Ce sunt E-urile (aditivii alimentari)? Definiție + condiții de utilizare

/
/
/
1080 Views

În contextul transformărilor continue ale economiei din majoritatea țărilor, sunt de strictă actualitate preocupările legate de alimentația umană și de impactul acesteia asupra sănătății consumatorului. Un interes deosebit îl suscită probleme care vizează, pe de o parte, producerea și utilizarea unei alimentații sănătoase, iar în corelație cu aceasta, folosirea rețetelor și a tehnologiilor de fabricație care să corespundă conceptului de acuratețe, precum și de înlăturare a încercărilor de fraudare din domeniul alimentar. Referitor la cele prezentate mai sus, sunt cunoscute încercările pe care Comisia Europeană le face de a găsi noi criterii pentru evaluarea aditivilor alimentari în concordanță cu noile date acumulate, precum și prin aplicarea unor tehnici evoluate de investigație.
Având permanent în atenție siguranța alimentației și securitatea consumatorului, listele de aditivi sunt mereu înnoite de către factorii abilitați.

Aditivii alimentari au fost definiți astfel:

 • În sensul normelor elaborate conform Ordinului comun MSF/MAAP, nr. 438/295 din iulie 2002 – prin aditivi alimentar se înțelege orice substanță care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine și care nu este utilizată ca ingredient alimentar caracteristic, având sau nu o valoare nutritivă, prin a cărui adăugare intenționată la produsele alimentare, în scopuri tehnologice, pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament, ambalare, transport sau depozitare a unor asemenea produse alimentare, devine sau poate deveni ea însăși, sau prin derivații săi, direct sau indirect, o componentă a acestor produse alimentare.
 • În concepția manualului procedual al Comisiei Codex Alimentarius FAO/OMS, aditivii alimentari reprezintă orice substanță care nu este consumată ca aliment în sine și nu este folosită ca ingredient constituent al unui aliment, care are sau nu valoare nutritivă și care se adaugă intenționat cu un scop tehnologic (incluzând modificări organoleptice), în timpul procedurii, procesării, preparării, tratării, împachetării, ambalării, transportului și depozitării unui aliment, devenind un component sau afectând într-un fel caracteristicile alimentelor în care se adaugă. Acest termen nu include substanțe contaminate sau pe cele adăugate pentru a îmbunătăți sau menține calitățile nutritive.

De ce se folosesc aditivii alimentari?

Scopurile în care aditivii alimentari sunt utilizați sunt justificate chiar prin definiția dată aditivului, conform Codex Alimentarius FAO/OMS:

 • Asigurarea conservării valorii nutritive a produsului alimentar;
 • Creșterea duratei de păstrare și stabilitate a unui produs alimentar;
 • Optimizarea calității senzoriale ale alimentelor:
 • Îmbunătățirea proceselor de fabricație, a ambalării, depozitării și transportului produselor alimentare;

Condițiile generale de utilizare a aditivilor alimentari

 • Aditivul trebuie să fie lipsit de nocivitate, atât imediat după utilizarea sa, cât și în cazul acumulării de doze și efecte în timp;
 • Necesitatea utilizării aditivului trebuie să fie motivată și acceptată din punct de vedere științific sau tehnologic, cu preferință pentru produsele naturale, conform recomandărilor FAO/OMS;
 • Aditivul trebuie să fie utilizat în doze minime, dar să se facă simțit efectul acțiunii sale;
 • Acceptarea unei substanțe ca aditiv nu trebuie să ducă la înlocuirea unui component din rețeta normală de fabricație;
 • Puritatea aditivilor sintetici și naturali trebuie să reprezinte o condiție necesară pentru utilizarea lor. Impuritățile pot proveni din reactivii utilizați în stadiile diverse de fabricație sau din produșii secundari formați atât în cursul procesului de obținere cât și de depozitare, deci condiția de puritate a unui aditiv trebuie reglementată prin lege;
 • Pentru fiecare aditiv trebuie să fie stabilite metode simple și sensibile de identificare calitativă și dozare cantitativă;
 • Adaosul de trebuie să fie inscripționat pe ambalaje;
 • Aditivul trebuie să ajute la fabricarea, prelucrarea, prepararea, tratamentul, ambalarea, transportul sau depozitarea alimentelor, cu condiția de a nu fi folosit pentru a ascunde efectele utilizării materiilor prime defectuoase sau a procedeelor indezirabile (inclusiv neigienice), pe parcursul oricăreia dintre aceste activități;
 • O cerință esențială, deosebit de importantă, care trebuie să fie permanent în atenția factorilor abilitați în evaluarea aditivilor și acceptarea lor, așa după cum s-a arătat mai sus, o constituie nocivitatea acestor substanțe, indiferent de performanțele tehnologice sau senzoriale pe care le implică folosirea lor. Prin nenocivitate se înțelege atât lipsa toxicității aditivului precum și a efectelor carcinogene, teratogene, mutagene, embriotoxice, precoce sau tardive;

Cum se verifică dacă un aditiv alimentar este toxic?

Fiecare aditiv este evaluat din punct de vedere toxicologic prin experimentări de laborator pe animale. Astfel, se fac studii de toxicitate acută, de toxicitate pe termen scurt și pe termen lung, studii privind reproducerea, carcinogenitatea, mutagenitatea, cercetări referitoare la embriotoxicitatea și teratogenitatea aditivului cercetat. Aditivul mai este evaluat și din punct de vedere biochimic, privind transformările metabolice ale acestuia, modul de absorbție și viteza de eliminare din organism.

Pe baza acestor evaluări, s-au stabilit doze de aditiv care pot fi ingerate de către om fără a induce riscuri. Astfel, este stabilită doza zilnică admisibilă, necondiționat, care se referă la cantitatea maximă de aditiv care poate să fie ingerată zilnic, pentru care datele experimentale de laborator privind toxicitatea sa sunt satisfăcătoare referitor la transformările metabolice în organismul uman și din punct de vedere biochimic.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :