Cultura de mac. Tehnologia de cultivare a macului

/
/
/
1385 Views

este cultivat pentru extragerea uleiului din (45-60%), cât și pentru alcaloizii conținuți în pereții capsulelor (, heroina, papaverina, codeina etc.). Uleiul din semințele de mac este semisicativ (indicele de iod este 131-143). Rafinat, uleiul se utilizează în alimentația oamenilor și industria conservelor (conține cca 68-80% acid linoleic). Nerafinat, uleiul de mac se folosește în diverse industrii. Turtele (45-50 kg/100 kg semințe) conțin 28-36% proteine, 11% grăsimi și 12% glucide; se utilizează ca nutreț concentrat în hrana animalelor, dar și în unele preparate de cofetărie și patiserie. Semințele întregi se folosesc în panificație și patiserie.

Vezi aici oferte de unelte pentru agricultură și grădinărit!!

Cojile de mac , la maturitatea capsulelor, conțin 0,5-0,9% morfină, servind la obținerea acesteia. La mac, în pereții capsulei se găsesc cca 25 de alcaloizi care, după structura nucleului, se împart în trei grupe:

 • cu nucleu morfinic: morfina, codeina, tebaina, salutaridina, codamina etc.;
 • cu nucleu isochinindainic: papaverina, papaveraldina, laudanoida, narcotina, pretopina, criptopina, papaverubina;
 • alcaloizi nespecifici papaveraceaelor.

Dintre alcaloizi, cel mai cunoscut este morfina, care se utilizează pe scară largă în medicină, ca analgezic și ca drog. Morfina se sintetizează în rădăcină, de unde, în cursul perioadei de vegetație, trece și se acumulează în pereții fructului de mac (ai capsulei), 0,15- 0,9%. Morfina se poate extrage atât din capsulele verzi (prin incizie), rezultând un latex care, în contact cu aerul se brunifică și dă naștere la opiumul brut (30-45 kg/ha), din care, apoi, prin diverse procedee chimice, se obține morfina, cât și din pereții capsulelor ajunse la maturitate.

Pe plan mondial, producția de morfină este de cca 1000-12001. Din morfină, prin diverse procedee, se obține heroina, folosită exclusiv ca drog. Întreaga gamă de alcaloizi extrași din capsulele de mac are o acțiune hipnotică şi generează dependență, cu consecințe extrem de grave asupra organismului uman. Din această cauză, ei se prescriu ca numai sub supraveghere medicală, în cazuri extreme. Macul este o importantă plantă meliferă, iar frunzele pot fi utilizate pentru creşterea unor specii de viermi de mătase. Are o perioadă scurtă de vegetație: 120-130 de zile, fiind o excelentă plantă de asolament. în România este cultivat în grădini, pentru semințe, utilizate la diverse produse de cofetărie și patiserie.

Unde este răspândită cultura de mac?

Macul este cunoscut ca plantă medicinală încă din Antichitate. Este cultivat pentru în India, China, Afganistan, Indochina (triunghiul de aur al opiumului), țările din Orientul Apropiat. Pe plan mondial, se cultivă pe o suprafață de cca 7,0 mii. ha. În Europa, macul este extins în cultură în țările Europei Centrale și în Polonia. În România, suprafața ocupată anual cu mac este de cca 6000-8000 ha, macul fiind cultivat în Transilvania (județele Brașov, Mureș, Cluj, Satu Mare, Bihor), în Moldova (județele Iași, Botoșani, Neamț, Suceava) și în Banat (județele Timiș și Caraș-Severin). Macul este cultivat în grădini, pentru semințele care se utilizează la diferite preparate de patiserie și cofetărie. Se cultivă și ca plantă ornamentală.

Macul – relația cu factorii de mediu

Macul este o plantă adaptată atât la condițiile climatelor calde, cât și la cele ale climatelor temperate. Dă rezultate excelente în climatele umede și răcoroase.

Macul – cerințe față de căldură

Cerințele macului referitoare la temperatură sunt moderate. El germinează la 1-2 °C (temperatura optimă este de 18 °C). La temperatura de 10-12 °C și o suficientă, semințele răsar după 6-8 zile de la semănat. La temperatura în sol de -3.. -6 °C, macul răsare după 13-17 zile. După răsărire, el suportă temperaturi de -4 … -5 °C pe solele umede și de -6 … -10 °C pe terenuri cu la nivel optim. Imediat după răsărire, temperaturile de 15-20 °C pot compromite cultura, din cauza dezechilibrului hidric creat în plantă ca urmare a sistemului radicular slab dezvoltat. Pentru creștere, macul necesită 10-15 °C, iar pentru înflorit-maturitate, 20-25 °C. Temperaturile sub cele optime din perioada formării și maturizării capsulelor determină scăderea conținutului de morfină. Constata termică pentru mac este de 2500 °C.

Macul – cerințe față de apă

Macul are cerințe ridicate de apă încă de la germinare. Germinarea semințelor de mac decurge normal când solul conține 70-80% apă din capacitatea de câmp. Lipsa apei după răsărire afectează grav plantele de mac, care, în această perioadă, au rădăcina slab dezvoltată. Fazele critice în ce privește apa se înregistrează imediat după răsărire și în perioada de alungire a tulpinii, până la înflorire. După formarea capsulelor, nevoia de apă se reduce.

Umiditatea relativ ridicată, nebulozitatea accentuată și excesul de precipitații din perioada formării capsulelor favorizează atacul de boli și reduc conținutul de morfină. Băltirile de apă în timpul vegetației, chiar de scurtă durată, compromit cultura.

Macul – cerințe față de lumină

Macul este o plantă de zi lungă. Necesită multă lumină în faza de înflorire- formare a capsulelor. Vremea însorită și caldă, din timpul înfloritului și formării capsulelor, favorizează acumularea morfinei în capsule.

Macul – cerințe față de sol

Din cauza sistemului radicular slab dezvoltat, macul are pretenții mari față de sol. Dă rezultate bune pe solurile ușoare, profunde, permeabile, bogate în humus și calciu, cu reacție neutră spre slab alcalină, cu apa freatică la adâncime mai mare de 2 m. Nu îi sunt favorabile solurile care formează ușor crustă, cele argiloase, reci, cu apa freatică aproape de suprafață.

Unde se cultivă macul?

În funcție de cerințele biologice, în România se pot delimita două zone ecologice de favorabilitate pentru cultivarea macului:

 • zona foarte favorabilă: Câmpia Timișului, Câmpia Crișurilor, Țara Bârsei și Subcarpații Răsăriteni.
 • zona favorabilă: Câmpia Moldovei, Podișul Transilvaniei și Podișul Someșan.

Macul este întâlnit în cultură, în grădini, aproape în toată România.

macul?

Macul se cultivă în asolament de 4-5 ani, pe soluri ușoare, profunde, permeabile, bogate în calciu.

Rotația culturilor de mac

În cadrul asolamentului, macul se amplasează după:

 • prășitoare bine îngrijite și fertilizate (porumb, cartofi, sfeclă pentru zahăr);
 • leguminoase pentru boabe;
 • cereale păioase (grâu, orz, orzoaică, ovăz, , triticale).

Nu se amplasează după:

 • sfecla atacată de gărgărița rădăcinilor;
 • crucifere, floarea-soarelui și alte oleaginoase.

Nu se cultivă în monocultură. Revine pe aceeași solă după un interval de 4-5 ani. Este o excelentă plantă de asolament și poate fi cultivat ca plantă protectoare pentru pătrunjel, morcov sau chimion.

Fertilizarea culturii de mac

Macul reacționează bine la fertilizare. Consumul specific de elemente fertilizante, pentru a se obține 1000 kg semințe + producția secundară, este de: 50-60 kg azot; 25 kg fosfor; 60 kg potasiu și 55 kg calciu. Îngrășămintele cu fosfor joacă un rol important în calitatea semințelor și acumularea uleiului. Se aplică în doze de 40-90 kg/ha. Îngrășămintele cu potasiu au rol de echilibrare în nutriția plantelor de mac. Se administrează în doze de 40-50 kg/ha potasiu.

Cultura de mac
Cultura de mac

Fertilizarea cu azot are o influență mare atât asupra producției de sămânță și capsule, cât și asupra conținutului de morfină. În funcție de fertilitatea solului, pentru mac se aplică 80-90 kg/ha pe solurile fertile și 120-150 kg/ha de azot pe soiurile mai puțin fertile. Doza maximă de azot se aplică după premergătoare mari consumatoare de azot. Momentul de aplicare a îngrășămintelor este dat de gradul lor de solubilizare. Îngrășămintele cu fosfor și potasiu se aplică sub lucrările de bază ale solului. Îngrășămintele cu azot se aplică fracționat: jumătate din doză sub lucrările de pregătire a patului germinativ și jumătate după rărit, o dată cu prașila a Il-a, mecanică.

Corectarea acidității se face pe solurile cu pH-ul mai mic de 5, prin aplicarea a 3,5-4 t/ha carbonat de calciu sub arătura de bază. Borul este microelementul care influențează pozitiv producția de capsule și conținutul de morfină. Se aplică în doze de 5 kg/ha BORAX. Fertilizarea organică se face cu 15 t/ha gunoi bine fermentat, aplicat sub arătura de bază. Stabilirea dozelor de îngrășăminte chimice are loc în funcție de:

 • fertilitatea naturală a solului;
 • planta premergătoare;
 • producția estimată.

Lucrările solului pentru cultura de mac

Macul este extrem de pretențios în ce privește calitatea patului germinativ. În funcție de planta premergătoare în succesiune, pentru mac se fac următoarele lucrări de bază ale solului:

 • dezmiriștirea cu grapa cu discuri, la adâncimea de 8-12 cm;
 • arătura de bază, la adâncimea de 20-25 cm;
 • întreținerea arăturii și nivelarea acesteia până la intrarea în iarnă, prin lucrări cu grapa cu discuri, în agregat cu grapa cu colți reglabili.

Pregătirea patului germinativ se face primăvara timpuriu, când se poate ieși în câmp. Ultimele lucrări se fac cu 1-2 zile înainte de semănat, cu combinatorul. Când terenul este prea afânat, înainte de semănat se lucrează cu un tăvălug ușor, pentru așezarea stratului superficial de sol.

Când se seamănă macul?

Sămânța de mac destinată semănatului trebuie să provină din recolta anului precedent. Se păstrează în capsule până în preajma semănatului. Trebuie să fie certificată cu puritatea peste 97%, germinația de minim 85% și MMB de 0,24-0,61 g. Înainte de semănat, sămânța se tratează cu TIRADIN 200 g/100 kg sămânță, în vederea semănatului, sămânța se poate draja. Perioada de semănat este atunci, când la 5 cm în sol, se realizează 2-3 °C.                                                                                                                                         t

În toate zonele, semănatul macului începe o dată cu desprimăvărarea. Întârzierea semănatului poate duce la compromiterea culturii. Densitatea de semănat trebuie să asigure, după rărit, 18-20 plante/m2 . Când sămânța este drajată, se pot obține densități la recoltare de 250000 plante/ha. Cantitatea de sămânța/ha este de 2-3 kg. Pentru o distribuție uniformă, sămânța se amestecă cu material inert 1:5 (nisip, rumeguș, faină grișată).

Distanța între rânduri este de 50 cm, iar între plante, pe rând, de 8- 10 cm. Adâncimea de semănat este de 1-2 cm, în funcție de textura și umiditatea solului. Semănatul se face cu semănătorile universale, echipate cu distribuitoare pentru semințe mici și limitatoare de adâncime, precum și cu grape lanţate.

Cum se îngrijește cultura de mac?

După semănat, în culturile de mac se fac următoarele lucrări de îngrijire:

 • combaterea buruienilor;
 • combaterea bolilor;
 • combaterea dăunătorilor.

Combaterea buruienilor se realizează prin 2-3 prașile mecanice și 1-2 manuale. Prima prașilă se face la două săptămâni după răsărit, folosind cultivatorul echipat cu discuri de protecție a rândurilor. Adâncimea de lucru a cultivatorului este de 3-4 cm. Când macul a fost semănat cu plantă indicatoare, iar terenul are crustă și este îmburuienat, prima prașilă se face înainte de răsărirea macului (prașilă oarbă).

Următoarele prașile se execută în funcție de apariția buruienilor, la 5-6 cm adâncime. Combaterea buruienilor pe cale chimică se face cu: TREFLAN, BALAN, DICURAN + REGLONE. TREFLAN-ul, în doze de 3,5 l/ha, sau BALAN-ul, 6-8 l/ha, se încorporează în sol la pregătirea patului germinativ; ele combat buruienile monocotiledonate anuale şi cele perene din sămânță.

Erbicidarea cu DICURAN + REGLONE se face în două etape, alegerea dozelor de DICURAN având loc în funcție de conținutul solului de humus. Pe solurile bogate în humus:

 • în prima etapă, imediat după semănat se aplică 1 kg DICURAN în 600 l apă/ha;
 • în etapa a doua, la faza de 4-6 frunze a macului, se aplică combinația DICURAN 1 kg+ 1,5-2,0 l REGLONE în 600 l apă/ha.

Pe solurile cu conținut de humus mai scăzut:

 • în prima etapă, imediat după semănat, se aplică 1,0 kg/ha DICURAN;
 • în faza a doua, în stadiul de 4-6 frunze a macului, se aplică numai REGLONE 1,5-2,0 l, dizolvat în 600 l apă/ha.

Între cele două lucrări de erbicidare se aplică prașile mecanice între rânduri. Răritul se face în două etape:

 • buchetatul, când plantele au 3-4 frunze; se execută manual sau mecanic; plantele se lasă în buchete lungi de 10-12 cm, la distanța de 8-10 cm unul de altul;
 • răritul propriu-zis are loc la 8-10 zile după lucrarea de buchetat, prin eliminarea plantelor din interiorul buchetului;
 • plantele rămase la distanța între ele de 10-12 cm, vor avea o densitate de 18-22 plante/m².

Combaterea bolilor la cultura de mac

În cultura macului se întâlnesc următoarele micoze:

 • pătarea neagră a frunzelor (Helminthosporium papaveris Saw);
 • mana (Perenospora arborescens Berk);
 • mucegaiul cenuşiu (Botrytis cinerea).

Pătarea neagră a frunzelor (Helminthosporium papaveris) se combate cu:

CAPTADIN 50 PU (captan 50%) – 0,20%; CAPTADIN 50 WP – 0,25%; CAFTAN 80 WP (captan 80%) – 0,125%; POLYRAN COMB (metiran 80%) – 1,8 kg/ha; DITHANE 50 WP (mancozeb 75%) – 0,2%; DITHANE M 45 (mancozeb 80%) – 0,2%; ZINEB-0,3%.

Mana (Perenospora arborescens Berk) se previne prin tratarea seminței cu TIRADIN – 200 g/100 kg sămânță; TIRADIN 70 PUS – 3,5 kg/t și curativ în vegetație cu DITHANE M 45 – 0,3%; CUPROSAN SUPER D. – 0,5%; TURDA CUPRAL 50 PU (oxiclorură de cupru) – 4-5 kg/ha; MANCOZEB 800 – 2 kg/ha; POLYRAN COMBI – 0,2%.

Când se recoltează macul?

Recoltarea macului se face la maturitatea deplină, recunoscută după:

 • culoarea capsulelor – galben-cenușie, capsulele se sparg ușor prin presare;
 • semințele sună în capsule și au culoarea specifică soiului.

Macul se recoltează manual sau mecanizat:

 • manual când capsulele se folosesc pentru extragerea de morfină; se taie capsulele împreună cu 5 cm de tulpină, se lasă câteva zile pentru uscare, apoi se treieră cu batoza sau cu combina, recuperându-se concomitent cu sămânța și resturile de capsule;
 • mecanizat, cu combina, direct din câmp. Atât batozele, cât și combinele trebuie astfel reglate încât să se evite pierderile de semințe și capsule. Sămânța obținută se condiționează și se aduce la umiditatea de păstrare de sub 10%. Sămânța destinată semănatului se păstrează în capsulele netreierate. Producția la mac este de 700-1200 kg/ha semințe și 300-500 kg/ha resturi de capsule.
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :