Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Cum se cultivă varza albă de căpățână în câmp? Tehnologia de cultivare

/
/
1020 Views

verzei de căpățână se amplasează pe terenuri nivelate, irigabile, cu soluri mijlocii spre ușoare ( timpurie) sau mijlocii spre com­pacte (culturile de vară-toamnă), fertile (3-4% humus), cu reacție neutră spre ușor alcalină. Pe același teren sau după alte crucifere, poate urma după 3-4 ani. În asolament, varza poate urma după leguminoase anuale sau perene, după solanofructoase, sau bostănoase. Bune premergătoare sunt și cultu­rile de rădăcinoase și bulboase.

Cultura timpurie a verzei albă de căpățână

Pregătirea terenului pentru cultura de albă

Pregătirea terenului începe din toamnă când se fertilizează cu 20-30 t/ha gunoi de grajd, bine descompus, 300-400 kg/ha superfosfat și 100- 150 kg/ha sare potasică și care, se încorporează în , cu arătura adâncă, la 28-30 cm. Primăvara, arătura se grăpează, se administrează 100-150 kg/ha azotat de amoniu sau 200-250 kg/ha Complex III. Pentru combaterea buruienilor se erbicidează la pregătirea patului germinativ cu Treflan 24 EC, 3,5 – 5 L/ha sau Dual 500 EC, 3-4 L/ha. Imediat după aplicare se încorporează erbicidul în , cu grapa cu discuri sau combinatorul. Terenul se modelează în straturi, în special atunci când urmează să udăm pe rigole.

Producerea răsadului de varză albă are loc în răsadnițe calde. Semănatul se face în ultima decadă a lunii ianuarie până la începutul lunii februarie, folosind 400-600 g sămânță pentru răsadul necesar la un hectar de cultură (10-12 g sămânță la mp). Se poate semăna și în sere înmulțitor, dar repicatul se va executa în răsadnițe sau solarii cu pat de biocombustibil. Când plantele au 2 frunze adevărate se repică în ghivece sau cuburi nutritive de 5 x 5 cm. În perioada de producere a răsadurilor acestea se udă cu cantități moderate de apă, se face aerisirea frecventă, o fertilizare cu soluții de îngrășăminte complexe (0,5-0,75%) și 2-3 tratamente cu Orthocid 0,2% sau Dithane 0,2% pentru a preveni căderea plăntuțelor și mana. Cu 2-3 săptămâni îna­inte de plantare, răsadurile se călesc, prin descoperirea completă în timpul zilei și în nopțile fără îngheț.

Plantarea răsadurilor de varza albă

Plantarea răsadurilor de varză albă se realizează în luna martie până la începutul lunii aprilie, când în sol se înregistrează 8°C și pentru 2-3 zile nu se pre­văd înghețuri. Pe teren nemodelat se plantează la distanțe de 50-60 cm în­tre rânduri și 30 cm între plante pe rând, iar pe teren modelat la 70-75/25 cm.

Lucrările de întreținerea culturii de varza albă

Lucrările de întreținere constau în completarea golurilor după 3-4 zile de la plantare, două prașile mecanice și 1-2 prașile manuale pe rând. La 3-4 săptămâni de la plantare se administrează 150 kg/ha azotat de amoniu și 80-100 kg/ha sare potasică. În perioadele secetoase se fac 3-4 udări cu 300-400 mc apă la ha.

Combaterea bolilor și dăunătorilor se are în vedere tot timpul perioadei de vegetație. Principalele boli întâlnite la varza albă sunt: mana (Peronospora brassicae) și hernia verzei (Plasmodiophora brassicae), iar dintre dăună­tori, pagube importante produc: puricii cruciferelor (Phyllotreta sp.); ploș­niţele verzei (Euridema sp.); musca verzei (Delia brassicae); păduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne brassicae); buha verzei (Mamestra brassicae) şi fluturele alb al verzei (Pieris brassicae).

Când se recoltează și cum se păstrează varza albă?

Recoltarea începe în ultima decadă a lunii mai, în zonele de câmpie și la începutul lunii iunie, în celelalte regiuni. Se recoltează manual, prin 2-3 treceri, prin tăierea căpățânilor, când acestea au ajuns la maturitatea teh­nică. Se obțin 20-30 t/ha. Păstrarea se poate face pentru o perioadă scurtă de timp în spații ră­coroase, iar pentru o perioadă mai îndelungată numai în depozite la o tem­peratură de 1-2°C și umiditate atmosferică de 80-90%. De obicei, valorificarea producției trebuie făcută cât mai repede pentru a obține prețuri mai ridicate.

Cultura de vară a verzei

Pregătirea terenului pentru cultura de varza albă

Pregătirea terenului se face ca pentru cultura timpurie. Din toamnă se administrează 30-40 t/ha gunoi de grajd, 350-450 kg/ha superfosfat şi 150-200 kg/ha sare potasică, iar primăvara, la pregătirea patului germina­tiv, 250-300 kg/ha Complex EH.

Producerea răsadurilor. În vederea eșalonării producției tot timpul verii, se poate semăna din prima decadă a lunii martie, până în prima de­cadă a lunii aprilie. Răsadul se produce în răsadnițe sau solarii calde, iar pentru semănăturile mai târzii chiar în solarii neîncălzite. Se seamănă rar (3-4 g sămânță/mp), fiind necesare 300-350 g sămânță pentru obținerea ră­sadului pentru un hectar de cultură. Se aplică lucrările obișnuite de întreți­nere a răsadurilor. Vârsta răsadului la plantare trebuie să fie de 40-45 zile. Plantarea răsadurilor se realizează începând din luna aprilie până în prima jumătate a lunii mai, în funcție de data semănatului. Distanțele de plantare sunt de 70-75/25-30 cm. Înainte de plantare răsadul se mocirlește. Pentru asigurarea prinderii răsadurilor, este bine ca plantarea să se facă pe timp înnorat, după o ploaie sau după ce terenul a fost irigat.

Lucrările de întreținere la cultura de varză albă

Lucrările de întreținere sunt asemănătoare cu cele de la cultura tim­purie. Deoarece perioada de vegetație a soiurilor de vară este mai lungă comparativ cu cele timpurii, se aplică 2-3 prașile mecanice și 2 prașile manuale pe rând. Sunt necesare două fertilizări faziale: prima la 3-4 săptă­mâni de la plantare, cu 100 kg/ha azotat de amoniu și a doua la începutul perioadei de formare a căpățânilor, cu 100-150 kg/ha azotat de amoniu și 80-100 kg/ha sare potasică sau 300 kg/ha Complex HI (15:15:15).

Producerea răsadurilor de varză albă

Producerea răsadurilor de varză albă are loc pe straturi, în aer liber, folosind 300- 400 g sămânță pentru un ha de cultură. Semănatul se face manual, pe su­prafețe mici, la 8-10 cm între rânduri asigurând o desime de aproximativ 400 plante/mp (3-4 g sămânță/mp). Pe suprafețe mari se seamănă cu SUP – 21, în benzi de câte opt rânduri, după schema 62,5 + 12,5 x 7. Pentru comba­terea buruienilor se poate erbicida, după semănat, cu Ramrod 65 PU, 6 kg/ha sau Lasso 48 CE, 4 1/ha. În perioada de producere a răsadurilor, se udă re­petat, se plivește, dacă nu s-a erbicidat și se combat puricii (Phyllotreta sp.). Vârsta răsadului la plantare este de 35-40 zile.

Cum se cultivă roșiile prin semănat direct în câmp?

Plantarea răsadurilor are loc de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lunii iunie, în funcție de perioada de vegetație a soiurilor utilizate, și în funcție de zona de cultură. Înainte de plantare, răsadurile se fasonează și se mocirlesc. Distanța de plantare este de 70-75 cm între rânduri şi 30-35 cm între plante pe rând.

Lucrările de întreținere sunt aceleași ca pentru cultura de vară. Recoltarea se face în lunile octombrie-noiembrie, după căderea pri­melor brume, care determină grăbirea maturării căpățânilor. Se obțin pro­ducții de 40-60 t/ha. Păstrarea se poate face în pivnițe sau depozite frigorifice la tempe­raturi de -1°C…+1°C și umiditate atmosferică de 85-90%. La soiurile cu rezistență bună la păstrare (Lares, Amager), perioada de păstrare este de până la 6 luni cu pierderi de 10-15%.

Cultura de toamnă a verzei

Cultura de toamnă urmează în acelaşi an, după legume verdeţuri sau alte culturi timpurii de legume (cartofi timpurii, mazăre etc.).

Pregătirea de bază a solului se face din toamnă, înainte de înființarea legumelor verdețuri, când se fertilizează cu 30 – 40 t/ha gunoi de grajd, 350 – 450 kg/ha superfosfat și 150 – 200 kg/ha sare potasică care se în­corporează în sol cu arătura adâncă, la 28 – 30 cm. După recoltarea cul­turii secundare, dacă solul rămâne tasat se face o arătură superficială care se execută în agregat cu grapa stelată pentru asigurarea mărunțirii solului. Se administrează 250 – 300 kg/ha Complex IU și se erbicidează cu Dual 500 EC, 3-41/ha sau Treflan 24 EC, 4-5 t/ha.

Producerea răsadurilor de varză albă

Producerea răsadurilor de varză albă are loc pe straturi reci, folosind 300 – 400 g sămânță pentru un hectar de cultură. Semănatul se face manual, pe supra­fețe mici, la 8 – 10 cm între rânduri asigurând o desime de aproximativ 400 plante/mp (3-4 g sămânță/mp). Pe suprafețe mari se seamănă cu SUP-21, în benzi de câte opt rânduri, după schema 62,5 + 12,5 x 7 cm. Pentru com­baterea buruienilor se poate erbicida, după semănat, cu Ramrod 65 PU, 6 kg/ha sau Lasso 48 CE, 4 1/ha. În perioada de producere a răsadurilor, se udă repetat, se plivește, dacă nu s-a erbicidat și se combat puricii (Phyllotreta sp.). Vârsta răsadului la plantare este de 35 – 40 zile.

Plantarea răsadurilor are loc de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lunii iunie, în funcție de perioada de vegetație a soiurilor utilizate și în funcție de zona de cultură. Înainte de plantare, răsadurilor se fasonează și se mocirlesc. Distanța de plantare este de 70 – 75 cm între rânduri și 30 – 35 cm între plante pe rând.

Lucrările de întreţinere sunt aceleaşi ca pentru cultura de vară. Recoltarea se face în lunile octombrie-noiembrie, după căderea pri­melor brume, care determină grăbirea maturării căpățânilor. Producția este de 40 – 60 t/ha.

Surse:
Ruxandra Ciofu, ș.a. Tratat de legumicultură
Nistor. T.S. ș.a. Legumicultură

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sunteți interesat de articole? Abonați-vă!

Dacă doriți să fiți anunțați prin mail atunci când se publică articole noi pe site, folosiți căsuța de mai jos pentru a va abona. Introduceți numele și adresa de email, apoi dați click pe Mă Abonez! Intrați apoi pe adresa dvs. de mail și dați click pe linkul de confirmare! Vă mulțumim!

This div height required for enabling the sticky sidebar