Factorii care determină habitusul la pomii fructiferi

/
/
/
270 Views

Habitusul sau înfățișarea exterioară a unui pom sau arbust este produsul acțiunii simultane a trei factori: ereditatea plantei, influența condițiilor exterioare și etapa de dezvoltare individuală sau vârsta plantei.

Ereditatea se manifestă prin tot ce are caracteristic specia sau soiul, respectiv talia, forma coroanei, forma, lungimea și grosimea ramurilor de schelet, unghiurile de ramificare, puterea de lăstărire a plantei, gradul de garnisire cu ramuri de schelet, forma și durata de viață a acestora, caracterul și vigoarea de creștere a lăstarilor, mărimea și forma frunzelor și altele. Toate aceste organe, caractere și în­sușiri influențează într-un fel sau altul habitusul pomului, definindu-l în linii generale.

Condițiile de viață influențează, la rândul lor, într-o măsură mai mare sau mai mică, caracterele de specie sau soi, modificând în aceeași măsură habitusul. Organele cele mai sensibile față de condițiile mediului exterior sunt celulele tinere din vârfurile de creștere ale tulpinii și rădăcinii, din țesutul, cambial al plantei și din organele ei provizorii, ca mugurii și grupurile de țesuturi meristematice.

Toate creșterile de ramuri, frunze și rădăcini, prin direcția în care se dezvoltă, prin puterea și caracterul dez­voltării lor, exprimă starea și distribuirea factorilor exteriori de vegetație. Invers, starea, intensitatea și direcția din care vine afluxul de lumină, căldură, substanțe hrănitoare determină direcția, puterea și caracterul de creștere al ramurilor și rădăcinilor. Afară de factorii exteriori, la determinarea direcției de creștere a unei ramuri contribuie și factori precum ordinul ramurei, vârsta și poziția mugurului din care a crescut ș.a. Coroana și rădăcinile unui pom se dezvoltă uniform dacă factorii de creștere sunt uniform repartizați în jurul lor. În acest caz nu intervin decât mici modificări, determinate de poziția coroanei față de punctele cardinale. Dimpotrivă, coroana unui pom înconjurat neegal de factorii de creștere, de exemplu ale unui pom situat la marginea unei păduri, se dezvoltă dezechilibrat, unilateral, și anume mai mult în direcția opusă pădurii și mai puțin înspre pădure.

Toate aceste condiții se resfrâng asupra habitusului coroanei și ale sistemului radicular, ceea ce se pot ușor constata mai ales prin comparație cu habitusul normal. Habitusul mai depinde, în mare măsură, de vârsta pomului. Depărtarea tot mai mare între cele două organe active ale plantei – frunzele și rădăcinile absorbante – intervine și ea ca un factor de limitare a creșterii, dat fiind că această depărtare necesită energie crescândă pentru asigurarea circulației sevei. La limitarea creșterii contribuie și schimbările interioare din țesuturile plantei, ca: îmbătrânirea protoplasmei, acumularea produselor secundare de sinteză a substanțelor organice ș.a.

Dintre fenomenele mai importante în procesele de construire a sistemului aerian și radicular prezintă o importanță deosebită polaritatea, cu efectul ei de etajare, paralelismul morfologic, corelațiile de creștere și altele.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :