Îngrășarea rapidă a mieilor. Cum să îngrași mai rapid mieii?

/
/
/
1130 Views

Îngrășarea mieilor poate fi de tip intensiv, semiintensiv și extensiv.

Alimentația mieilor de tip intensiv

Alimentația de tip intensiv – constă în utilizarea la discreție a nutrețurilor combinate (amestecurilor de nutrețuri unice) bine echilibrate în substanțe nutritive, care permit realizarea unor sporuri medii zilnice de circa 200-300 g/zi cu un consum specific relativ redus (4,5-6 UN/kg spor). Îngrășarea începe imediat după înțărcarea micilor și durează circa 110-120 zile; la finele îngrășării mieii atingând greutăți de 35 – 40 kg/cap (chiar mai mari în cazul raselor specializate pentru producția de și metișii acestora).

Alimentația mieilor se face diferențiat corespunzător celor 3 faze de îngrășare:

  • faza de acomodare – durează 10-14 zile și are drept scop obișnuirea mieilor cu nutrețul combinat și noile condiții de mediu. La începutul acestei faze, se administrează același nutreț ca și în unitatea de proveniență, după care se trece treptat la nutrețul combinat (amestecul de nutrețuri unice) specific îngrășării. În această fază trebuie să se folosească o rețetă cu 17-18% PBD, formată din 60% făinuri + 40% concentrate, proporție care se inversează treptat până la sfârșitul fazei (tabelul de mai jos). În cazul mieilor proveniți de pe pășune este mai indicat ca acomodarea să se facă cu nutreț verde ofilit care treptat să se înlocuiască cu nutrețul combinat specific fazei următoare. În această fază se poate administra și fânul întreg sau tocat la dimensiuni de peste 3 cm. Suplimentul de concentrate care se administrează trebuie să fie îmbogățit cu vitaminele A și D și cu adaos de antibiotice pentru a reduce stresul de acomodare.
Rețete de nutrețuri combinate pentru faza de acomodare
Rețete de nutrețuri combinate pentru faza de acomodare
  • faza de creștere-îngrășare – durează 85- 90 zile, respectiv până la greutatea de 33 – 35 kg. În această fază se folosesc diferite amestecuri de nutrețuri unice sau nutrețuri combinate care asigură 15-16% PBD în cazul raselor autohtone și 16-17% PBD în cazul raselor specializate pentru producția de carne. În structura amestecurilor de nutrețuri unice se introduc fibroase în proporție de 20-50% (faină de lucernă, de fân natural, uruială de ciocălăi de , grosiere măcinate, etc.), diferența fiind reprezentată de concentrate (uruieli de cereale, șroturi de soia și floarea-soarelui, uruieli de mazăre, uree, etc), nutrețuri minerale (carbonat de calciu, fosfat mono sau dicalcic, sare) și premixuri vitamino – minerale.
Rețete de nutrețuri combinate recomandate pentru îngrășarea intensivă a mieilor
Rețete de nutrețuri combinate recomandate pentru îngrășarea intensivă a mieilor
  • faza de finisare – durează cca. 20 zile și are drept scop principal îmbunătățirea însușirilor organoleptice și gustative ale cărnii printr-o alimentație adecvată. În această fază cantitatea de proteină se reduce ajungând la 11.0-12.0 % PBD, iar conținutul în glucide ușor digestibile se mărește, determinând astfel o bună marmorare a cărnii. Sporul mediu zilnic care se realizează în acesta fază este inferior fazelor anterioare, iar consumul specific este mai mare datorită depunerilor masive de în carcasă, motiv pentru care această fază trebuie să fie cât mai scurtă și alimentația să se bazeze pe cantități mari de concentrate energetice. În tabelul de mai jos sunt prezentate rețete de nutrețuri combinate corespunzătoare fazei de finisare a mieilor supuși îngrășării în sistem intensiv.
Rețete de nutrețuri combinate recomandate în faza de finisare
Rețete de nutrețuri combinate recomandate în faza de finisare

La berbecuții la îngrășat poate să apară urolitiaza (calculi urinari) în urma consumului ridicat de concentrate bogate în fosfor. Pentru prevenirea acesteia, conținutul în fosfor al nutrețului combinat nu trebuie să depășească 0,30%, deci nu sunt recomandate tărâțele bogate în acest element mineral. De asemenea, pentru prevenire se poate administra sulfatul de amoniu (0,5% din hrană), se sporește aportul de sare la 1% din rație și prin administrare suplimentara de carbonat de calciu (Ca:P- 2:1). Deasemenea sărurile de cupru vor fi excluse din componentele minerale întrucât produce intoxicații grave la miei.

Alimentația mieilor de tip semiintensiv

Alimentația de tip semiintensiv – constă în folosirea unor rații de tip semiconcentrat, urmărind valorificarea superioară a resurselor furajere locale ieftine: tăiței de sfeclă, nutrețuri însilozate, fibroase grosiere preparate cu adaos de uree, nutrețuri verzi, etc. în acest sistem de îngrășare se realizează un spor mediu zilnic de 150- 200 g, iar durata îngrășării este de 140- 200 zile.

Îngrășarea se poate realiza:

  • în stabulație, alimentația bazându-se pe nutrețuri de volum care trebuie să reprezinte 60-65% din SU a rației;
  • în sistem mixt (pășune și stabulație).

Cel mai frecvent îngrășarea semiintensivă a mieilor se realizează în sistem mixt, care poate prezenta următoarele variante:

  • faza de creștere-îngrășare a mieilor se realizează pe pășune (circa 90-100 zile) iar faza de finisare se realizează în adăpost. În această situație îngrășarea începe Ia greutatea mieilor de cca. 20 kg şi durează 140-150 zile.
  • îngrășarea începe în adăpost (circa 40-45 zile, respectiv de la greutatea de cca 12 kg până la 20 kg), continuă pe pășune o perioadă de 3 luni, iar finisarea se face în adăpost cu nutrețuri conservate (30-40 zile). În această situație îngrășarea începe la greutatea de circa 12.0 kg şi durează aproximativ 170-200 zile.

În ambele variante pe pășune se asigură un supliment de concentrate (circa 100-300 g/zi, în funcție de calitatea pășunii și performanțele urmărite).

Structuri de rații folosite în îngrășarea semiintensivă a tineretului ovin
Structuri de rații folosite în îngrășarea semiintensivă a tineretului ovin

Alimentația de tip extensiv

Alimentația de tip extensiv – se bazează aproape în exclusivitate pe folosirea pășunii și a subproduselor agricole, concentratele fiind folosite în cantități foarte mici, în special în faza de_finisare. în acest sistem de îngrășare tineretul ovin realizează sporuri medii zilnice de sub 100 g/zi, iar carcasele obținute în urma sacrificării sunt de slabă calitate. Pentru a se obține sporuri medii zilnice mai mari şi a asigura o valorificare economică a nutrețului verde de pe pășuni, este necesar să se asigure un supliment zilnic de 100 – 200 g concentrate (gozuri. uruieli de cereale, tărâțe de grâu), în funcție de posibilități.

îngrășarea mieilor
îngrășarea mieilor

Finisarea se face în adăpost, timp de 3-4 săptămâni, folosind un amestec de nutrețuri unice format din: 30-40% fân, 10 – 20% grosiere și 40-45% uruială de porumb, administrat la discreție.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :