Cum se cultivă cânepa pentru sămânță? Când se recoltează?

/
/
/
628 Views

Culturile de pentru sămânță se fac în loturi separate de celelalte.

Unde se cânepa pentru sămânță?

Cânepa pentru sămânță se cultivă în zonele cele mai favorabile pentru cultura cânepei:

 • Câmpia de Vest;
 • Câmpia Transilvaniei;
 • Câmpia nord-estică a Moldovei;
 • centrul Câmpiei Române;
 • partea nordică a Podişului Getic.

Rotația culturilor

Cele mai bune culturi premergătoare pentru cânepă de sămânță sunt:

 • leguminoasele pentru boabe;
 • rapița pentru ulei și furaj;
 • cartoful și sfecla pentru zahăr;
 • gramineele perene.

Cânepa se cultivă după cereale numai dacă acestea au avut premergătoare care limitează înmulțirea moliei cânepei. Nu se amplasează după porumb tratat cu triazine sau atacat de sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis). Loturile de cânepă pentru sămânță se amplasează la 1-5 km de alte culturi de cânepă, în funcție de veriga biologică a seminței. Este bine să se evite amplasarea loturilor de cânepă pentru sămânță în apropierea solelor care, în anul precedent, au fost cultivate cu cânepă, din cauza atacului de dăunători și a apariției samulastrei.

Fertilizarea culturii de cânepa pentru sămânță

La stabilirea sistemului de fertilizare, la cânepa pentru sămânță se are în vedere:

 • limitarea creșterilor vegetative în favoarea fructificării;
 • fertilitatea naturală a solului.

În funcție de fertilitatea solului, se aplică: 180 kg/ha azot, 60 kg/ha fosfor și 60 kg/ha potasiu. Pe soluri mai sărace în potasiu (sub 15 mg potasiu) se aplică 68-80 kg/ha potasiu. Trebuie avut în vedere că excesul de azot sau de potasiu accentuează fenomenul de autorărire și mărește pierderile de plante.

Lucrările solului la cultura de cânepa pentru sămânță

Lucrările solului sunt aceleași ca la cânepa pentru fibre și la cultura porumbului.

Când se seamănă cânepa pentru sămânță?

Se folosește numai sămânță certificată, tratată. Perioada de semănat se poate prelungi până la sfârșitul lunii aprilie. Cele mai bune rezultate se obțin prin semănatul în perioada 10-25 aprilie. Întârzierea semănatului în prima decadă a lunii mai determină o reducere drastică a producției de sămânță. Se seamănă cu semănători de tip SPC. Distanța între rânduri este 45 de cm, când se dispune de utilaje de întreținere pentru tractoare de 45 CP, şi 60 cm, când lucrările de întreținere se fac cu tractorul U-650.

Cânepa pentru sămânță poate fi semănată și în benzi: 12,5 cm; 25,0 cm; 45 cm între rânduri și 60 cm între benzi. În acest caz se realizează culturi mixte de cânepă, din care pe lângă semințe se obțin și tulpini pentru . Cele mai bune rezultate la cânepa pentru sămânță, la Timișoara, se obțin la distanța de 37,5 cm.

În cazul culturilor mixte, tulpinile sunt mai subțiri și recoltarea se face mai ușor, iar tulpinile pot fi utilizate și pentru obținerea de fibre. Loturile semincere cu soiuri monoice se seamănă între 1 și 10 aprilie, perioadă care le asigură dezvoltarea vegetativă necesară producerii de sămânță la nivelul a 800-1200 kg/ha. Soiul monoic Secuieni 1 dă rezultate foarte bune atât la producția de sămânță, cât și la cea de tulpini, când se seamănă la 45-60 cm între rânduri, cu 20-25 kg/ha sămânță.

Densitatea de semănat este de 50-125 b.g./m², în funcție de distanța între rânduri, tipul de semănătoare și cel de cultură (tipică pentru sămânță sau mixtă). În condițiile cernoziomului de la S.D.E. Timișoara, cele mai mari producții de sămânță se obțin prin semănatul a 110-120 b.g./m².

În funcție de tipul de cultură și coeficientul de înmulțire, cantitatea de sămânță variază între 5 și 30 kg/ha. La cantitatea de sămânță de 5 kg/ha, tulpinile sunt groase, greu de recoltat mecanizat. La 30 kg/ha sămânță, tulpinile sunt subțiri și pot fi utilizate pentru obținerea de fibre. Adâncimea de semănat este de 3-4 cm. Semănătorile se echipează cu discul distribuitor cu 68 de alveole, cu diametrul de 2,0-2,5 mm. Pentru semănatul în benzi, se folosește semănătoarea universală.

Cum se îngrijește cultura de cânepa pentru sămânță?

În culturile pentru sămânță și mixte se fac următoarele lucrări de îngrijire:

 • tăvălugitul culturii imediat după semănat, când acesta s-a făcut cu semănători de tip SUP;
 • grăpatul culturii imediat după semănat, când acesta s-a făcut cu semănători de tip SPC pentru a proteja semințele de atacul ciorilor;
 • distrugerea crustei printr-o grăpare ușoară, perpendicular pe direcția rândurilor;
 • combaterea dăunătorilor prin 2-3 tratamente cu aceleași produse ca la culturile pentru fibre (DECIS – 0,2-0,3%, SINORATOX R35 EC – 3 l/ha, SUMITHION 80 – 0,9 l/ha) – primul tratament se face la avertizare, tratamentul al doilea – înainte de înflorirea plantelor mascule (la îmbobocirea acestora), tratamentul al treilea, după terminarea înfloritului plantelor mascule (începutul formării semințelor).

Combaterea buruienilor se face prin:

 • 2-3 prașile mecanice între rânduri;
 • o lucrare de prășit-plivit pe rând, dacă este cazul. Dacă parametrii semănatului au fost respectați, nu este necesară această lucrare.

Combaterea buruienilor pe cale chimică:

În acest caz trebuie avut în vedere că nu există erbicid cu o selectivitate totală pentru cânepă. Se pot utiliza cu rezultate bune următoarele combinații de erbicide:

 • LASSO 4-6 l/ha;
 • DUAL 500 CE +AFALON 50 5+3 KG/ha;
 • DUAL 500 CE + PATORAN 50WP 4+2 kg/ha;
 • MECLORAN 48 CE 4 l/ha;
 • BALAN + PATORAN 5+3 kg/ha;
 • BALAN + AFALON 5+2 kg/ha;
 • TREFLAN 24 EC + AFALON 50 2,3 3 l/ha;
 • DIIZOCAB 70 + AFALON 50 4-6 l + 1,5 – 2,5 kg/ha.

Erbicidele DUAL și LASSO simple și amestecurile în care intră se aplică înainte de semănat și se încorporează în sol la adâncimea de 4-6 cm. BALAN-ul, TREFLAN-ul și amestecurile cu acestea se aplică înainte de semănat și se încorporează în sol la adâncimea de 6-8 cm. Pentru combaterea sorgului (Sorghum halepense) din rizom, se folosesc erbicidele: FUSILADE SUPER – 2-2,5 l/ha, FOCUS ULTRA – 3 l/ha, AGIL 100 EC – 0,7-1,0 l/ha.

Erbicidele pentru combaterea lui Sorghum halepense se aplică în timpul perioadei de vegetație, când sorgul din rizomi are înălțimea de 15-20 cm. O dată cu sorgul se combat și unele specii de buruieni monocotiledonate anuale. Atenție la efectul negativ fitotoxic – asupra cânepei al erbicidelor pe bază de 2,4 D, BENTOZAN, MCPA, Din cauza efectului fitotoxic al acestor erbicide, loturile de cânepă seminceră nu se amplasează în apropierea culturilor de cereale păioase, soia, fasole, mazăre, in etc.

Când se recoltează cânepa pentru sămânță?

Stabilirea momentului optim de recoltare la cânepa de sămânță are o influență deosebită asupra producției. Acest lucru se datorează faptului că maturizarea semințelor de cânepă se face eșalonat, de la baza inflorescenței spre vârful acesteia. La o recoltare prea timpurie, semințele nu ajung la maturitate. Când se întârzie recoltatul, semințele de la baza inflorescenței se scutură foarte ușor. Momentul optim pentru recoltare este atunci când semințele din treimea inferioară a inflorescenței au culoarea specifică soiului și sunt învelite în bracteole. La maturitatea deplină, bracteolele se desfac de pe sămânță, aceasta scuturându-se foarte ușor.

Cânepa pentru sămânță se poate recolta:

 • manual – pe suprafețe mici, când se taie plantele și se așază în foarfecă pe sol pentru uscare timp de 5-6 zile, după care se face treieratul cu batoza MLK-4,5 sau cu combina, cu cuțitul întors în poziție verticală;
 • uscarea plantelor și maturarea semințelor se pot face în glugi unde plantele se pot ține 7-10 zile;
 • mecanizat, în două faze:
  • faza I – plantele se taie cu JK 2,1, se așază în foarfecă pe sol sau se așază în glugi, pentru uscare timp de 7-10 zile;
  • faza a Il-a – plantele uscate se treieră cu combina, cu cuțitul întors în poziție verticală, sau cu batoza MLK-4,5.

Recoltarea într-o singură fază se poate face numai după ce cultura de cânepă se tratează cu defolianți (Purivel – 4-6 kg/ha sau Folex – 2-4 l/ha) în 150-300 l apă/ha. Tratamentul se aplică folosind avionul sau elicopterul. Defolierea se face când semințele de la baza inflorescenței au ajuns la maturitate. Uscarea plantelor are loc în 5-6 zile. Tăierea plantelor se face cu combina KKP-1,8 sau cu combinele pentru cereale, adaptate pentru recoltarea cânepei. După defolierea și uscarea plantelor, acestea trebuie recoltate imediat, pentru a nu pierde semințele prin scuturare.

Cum se păstrează semințele de cânepă?

Din cauza conținutului ridicat de grăsimi, a resturilor de inflorescențe (bractee, ), a boabelor verzi nematurizate, cu umiditate ridicată, semințele de cânepă proaspăt recoltate se transportă în magazii, unde sunt supuse imediat procesului de curățire, sortare și uscare. Așezate în grămezi sau straturi groase, imediat după recoltare, fără a fi condiționate, semințele de cânepă se încălzesc foarte rapid, ceea ce duce la pierderea însușirilor biologice (energia și facultatea germinativă).

Pentru a evita pierderile, lucrările de precurățire, sortare și uscare trebuie obligatoriu făcute în flux continuu cu lucrările de recoltare. Păstrarea semințelor de cânepă curățate de resturi vegetale și condiționate se face în spații de uscare sau în magazii aerisite, în straturi subțiri, care nu depășesc 15-20 cm. Când umiditatea semințelor de cânepă coboară sub 9%, acestea se ambalează în saci, se etichetează şi se stivuiesc pe loturi conform legii. Manipularea semințelor de cânepă se face cu multă atenție, pentru ca acestea să nu se fisureze, fenomen prin care semințele își pierd energia și facultatea germinativă.

În timpul păstrării semințelor, se fac controale periodice, pentru a se urmări starea seminței aflată în păstrare. În țara noastră, producțiile de sămânță sunt destul de reduse, de 300-500 kg/ha, deși potențialul soiurilor de cânepă cultivate este de 800-1200 kg/ha.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :