate,
 • cerinţe privind siguranţa alimentară şi de protecţie a mediului ambiant.
Clasificarea materialelor utilizate în construcţia de maşini
Materiale utilizate în construcţia de maşini – clasificare

Proprietăţile materialelor metalice utilizate în industria alimentară

În funcţie de natura lor, proprietăţile generale ale materialelor pot fi clasificate în:

 • proprietăţi intrinseci: fizice, chimice şi mecanice;
 • proprietăţi de utilizare: tehnologice şi de exploatare.

Materialele metalice destinate fabricării organelor de maşini trebuie să îndeplinească anumite condiţii, astfel:

 • dacă ansamblul funcţionează într-un mediu cu temperatură ridicată, piesele componente se vor confecţiona din oţeluri rezistente la temperatură (oţeluri refractare) sau cu un coeficient de dilatare constant;
 • în cazul unui mediu agresiv din punct de vedere chimic, sau când piesele componente pot contamina anumite substanţe sau produse alimentare, trebuie să se folosească materiale inoxidabile sau cu proprietăţi anticorosive;
 • când este necesară reducerea frecării şi îmbunătăţirea randamentului trebuie să se utilizeze materiale cu proprietăţi antifricţiune;
 • calităţile unui material sunt impuse şi prin condiţiile privind siguranţa în utilizare, şi respectiv a fiabilităţii garantate pentru piesă sau ansamblu.

La alegerea materialelor pentru construcţia pieselor din componenţa utilajelor şi instalaţiilor din domeniul industriei alimentare se au în vedere următoarele criterii:

 • condiţiile de funcţionare;
 • proprietăţile mediului cu care materialul vine în contact (temperatură, agresivitate, condiţii impuse de igiena şi de procesul tehnologic);
 • tipul (marca) de material care poate satisface proprietăţile necesare (rezistenţă mecanică, rezistenţă la uzură, rezistenţă la oboseală, rezistenţă la vibraţii etc.)
 • În general, criteriile de alegere a materialelor coincid cu primele trei cerinţe generale impuse organelor de maşini: îndeplinirea funcţiunii; tehnologicitate; preţ de cost. Referitor la caracteristicile materialelor, se vor avea în vedere atât caracteristicile mecanice (rezistenţă mecanică, elasticitate, plasticitate, tenacitate etc.), caracteristicile tehnologice (deformabilitatea plastică, turnabilitatea, sudabilitatea, aşchiabilitatea etc.) cât şi cele de exploatare (rezistenţa la uzare, fiabilitatea şi durabilitatea) ale organelor de maşini.

Criterii de alegere a fontelor

La alegerea fontelor se are în vedere că fontele cenuşii au cele mai bune proprietăţi de turnare şi sunt cele mai ieftine.

 • se folosesc în construcţia batiurilor, carcaselor care sunt solicitate mai mult static.
 • fontele cenuşii nu rezistă la oboseală deoarece lamele alungite de grafit sunt concentratori puternici de tensiune şi în acelaşi timp constituie praguri favorabile de propagare a fisurilor.
 • la execuţia pieselor solicitate la oboseală (arbori cotiţi, roţi dinţate mari etc.) se vor utiliza fonte cu grafit nodular.
 • acolo unde trebuie preluate şocuri se recomandă utilizarea fontelor maleabile care au garantată o oarecare deformaţie plastică până la rupere.

În medii de temperatură ridicată, uzură şi coroziune (de exemplu, grătarele focarelor la cazanele cu abur) se recomandă utilizarea fontelor aliate, în special a celor albe.

Criterii de alegere a oţelurilor

 • nu se ţine seama numai de caracteristicile primare ale materialului, ci şi de posibilităţile de îmbunătăţire ale acestuia prin tratamente mecanice, termice sau termochimice;
 • alegerea unei mărci de oţel se face în funcţie de solicitarea principală la care este supusă piesa.
 • oţelurile de uz general pentru construcţii au caracteristici mecanice bune, sunt tehnologice şi ieftine.

Oţelurile de cementare – oţeluri care conţin maxim 0,25% carbon – asigură tenacitate excelentă în miez şi proprietăţi bune (rezistenţă la uzură) în stratul superficial după ce sunt supuse unor tratament termochimice.

Oţelurile de îmbunătăţire, oţeluri cu peste 0,25% dar nu mai mult de 0,65% carbon, prezintă în urma tratamentului termic de călire proprietăţi bune (rezistenţă ridicată) pe toată secţiunea şi limite de rupere de până la 800 N/mm2, cu păstrarea unei oarecare tenacităţi.

Procesele tehnologice din industria alimentară impun folosirea otelurilor inoxidabile, rezistente la coroziune, la acţiunea acizilor şi bazelor, a apei fierbinţi la 83°C, a soluţiilor de detergenţi şi dezinfectanţi.

Mașini și utilaje pentru ambalarea produselor lichide și păstoase

 • garniturile şi materialele de etanşare se vor executa din material inoxidabil, netoxic, neabsorbant şi care să reziste la acţiunea acizilor precum şi la soluţiile de detergenţi şi dezinfectanţi.
 • părţile componente ale utilajele tehnologice care vin în contact cu produsele alimentare, în diverse faze de fabricaţie, sunt executate din oţel inoxidabil.
 • materialele utilizate în construcţia instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor din industria alimentară trebuie să prezinte o stabilitate chimică ridicată – rezistenţă mare la oxidare şi coroziune pentru a nu schimba caracteristicile alimentelor, băuturilor etc.

Instalaţiile din industria laptelui, cărnii, berii, zahărului, conservelor, vinurilor şi băuturilor alcoolice se fabrică din table laminate la rece, ţevi trase sau laminate, lustruite, din oţeluri inoxidabile aliate cu Cr-Ni, Cr-Ni-Mo stabilizate sau nu cu titan sau niobiu. În cazul instalaţiilor de producţie sau de transport ale produselor alimentare, când produsele vin în contact un timp limitat cu instalaţiile se vor folosi oţeluri inoxidabile aliate cu Al-Cr, Ti-Mo-Cr, Mo-Cr sau aliate numai cu crom întrucât aceste materiale au stabilitate chimică superioară.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :