Cultivarea ardeilor în câmp. Cum se cultivă ardeii în câmp?

/
/
/
2334 Views

Tehnologia de cultură a ardeilor () este asemănătoare pentru ardeiul gras, gogoșar, lung, de boia și iute. Foarte bune premergătoare sunt: lucerna, trifoiul, mazăre, fasolea, dar se poate cultiva și după rădăcinoase, bulboase și bostănoase. înaintea ardeiului primăvara, se pot face culturi anticipate de salată, spanac, ridichi de lună, ceapă verde etc.

Terenul pentru cultivarea ardeilor se pregătește la fel ca la roșii. Toamna se administrează 40-50 t/ha gunoi de grajd, 300 kg/ha superfosfat și 100 kg/ha sulfat de potasiu. Primăvara se aplică 150-200 kg/ha azolat de amoniu. Erbicidarea se face cu Treflan 24 EC 3-5 L/ha sau Dual 500 EC 3-4 Ș/ha, care se administrează în amestec cu 400 L apă/ha, înainte de plantare cu 5-6 zile și se încorporează în sol la 6-8 cm adâncime, în cazul Dualului, cu grapa cu colți reglabili. Terenul se modelează în straturi înălțate cu lățimea la co­ronament de 104 cm.

Cum se obțin răsadurile de ?

Ardeiul se cultivă prin producerea prealabilă a răsadurilor. Răsadurile se obțin în spații încălzite (sere, răsadnițe). Se seamănă întâi ardeiul gras pentru cultura timpurie în perioada 20 – 25 II , urmează ardeiul gras pentru culturile obişnuite de vară, în perioada 25 II – 15 III și apoi ardeiul lung și gogoșar pentru culturile târzii în perioada 5 – 20 III. Pentru pro­ducerea răsadurilor necesare plantării unui hectar se folosesc 1,2 – 1,5 kg sămânță. Cu 2-3 zile înainte de semănat sămânța se tratează cu TMTD 3 g/1 kg sămânță, sau alte produse pe bază de Thiram sau Captan pentru a preveni căderea răsadurilor.

De obicei se seamănă mai rar, în rânduri distanțate la 8-10 cm și la 2-3 cm pe rând, rezultând 400 – 500 fire/m și nu se mai repică. Pentru culturile timpurii de ardei gras se recomandă repicatul în cuburi nutritive de 7x7x7 cm sau pe strat nutritiv la 7×5 cm. Imediat după semănat stratul se stropește cu Mycodifol 0,2 % sau Previcur SL 607-0,15 %. Pentru grăbirea răsăririi temperatura se menține la 22-25°C ziua și 18 – 20°C noaptea.

Până la plantare se fac aerisiri, tratamente fitosanitare la intervale de 6 zile cu soluție de Zineb 0,2 % în alternanță cu Dithane M 45 – 0,2 %, Mycodifol 0,2 % și Previcur SL – 0,15 % pentru a preveni căderea răsadu­rilor. La 10 – 15 zile de la repicare se fertilizează cu îngrășământ foliar tip F – 411 în concentrație de 0,05 %, 2 L soluţie la 10 mp. În faza de 4 – 5 frunze adevărate răsadurile se stropesc cu Cycocel 0,1 %, 1 litru/10 mp.

Vârsta răsadurilor este de 60 – 65 de zile. La ardeiul gras, lung și gogoșar cele mai bune rezultate s-au obținut cu un răsad cu vârsta de 65 zile. Cu câteva zile înainte de plantare răsadurile se călesc printr-o aerisire mai puternică ziua și noaptea, iar cu câteva ore înainte de scoaterea răsa­dului se udă abundent.

Cultivarea ardeilor. Când se face plantarea?

Plantarea ardeilor se începe când în sol se realizează temperaturi de 15°C. Data calendaristică se stabilește în funcție de condițiile climatice concrete ale anului respectiv. Se plantează mai întâi ardeiul gras timpuriu, în peri­oada 25 IV-a – 5 V-a, apoi ardeiul gras, gogoșar și lung în perioada 5-20 V-a. În partea de sud a țării s-au obținut rezultate bune prin plantarea ardeiului gogoșar în intervalul 25 – 28 aprilie. În Moldova ardeiul se plantează în intervalul 10-15 mai.

Sunt mai multe scheme de plantare. Pe stratul înălțat se plantează două rânduri la 70 cm. Între plante pe rând distanțele diferă cu varietatea: la ardeiul gras se lasă pe rând 15-20 cm, realizând o densitate de 65 – 88.000 pl/ha; la ardeiul gogoșar distanțele pe rând sunt de 20-25 cm, densitatea fiind cuprinsă între 54.000 și 65.000 pl/ha; la ardeiul lung distanța pe rând este de 15 cm, realizând o densitate de 88.000 pl/ha; la ardeiul iute distanța pe rând este de 10 cm.

Pentru a crea condiții de microclimat favorabil plantelor de ardei, se vor realiza odată cu plantarea, perdele de porumb, formate din două rân­duri amplasate din 22 în 22 de metri. Plantarea ardeilor se poate face manual sau mecanizat.

Cultivarea ardeilor. Care sunt lucrările de îngrijire a culturii de ardei?

Lucrările de îngrijire urmăresc realizarea unei culturi încheiate și cre­area condițiilor pentru creșterea viguroasă a plantelor. La 4-5 zile de la plantare se face completarea golurilor, se aplică 3-4 prașile mecanice între rânduri și 2 prașile manuale pe rând. Cu ocazia prașilelor mecanice se poate face și un ușor mușuroit. Udarea se face după plantare pentru asigurarea prinderii.

După aceea nu se mai udă circa 2 săptămâni pentru a favoriza o înrădăcinare mai pro­fundă. Apoi, până la fructificare se udă la interval de 7-10 zile cu norme de 250-300 mc./ha. În timpul apariției masive a fructelor, când plantele de ardei au cea mai mare nevoie de apă, udările se fac mai des, la intervale de 5-6 zile cu norme de 300-350 mc/ha, astfel ca umiditatea în sol să fie în mod constant de 80-85 % din capacitatea de câmp. Se evită pe cât posibil udarea în timpul înfloririi masive. În mod obișnuit se aplică 10-12 udări, norma de irigare ajungând la 3500-4200 mc/ha.

în cursul perioadei de vegetație se pot aplica 2-3 fertilizări cu îngrășă­minte chimice sau 4-5 fertilizări, alternându-le pe cele făcute cu îngrășăminte minerale, cu cele cu îngrășăminte organice. Prima îngrășare se aplică la 12-15 zile de la plantare, cu 80 – 100 kg/ha azotat de amoniu, 100 kg/ha superfosfat și 50 kg/ha sare potasică. Îngrășarea a doua și a patra se fac cu gunoi de grajd, 4000-5000 kg, administrat odată cu apa de irigat. Îngrășarea a treia se realizează cu 100-150 kg/ha superfosfat și 70-80 kg/ha sare potasică (în perioada de înflorire maximă), iar a cincea cu 100 kg/ha azotat de amoniu, 250 kg/ha superfosfat şi 70 kg/ha sare potasică (în perioada de creștere maximă a fructelor). Fertili­zarea se poate face și cu îngrășăminte foliare F-411, F-231, F-lll-5 1/ha, soluție 0,5 % aplicată în amestec cu produsele fitosanitare.

Pe suprafețe mici se poate face copilitul și cârnirea plantelor, în sco­pul obținerii unor fructe mai mari, mai timpurii pe de o parte, sau pentru a asigura ajungerea la maturitatea de consum a unui număr mai mare de fructe până la venirea brumelor de toamnă, pe de altă parte.

Cultivarea ardeilor. Soluții pentru combaterea bolilor și dăunătorilor

Se acordă atenție combaterii bolilor și dăunătorilor. Dintre boli, pagube însemnate produc: pătarea frunzelor și bășicarea fructelor (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), pătarea pustulară (Pseudomonas syringe pv. lomatd), putrezirea receptaculului și a semințelor (Alternaria capsiciannui), putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), făinarea (Leveillula taurica), verticilioza (Verticillium dahliae), iar dintre dăunători: păduchele verde al piersicului (Myzus persicae), omida capsulelor, (Helicoverpa armigara), păianjenul roșu comun (Tetranychus urticae).

Cultivarea ardeilor. Când se face recoltarea?

Recoltarea la ardeiul gras se face la maturitatea tehnică, la ardeiul iute și lung atât la maturitatea tehnică, cât și la cea fiziologică, iar la ar­deiul gogoșar și de boia numai la maturitatea fiziologică. La ardeiul gras recoltarea poate începe în prima decadă a lunii iulie și continuă până în prima decadă a lunii octombrie. La ardeiul lung și gogoșar recoltarea începe în a doua decadă a lunii august și se continuă până la căderea brumelor. Recoltarea se face manual, preferabil prin tăierea pedunculului, se condiționează, se ambalează și se transportă cât mai repede la unitățile de desfacere. Producțiile medii care se obțin sunt de 20-30 t/ha la ardeiul gras, go­goșar și lung și de 8 – 12 t/ha la ardeiul iute și ardeiul de boia.

Surse:
Ruxandra Ciofu, ș.a. Tratat de legumicultură
Nistor. T.S. ș.a. Legumicultură

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :