Determinarea substanțelor proteice totale prin metoda Kjeldahl

/
/
/
2074 Views

Proteinele sunt componente de bază care oferă produselor alimentare valoare nutritivă. De aceea, calitatea produselor alimentare se apreciază, în primul rând după conținutul lor în .
Proteinele din au un conținut de azot cu valoare relativ constantă, 100 g proteine conținând cca. 16 g azot. Cunoscând conținutul în azot se poate calcula cantitatea de proteine cu ajutorul indicelui de convertire, care este 6,25. Acesta se poate deduce din următoarea corelație:

100/16=6,25

Cazeina din conține o cantitate mai mică de azot și anume, 100 g cazeină conțin cca. 15,67 g azot. La calcularea proteinelor din și din brânzeturi se folosește corespunzător conținutului în azot, indicele de convertire 6,38.

100/15,67=6,38

Albumina laptelui conține o cantitate ceva mai mare de azot decât cazeina, 100 g albumină conțin cca. 15,77 g azot, deci pentru calcularea proteinelor din urdă sau zer, corespunzător conținutului în azot, se folosește indicele de convertire 6,34.

100/15,77=6,34

Gelatina are un conținut ridicat de azot comparativ cu celelalte proteine și anume 100 g gelatină conțin cca. 18 g azot. La calculele proteinei din gelatină, corespunzător conținutului în azot, se folosește indicele 5,56.

100/18=5,56

Metoda clasică folosită la determinarea proteinelor are la bază evaluare conținutului de azot din produsul ce se analizează. Determinarea azotului total și convertirea lui în echivalentul de proteină, folosind factorul de multiplicare corespunzător, include și un coeficient de eroare acceptat. Aceasta, deoarece pe de o parte, la azotul neproteic natural se adaugă și azotul provenit din unii adjuvanți (nitriți, nitrați etc.)

Determinarea substanțelor proteice totale prin

Principiul metodei
Produsul supus analizei în prezența acidului sulfuric și a unui catalizator, se descompune la cald în elementele constituente: C, H, O, P, Fe. În urma descompunerii proteinelor și a celorlați compuși cu azot sunt puși în libertate ionii de amoniu, care se combină cu acidul sulfuric formând bisulfatul de amoniu. Bisulfatul de amoniu din mineralizat prin alcalinizare puternică eliberează amoniacul, care este distilat și captat într-o soluție acidă. Cunoscând cantitatea de acid necesară pentru neutralizarea amoniacului distilat se poate calcula cantitatea de azot din proba de analizat.

Aparatură și reactivi

 • acid clorhidric 0,1 n;
 • sulfat de cupru;
 • hidroxid de sodiu c.p. liber de azot și de carbonați, sol 30 % și 0,1 n;
 • sulfat de potasiu;
 • roșu de metil sol alcoolică 0,2%;
 • baloane de mineralizare Kjeldahl de 250 ml sau alte dimensiuni;
 • instalație de distilare-dispozitiv Parnas-Wagner (retortă, refrigerent, pâlnie de decantare, balon generator);
 • instalație de mineralizare;
 • sticlărie uzuală de laborator (pahare, baloane, baloane cotate, cilindrii gradați, pipete gradate, biurete, pâlnii simple de sticlă etc.);
 • acid sulfuric c.p. liber de azot, concentrat (D=1,84);

Mod de lucru
Mineralizarea – 
din produsul de cercetat se cântărește la balanța analitică o cantitate de 1 g carne, care se introduce în balonul Kjeldahl. Se adaugă 20 de ml acid sulfuric, 1 g sulfat de cupru și 5-10 g sulfat de potasiu. Balonul este supus încălzirii progresive pentru evitarea spumării. La început lichidul are o tentă brun-negricioasă, apoi se clarifică treptat. Mineralizarea se consideră terminată atunci când lichidul devine perfect limpede, iar pe pereții balonului nu au rămas particule neatacate. Din acest moment, se mai continuă 30 de minute. După răcire, mineralizatul capătă tentă albastru-verzuie, imprimată de catalizator (sulfat de cupru). În mod obișnuit, această operație durează 6-7 ore, cu o mineralizare mai lungă la produsele ce au un conținut mai mare de grăsime.

Distilarea amoniacului
Pregătirea distilatului – Mineralizatul din balon se trece într-un balon cotat de 100 ml. Trebuie avut în vedere faptul că, după trecerea mineralizatului în balonul cotat, se mai fac două – trei spălări cu apă distilată a balonului Kjeldahl și toată cantitatea rezultată se pune în balonul cotat. După aceea, se face completarea balonului cotat cu apă distilată până la semn.

Distilarea propriu-zisă – se face în dispozitivul Parnas-Wagner. În retortă se pun 10 ml mineralizat (din balonul cotat), peste care se adaugă 20-30 ml de hidroxid de sodiu sol 30% pentru alcalinizare. După închiderea circuitelor și verificarea acestora, se trece la distilare, care trebuie să aibă un ritm moderat.

Captarea amoniacului – Pentru aceasta, într-un balon (de 50 sau 100 ml) se pun 10 ml de acid clorhidric, 0,1 n și câteva picături de indicator roșu de metil. Balonul astfel pregătit se pune pe un dispozitiv în așa fel încât extremitatea inferioară a refrigerentului să fie în lichid. Distilarea durează până când în balonul de captare volumul crește de 3-4 ori. Distilatul astfel obținut se titrează cu hidroxid de sodiu 0,1 n până la virarea culorii din roșu în galben.

Cantitatea de proteine se află după următoarea formulă:

Proteine, %=(a-b)*0.0014*100*100/G*V*6,25

în care:
a – cantitatea de HCl N/10 folosită pentru captare;
b – cantitatea de NaOH N/10 folosită la titrare;
0,0014 – echivalent g N pentru 1 ml de HCl N/10;
100 – se raportează la 100 g produs;
100 – diluția mineralizatului;
G – grame produs luate pentru analiză;
V – nr. ml de mineralizat luați pentru distilare;
6,25 – echivalent în substanțe proteice a 1 g de azot;

Interpretarea rezultatelor

 • pentru carne, media conținutului în substanțe proteice este de 15-22 %;
 • pentru lapte media este de 3,3 – 3,4 %;
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :