Cum se cultivă salata verde în câmp, în sere și în solarii? Soiuri de salată

/
/
/
1398 Views

se cultivă pentru căpățânile sale, mult cerute de populație, care sunt consumate mai ales în stare proaspătă, sub formă de diferite salate. Prezintă importanță alimentară datorită conținutului ridicat în vitamine, săruri minerale și substanțe hrănitoare. Având o perioadă scurtă de vegetație și fiind rezistentă la frig, se cultivă mai ales primăvara devreme și toamna târziu, în sistemul culturilor succesive, micșorând astfel deficitul de aprovizionare cu legume în această perioadă și aducând venituri mari cultivatorilor.

Salata – cerințe față de căldură, lumină, umiditate și sol

Cerințe față de căldură

Salata este puțin pretențioasă față de căldură. Semințele răsar la temperatura de 2-3°C. La temperatura de 5-10°C semințele germinează și plantele răsar în 6-10 zile de la . La temperatura de peste 25°C semințele unor soiuri de salată nu mai răsar. În faza de rozetă cu 5-6 frunze rezistă la temperaturi de -5, -6°C fără a pieri. În faza de formare a căpățânilor și de emitere a tulpinilor florale chiar temperaturile de -2, -3°C sunt dăunătoare. Temperatura optimă de creștere a frunzelor și formare a că­pățânilor de salată este în jur de 16°C, iar pentru formarea tulpinilor florale și a florilor de 20-22°C. În condițiile de temperatură mai ridicată și insuficiență a luminii, frunzele se etiolează, nu formează căpățână sau acestea sunt foarte afânate.

Temperatura optimă de creștere și formare a căpățânilor poate fi de: 20-22°C pe vreme însorită, 15-16°C pe timp noros, iar în timpul lunilor de iarnă este de 12-13°C și chiar 7-8°C.

Cerințe față de lumină

Salata este o plantă de zi lungă. În aceste condiții are o perioadă scurtă de vegetație și formează tulpini florale înainte de a forma căpățâni normale. În condiții de zi scurtă, formează un aparat foliar bogat și căpățâni mari, care nu trec repede în faza de tulpini florale. În cazul în care se seamănă primăvara târziu sau când culturile vegetează încet datorită in­suficienței de hrană și umiditate, în condiții de zi lungă, plantele intră în ve­getație și astfel emit tulpini florale înainte de formarea normală a căpă­țânilor. Au fost create soiuri neutre față de lungimea zilei, care dau rezultate bune în cultura de vară.

Pentru creșterea vegetativă salata are nevoie de o intensitate a luminii de 4-5 mii lucși, putând suporta la începutul vegetației chiar umbrirea de scurtă durată și de aceea este cultivată frecvent în asociație cu alte legume, în sere, în cursul iernii, se cultivă soiuri specializate, care formează căpă­țâni și în condiții de lumină mai slabă.

Cerințe față de umiditate

Salata este pretențioasă față de umiditate, mai ales în timpul răsăririi și formării căpățânilor, nivelul optim fiind 70-80% din capacitatea de câmp a solului pentru apă. Insuficiența umidității din sol, în­soțită și de temperaturi ridicate, duce la obținerea de producții mici și apa­riția mai devreme a tulpinilor florale. Excesul de umiditate este dăunător deoarece duce la îmbolnăvirea plantelor, putrezirea și pieirea lor.

Cerințe față de sol

Față de sol salata este pretențioasă. Cere soluri mijlocii, bogate în humus și cu valoarea pH-ului de 6-7,2. Salata nu dă rezultate bune pe soluri sărace, ușoare sau prea grele și nici pe cele acide. Îngrășămintele organice și cele azotoase influențează pozitiv vegetația, contribuind la ob­ținerea unor producții ridicate. Fosforul contribuie la grăbirea formării că­pățânilor, iar potasiul contribuie la obținerea unor căpățâni bine îndesate.

Soiuri de salată

Soiurile și hibrizii de salată sunt timpurii, semitimpurii și tardive.

Soiuri de salata 1
Soiuri de salată
Soiuri de salară
Soiuri de salată

salata în câmp?

În câmp salata se cultivă prin răsad sau prin semănat direct. La noi în țară se cultivă pentru a asigura consumul în timpul primăverii, al verii și în timpul toamnei.

Indicații privind înființarea culturilor de salată și eșalonarea producției
Indicații privind înființarea culturilor de salată și eșalonarea producției

Pentru culturile de salată care trebuie să dea producții în timpul verii se recomandă soiurile Cora, Dena, Mona, Marulă de Brăila etc., care se caracterizează printr-o rezistență mare a căpățânilor la trecerea în faza de tulpini florale.

Bune premergătoare pentru cultura salatei sunt culturile prășitoare care au fost îngrășate în anul culturii cu gunoi de grajd și lasă terenul curat de buruieni. Fiind o specie cu o perioadă scurtă de vegetație salata se cultivă în sistemul culturilor succesive, înainte sau după o cultură de bază (înaintea tomatelor, vinetelor, ardeiului gogoșar, țelinei sau după culturi timpurii de , varză, conopidă, mazăre, fasole, , etc.).

Pregătirea terenului pentru cultura de salată

Pentru cultura de salată terenul trebuie să fie bine mărunțit și nivelat. Înaintea executării lucrărilor de nivelare, se înlătură toate resturile vegetale de la cultura anterioară și se mobilizează solul pe o adâncime de 10 cm, se execută nivelarea de exploatare, după care se face fertilizarea de bază, la ha administrându-se: 50-60 tone gunoi de grajd semidescompus, 100 kg pentaoxid de fosfor și 75 kg oxid de potasiu (sol cu fertilitate mijlocie). În paralel cu fertili­zarea sau imediat după terminarea ei (în funcție de tractoarele disponibile și agregatul folosit), se efectuează arătura de bază la 28-32 cm adâncime. Dacă modelatul terenului se face toamna, pentru însămânțările sau plantările din toamnă sau primăvara devreme, o dată cu arătura se face și mărunțirea solului.

Înainte de înființarea culturilor cu 10-12 zile, se aplică erbicidarea cu Balan 6-8 L/ha în amestec cu 450 L apă, care se încorporează imediat în sol printr-o frezare (se mai pot folosi produsele: Kreb, 2-3 kg/ha în 300 L apă, aplicat preemergent sau postemergent, când plantele au 2-3 frunze, sau Prefar, 8-10 L/ha în 300 L apă aplicat o dată cu pregătirea patului germinativ).

Modelarea solului se face toamna pentru culturile care urmează să se înființeze primăvara devreme, sau cu câteva zile înaintea semănatului sau plantatului pentru culturile care urmează să se înființeze primăvara mai târziu, vara sau toamna, astfel ca solul să fie bine mărunțit și așezat. Modelarea solului se efectuează sub formă de straturi înălțate, cu lățimea de co­ronament de 104 cm. Salata se cultivă prin răsad sau prin semănat direct în câmp.

Pentru cultura salatei prin răsad se folosește un răsad viguros, în vârstă de 25-30 zile, uniform dezvoltat și sănătos, eliminându-se la plantare răsadurile alungite, bolnave sau slab dezvoltate. În acest scop răsadurile se produc prin semănare în sere înmulțitor, solarii cu substratul încălzit pe cale biologică, răsadnițe sau pe brazde amenajate în câmp deschis, în funcție de momentul semănatului și epoca de plantat.

În vederea producerii răsadurilor în cadrul epocilor menționate, se seamănă eșalonat, în 2-3 serii, la interval de 10-15 zile, folosind 2-3 grame semințe la m² de seră sau răsadniță. Pentru culturile timpurii se recomandă ca răsadul să se repice în cuburi nutritive cu latura de 3 sau 5 cm. Răsa­durile se îngrijesc în mod obișnuit.

Cum se plantează răsadurile de salată în câmp?

Înaintea plantării, răsadurile se pregătesc în mod obișnuit, ca și cele ale altor specii legumicole. Perioada de plantare variază cu destinația culturilor, momentul semănatului și vârsta răsadului (tabelul de mai sus). Pentru a obține producții eșalonate pe o perioadă cât mai îndelungată se plantează etapizat la intervale de 10-15 zile.

Citește și: cum se cultivă cartoful dulce?

Pe fiecare strat înălțat, lat de 104 cm, se plantează 4 rânduri echidis­tante, sau în benzi de câte două rânduri, lăsându-se distanțe de 40 cm între benzi, 20 cm între rânduri și 13-18 cm între plante pe rând. Conform acestor scheme de plantare, rezultă un număr de 150-200 mii plante la hectar. Răsadurile de salată se plantează cu plantatorul când sunt nerepicate, sau lingura de plantat sau cu săpăliga, când sunt produse în cuburi nutri­tive. Se plantează la aceeași adâncime la care răsadul a fost în răsadniță (cu partea superioară a cubului nutritiv la suprafața solului).

Cum se cultivă salata prin semănat direct în câmp?

Salata se însămânțează direct în câmp, mecanizat, la aceleași distanțe între rânduri ca și la plantarea ră­sadurilor. Adâncimea de semănat este de 1 -2 cm până la 3 cm, în funcție de perioada și umiditatea solului, folosindu-se 2-2,5 kg sămânță la hectar. Perioada de semănat depinde de destinația culturilor și zonă (tab. de mai sus). Și de această dată, în cadrul epocilor respective, se însămânțează tot în 2- 3 serii, în vederea obținerii de producții eșalonate.

Cum se întreține cultura de salată?

În cazul culturilor însămânțate sau plantate din toamnă pentru consum primăvara devreme, plantele iernând în stare de rozetă de frunze, se recomandă instalarea de parazăpezi, distanțate între ele la 20-30 m, care rețin zăpada pe cultură, o protejează împotriva frigului din timpul iernii și care prin topire în primăvară asigură apa necesară creșterii plantelor. Pe suprafețe mici aceste culturi pot fi protejate prin acoperirea cu gunoi păios, frunze sau pleavă, care primăvara foarte devreme se adună, pentru ca solul să fie încălzit și plantele să vegeteze normal.

O lucrare specială pentru culturile prin răsad este completarea golurilor, care se efectuează în 2-3 zile după plantare, cu răsad din același soi, viguros, rezervat în acest scop. În cursul perioadei de vegetație salata se prășește mecanizat de 2-3 ori și numai dacă este cazul se prășește o dată manual pe rândurile de plante. În cazul culturilor semănate direct în câmp, dată cu prima prașilă se face și răritul, lăsând plantele cele mai viguroase la distanța de 13-18 cm una de alta pe rând.

cultura de salata
cultura de salata

În scopul asigurării unei umidități în sol de 70-75% din intervalul umidității active la adâncimea de 30-40 cm, culturile de salată se irigă de 2-3 ori, cu norma de udare de 200-300 m³/ha. Prima irigare se efectuează imediat după înființarea culturii (în vederea asigurării unei rărăriri uniforme sau pentru o prindere cât mai bună a răsadurilor). A doua irigare se efectuează când plantele încep să lege căpățâni, iar a treia în timpul creșterii acestora.

Când plantele au format o rozetă cu 8-10 frunze se aplică fertilizarea cu azotat de amoniu 200 kg/ha, deoarece azotatul stimulează creșterea căpățânilor și sporește producția.

Principalele boli care afectează culturile sunt: putregaiul răsadurilor (Phytium de baryanum); mana salatei (Bremia lactucae); putregaiul umed al tulpinilor și frunzelor de salată (Sclerotinia sclerotiorum), rugina (Puccinia opizzi). Dintre dăunători, pagube însemnate pot produce: musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum), afidele (Myzodes sp.) și limaxul cenușiu (Deroceras agreste).

Când și cum se recoltează salata?

Salata se recoltează manual prin tăierea căpățânilor la circa 1 cm sub colet, când acestea au ajuns la mărimea și îndesarea specifică soiului sau chiar mai devreme când cerințele consumatorilor sunt mari.

cum se taie salata
cum se taie salata?
cumse taie salata 2
cum se taie salata ?

Salata trebuie recoltată pe timp răcoros dar uscat, deoarece, dacă frunzele sunt umede, acestea se alterează ușor. Prin recoltarea manuală se consumă un volum mare de forță de muncă, de aceea în vederea eliminării acestui neajuns au fost construite mașini pentru recoltarea mecanizată. Astfel, în S.U.A. se folosește în acest scop combina (Roger Garrett), care recoltează plantele ajunse la maturitatea de consum prin palpare și tăierea celor care au densitatea corespunzătoare. Plantele tăiate sunt prinse cu ajutorul unui disc cu brațe și trecute în remorcă pe o bandă transportoare.

Citește și: cum se cultivă țelina

După ce se recoltează salata, se elimină frunzele necorespunzătoare (rupte, pătate, uscate etc.), se sortează și se ambalează în lădițe una lângă alta, cu tăietura în sus, unu – două rânduri. Se transportă apoi, în timp cât mai scurt la piață, în mijloace de transport acoperite, pentru a nu-și pierde frăgezimea și a fi livrată consumatorilor cât mai proaspătă. În cazul în care nu se valorifică imediat pe piață, se recomandă să se păstreze până la 10-12 zile, în camere frigorifice, la temperatura de 0-1°C și la o umiditate relativă a aerului de 95 %. Producția medie este de 25-30 t/ha, dar aceasta poate să ajungă până la 35-40 t/ha.

Cum se cultivă salata în sere?

Salata se cultivă în sere atât în cultură pură, cât mai ales asociată cu roșii (tomate) castraveți, ardei, fasole etc.

Cultură pură și intercalată de salată și castraveți
Cultură pură și intercalată de salată și castraveți. a – salată cultură pură, 12 rânduri pe travee (20 cm pe rând); b – tomate 3 rânduri cu salată 12 rânduri (la 30 cm pe rând) c – castraveți 2 rânduri cu salată 8 rânduri (la 25 cm pe rând).

Pregătirea serei și a solului pentru plantat se face ca și pentru celelalte culturi (dezinfecție, fertilizarea de bază, afânarea, mărunțirea și nivelarea solului).

Cum se produce rasadul de salată?

Deoarece salata se poate produce în sere eșalo­nat în toată perioada de toamnă-iarnă-primăvară, la producerea răsadurilor se va ține cont de data plantării, soiul folosit și intensitatea luminii în perioada respectivă, astfel ca în momentul plantării răsadul să aibă 4-5 frunze adevărate.

Semănatul se face în sere înmulțitor, pe substrat sau direct în ghivece, fiind recomandată următoarea compoziție a substratului: două părți turbă cernută și o parte nisip (pentru semănat) și: 50-60% turbă, 10% mraniță, 20% pământ de țelină, 10% nisip (pentru umplerea ghivecelor sau pentru repicat). Înainte de utilizare, amestecul se dezinfectează pe cale termică sau chimică. Se seamănă în etape, de la 15 august la 20 ianuarie, folosind 200-300 g semințe la 100-150 m² seră înmulțitor, pentru producerea răsadurilor necesare la 1 ha cultură (150-250 mii fire).

Cum se cultivă salata în sere
Cum se cultivă salata în sere

Până la plantare, răsadurilor li se aplică lucrările de îngrijire curente: udat, ori de câte ori este nevoie, pentru menținerea unei umidități moderate; reglarea temperaturii la valori de 10-12°C noaptea, 12-14°C în zile cu nori și 16-18°C în zile însorite; repicarea la 6-8 zile de la răsărire în cuburi nutritive de 5x5x5 cm; fertilizarea (dacă este nevoie) cu o soluție de azotat de potasiu 0,3-0,4%, urmată de o spălare a plantelor cu ajutorul instalației de aspersiune; numai în cazuri cu totul deosebite (atac de făinare sau Botrytis) se face și tratamentul cu Dithane M-45 0,25%.

Cum se plantează salata în sere?

Salata se plantează manual folosind diferite scheme în funcție de soi, modul de cultură și momentul plantării (tabelul de mai sus). În vederea plantării răsadul se sortează, se stropește cu Captan 0,2%, se așază în lădițe și se transportă în sere la locul plantării. Cu ajutorul lingurei planta­toare se fac copci în care se distribuie răsadul care prin plantare se îngroapă până la jumătate din înălțimea cubului nutritiv. În cazul culturilor pure plantarea se poate face mecanizat. Imediat după plantare se face o afânare ușoară a solului cu unelte Wolf, după care se irigă prin aspersiune, cu norma de udare de 100-120 m³/ha.

Cum se întreține cultura de salată în sere?

Având perioadă scurtă de vegetație, la cultura de salată în seră se aplică un număr redus de lucrări. Completarea golurilor se efectuează în primele 10 zile după plantarea cu răsad rezervat în acest scop. La aproximativ 10 zile după plantare se execută prima prașilă, iar la 10 zile de la aceasta se efectuează a doua prașilă. În timpul perioadei de vegetație se verifică cultura și se elimină plantele bolnave sau insuficient dezvoltate.

Pe tot parcursul culturii se dirijează atent factorii de vegetație. Se udă ori de câte ori este nevoie, se aerisește frecvent și se menține temperatura optimă (tabelul de mai jos).

corelarea temperaturii pe faze de creștere cu ceilalți factori de mediu, în cultura salatei de căpățână în sere
corelarea temperaturii pe faze de creștere cu ceilalți factori de mediu, în cultura salatei de căpățână în sere

În lunile cu insolație puternică se stropesc serele cu soluții opacizante (cretă, humă, spumă de defecație de la fabrica de zahăr). În cursul perioadei de vegetație se fac 2-3 fertilizări cu azot, administrându-se soluții în concentrație de 4,0-4,5 % cu ajutorul instalației de aspersiune, urmate de spălarea frunzelor cu apă curată. În total se administrează 200-250 kg/ha azotat de potasiu sau 300-400 kg/ha azotat de amo­niu. Rezultate bune se obțin prin fertilizarea culturilor cu dioxid de carbon în concen­trații de până la 0,1-0,3%, care se administrează în cursul dimineții. La nevoie se fac tratamente pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor specifici. Recoltarea se face pe măsură ce căpățânile ajung la completa dezvoltare. În culturile pure se pot obține producții de la 30 t/ha la 40 t/ha.

Cum se cultivă salata în solarii?

Salata se cultivă în sistemul culturilor asociate și succesive în vederea sporirii rentabilității solariilor și pentru a pune la dispoziția consumator salată proaspătă primăvara cât mai devreme. În solarii salata se cultivă, de obicei, înaintea culturilor principale de ardei gras, vinete, castra­veți, folosindu-se soiuri rezistente la frig (Polul Nord, Silvia).

Cum se produc rasadurile de salată pentru solarii?

Răsadul se produce ca și în cazul culturii sa­latei în sere cu mențiunea că pe lângă semănatul în sere înmulțitor această lucrare se mai poate face și în solarii sau câmp adăpostit. Epoca de semănat se stabilește astfel încât până la plantare răsadul să formeze 5-6 frunze. Toamna înainte de plantare, se pregătește terenul executându-se inclusiv modelarea, ținând cont de cultura de bază care urmează să se planteze primăvara în solar.

Când se plantează salata în solarii?

Perioada de plantare a salatei în solarii se stabilește astfel încât, până la venirea înghețului, plantele să aibă posibilitatea să se înrădăcineze (1-10 octombrie). La plantare se folosește răsad cu 5-6 frunze bine formate și călit. Răsadurile se plantează astfel încât partea superioară a cubului nutritiv să fie la nivelul solului. După plantare se udă cu apă călduță. Se plantează aproximativ 175.000 – 250.000 plante la ha (figura de mai jos). Se poate planta și primăvara foarte devreme, folosind soiurile Jessy, Amplus și Ostina.

Schema de înființare a culturii de salată în solarii tip tunel
Schema de înființare a culturii de salată în solarii tip tunel. a – cultură pură; b – cultură asociată cu tomate sau vinete

Cum se întreține cultura de salată în solarii?

Toamna, înainte de venirea frigului, se execută o prășilă la adâncimea de 5-6 cm. Dacă timpul se menține frumos, în toamnă, se aplică și o irigare de aprovizionare. La venirea înghețului plantele se mulcesc în jurul coletului cu un strat de mraniță de 1-2 cm grosime. Pentru mulcire se mai pot folosi frunzele și paiele. Primăvara devreme se strâng materialele folosite la mulcire. Se acoperă cu polietilenă solarul și se fertilizează cu 100-120 kg/ha azotat de amoniu în amestec cu 1-2 tone mraniță uscată și cernută. Apoi se face o prașilă în vederea afânării solului și încorporării îngrășămintelor. Până la recoltare se fac 1-2 până la 3-4 udări, în vederea menținerii unei umidități optime a solului.

Pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor se fac 1-2 tratamente cu insectofungicide. Recoltarea salatei are loc în ultima decadă a lunii martie și primele zile ale lunii aprilie. Producția obținută în cultură pură este de 25-30 t/ha.

Cum se cultivă salata în adăposturi joase din polietilenă?

Această cultură se practică în vederea obținerii de producții primăvara devreme și toamna târziu. În acest scop se pregătește terenul ca și pentru cultura în câmp. Pentru obținerea de producții primăvara devreme, se plantează răsadul (din soiurile Silvia sau Polul Nord) în prima decadă a lunii octombrie (răsad produs pe brazde reci) sau primăvara la începutul lunii martie (răsad produs în sere înmulțitor), folosind aceeași schemă de plantare ca și pentru cultura în câmp. Acoperirea adăposturilor se face în a doua jumătate a lunii februarie.

Pentru obținerea de producții toamna, răsadul produs pe brazde reci, se plantează la începutul lunii septembrie (1-5), după care se instalează adăposturi joase din polietilenă. Ca lucrări de îngrijire menționăm: completarea golurilor; prășitul la 10-12 zile de la plantare; irigarea de 2-3 ori, în funcție de condițiile de umiditate; menținerea temperaturii la 16-18°C; combaterea bolilor și dăunătorilor. Recoltarea se face în prima jumătate a lunii aprilie pentru culturile extratimpurii și a doua jumătate a lunii octombrie, până la venirea înghețului pentru culturile de toamnă. Producția medie este de 18 t/ha.

Cum se produce sămânța de salată?

Salata fiind o plantă anuală, tehnologia producerii semințelor se aseamănă cu cea aplicată culturilor de consum, cu unele particularități. La amplasarea culturilor se asigură distanța de izolare de cel puțin 200-300 m, inclusiv față de Lactuca scariola, care crește spontan în diferite zone. Se însămânțează direct în câmp sau se produc răsaduri, înființarea culturilor făcându-se după schema cu 3 rânduri pe brazda lată de 104 cm, lăsând 30 cm între plante pe rând.

În cazul semănatului direct, lucrarea se efectuează toamna, cel mai târziu în luna septembrie sau primăvara cât mai devreme. Prin răsad cultura se înființează toamna, între 1 și 15 octombrie (folosind răsaduri de 30-35 zile produse pe brazde reci) sau primăvara, la sfârșitul lunii martie (folosind răsad produs în răsadnițe calde care să aibă 3-4 frunze).

Lucrări de întreținere a culturii de salată pentru semințe

Răritul plantelor la culturile semănate în câmp se face de două ori: primul la circa două săptămâni de la răsărire, iar al doilea la două săptămâni de la primul. La primul rărit plantele se lasă la 8- 10 cm una de alta pe rând, iar la al doilea la 30 cm. Cu ocazia răritului se face completarea golurilor cu plante rezultate de la rărit și se prășește ușor. Se fac 4 irigări: prima imediat după semănat sau plantat, a doua la 3 săptămâni după prima, a treia în timpul înfloritului și a patra în timpul formării semințelor. Fertilizarea suplimentară se face imediat după al doilea rărit administrându-se: 100 kg/ha azotat de amoniu, 200 kg/ha super- fosfat și 50 kg/ha sulfat de potasiu. Se fac tratamente ori de câte ori este nevoie pentru combaterea bolilor și dăunătorilor.

Purificarea culturii se face de trei ori: prima când plantele sunt în faza de căpățână, se elimină plantele netipice soiului, slab dezvoltate și bolnave; a doua în momentul apariției tulpinilor florale, eliminându-se plantele care au emis tulpini florale fără a forma căpățâni; a treia în timpul înfloritului, când se elimină plantele cu tulpini florale slab dezvoltate și anormale.

Recoltarea semincerilor începe când 50-60% din semințe au ajuns la maturitate. Tulpinile recoltate dimineața (cu secera) se fac snopi, se așază în clăi și după 2-3 zile se treieră. Producția este de 400-500 kg semințe la ha.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :