Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Transportul animalelor. Cum se transportă animalele destinate tăierii?

/
/
469 Views

Prin se asigură deplasarea animalelor, destinate sacrificării, dintr-un loc în altul şi implică: pregătirea mijloacelor de şi a
animalelor; încărcarea, supravegherea şi asistenţa acordată animalelor; descărcarea şi recepţia animalelor. La transportul animalelor interesează: durata transportului; temperatura mediului ambiant; densitatea de încărcare; felul mijloacelor de transport; conduita conducătorului auto în timpul transportului. Condiţiile de transport influenţează: indicii fiziologici ai animalului;
calitatea comercială a animalelor destinate tăierii; starea de sănătate a animalelor; eficienţa operaţiilor de pregătire a carcaselor; calitatea cărnii din punct de vedere funcţional şi al caracteristicilor senzoriale; preţul de cost şi de desfacere. Transportul animalelor se poate realiza pe jos, pe căi terestre, navale şi aeriene.

Transportul pe jos al animalelor destinate tăierii

Transportul pe jos este puţin utilizat în ţările dezvoltate, datorită riscului de îmbolnăvire, accidentelor şi pierderilor în greutate. Se aplică ocazional la speciile uşor deplasabile (bovine, ovine) în situaţii deosebite, distanţe mici (<10 km) sau absenţa căilor şi mijloacelor de comunicaţie adecvate (şosele, căi ferate, porturi sau aeroporturi). Transportul animalelor pe jos necesită respectarea unor principii, referitoare la traseul accesibil; controlul sanitarveterinar; efectivul de ce trebuie transportat; condiţiile meteorologice; însoţitorii de ; documentele de transport; supravegherea comportamentul animalelor în timpul transportului; asigurarea condiţiilor de adăpare, hrănire şi îngrijire.

Transportul animalelor pe calea ferată

Transportul animalelor pe calea ferată pentru tăiere prezintă avantajele: nu este condiţionat de condiţiile meteorologice şi prezintă siguranţă în timpul realizării; oferă capacitate mare de transport şi viteză relativ ridicată; asigură condiţii confortabile de transport: spaţii, posibilităţi de hrănire, adăpare şi de îngrijire; cost relativ redus.

Când și cum se folosesc eficient vierii de montă?

Transportul pe calea ferată implică: stabilirea necesarului de vagoane în funcţie de specie, categorie, număr de animale; curăţirea mecanică şi dezinfecţia vagoanelor cu soluţii de formol 2%; aerisirea vagoanelor şi sigurarea aşternutului curat din paie, rumeguş sau talaş; montarea
jgheaburilor şi despărţiturilor în vagoane şi depozitarea inventarului necesar pe timpul transportului; aducerea animalelor şi vagonului la locul de îmbarcare; îmbarcarea animalelor cu ajutorul rampelor fixe sau mobile sub supravegherea medicului veterinar; dispunerea corectă a animalelor pe specii şi respectarea suprafeţei indicată pe cap de animal, în funcţie de specie, categorie de greutate şi sezon (1 – 2,70 m2, pentru bovine; 0,3 – 1,2 m2, pentru porcine; 0,75 – 1,0 m2, pentru ovine şi 0,03 – 0,1 m2, pentru păsări); asigurarea necesarului de nutreţuri (8 – 10 kg fân pentru bovine şi 2 kg pentru ovine şi caprine, iar pentru păsări 0,1 – 0,2 kg/cap/zi) şi condiţii de adăpare; asigurarea personalului de însoţire şi a ventilaţiei pentru animalele mari; asigurarea unui transport adecvat fără acostări violente, accelerări şi
opriri bruşte; descărcarea animalelor ajunse la destinaţie în maxim 2 ore de la sosire prin intermediul rampei; pregătirea vagoanelor pentru un nou transport.

Transportul animalelor cu autovehicule

Transportul animalelor destinate tăierii cu autovehicule este un transport modern, rapid, confortabil şi eficient, diminuează stresul de
transport prin simplificarea manipulării animalelor, transportul durează puţin, eliminându-se necesitatea hrănirii şi adăpării şi determină reducerea pierderilor în greutate. Mijloacele de transport auto sunt reprezentate de remorci tractate mecanic, autocamioane obişnuite, autovehicule specializate şi climatizate. Mijloacele specializate trebuie să prezinte o bună suspensie, o mare stabilitate, să confere animalelor confort şi siguranţă în transport. Ele trebuie să fie prevăzute cu boxe sau containere igienizate, dezinfectate, cu aşternut de nisip, rumeguş sau paie.

Transportul animalelor pe calea apei

Principalele specii de animale pentru sacrificare transportate pe calea apei sunt ovinele, bovinele şi porcinele, în măsură mai mică. Transportul pe calea apei se realizează cu nave specializate şi prezintă avantajele unor capacităţi mari de transport pentru animale şi unui confort relativ bun în timpul transportului.

Ce trebuie să aibă navetele pentru transportul animalelor?

 • Navele pentru transportul animalelor trebuie să aibă:
  o capacitate care să asigure spaţiul regulamentar primirii la bord şi desfăşurării activităţii zilnice până la destinaţie. Trebuie să fie asigurate
  următoarele suprafeţe pentru fiecare animal: oi, capre (0,75 – 1) mp; bovine şi cabaline 3 mp; porcine (1 – 2) mp;
 • amenajări speciale pentru hrănire, adăpare, mişcare şi odihnă;
 • o viteza corespunzătoare necesară asigurării unei durate optime de parcurgere a distanţelor stabilite pe diferite relaţii;
 • spaţii suficiente pentru depozitarea nutreţului pe toată durata călătoriei;
 • un sistem de ventilaţie corespunzător care să elimine în permanenţă aerul viciat;
 • un sistem de drenaj eficient pentru asigurarea curăţeniei tancurilor;
 • o instalaţie de păstrare şi distribuire a apei care să asigure adăparea după un program bine stabilit pe durata călătoriei. În general, navele
  moderne trebuie să asigure condiţii de prevenire a maladiilor contagioase şi a vătămării animalelor şi de efectuare a dezinfecţiilor pe timpul transportului.

Care sunt documentele de transport care însoțesc loturile de animale?

Documentele de transport care însoţesc loturile de animale ce se transportă la abatoare sunt următoarele: foaie de transport, bilet de adeverire a proprietăţii şi sănătăţii animalelor, certificat sanitar veterinar eliberat de medicul veterinar de circumscripţie.

Animalele care se expediază la sacrificare se marchează după cum urmează: bovinele adulte, mânzaţii şi viţeii prin tăierea părului cu foarfecele şi imprimarea seriei animalului pe crupa stângă şi a calităţii, în cifre romane, pe crupa dreaptă; ovinele şi caprinele se marchează pe cap cu vopsea, cu următoarele culori în funcţie de calitate: verde pentru calitatea I şi albastră pentru calitatea a II-a; porcinele se marchează cu vopsea, după structura de greutate: între 81 – 89 kg cu vopsea albastră, între 90 – 100 kg cu vopsea galbenă, între 101 – 130 kg nu se marchează şi peste 130 kg se marchează cu vopsea roşie.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Sunteți interesat de articole? Abonați-vă!

Dacă doriți să fiți anunțați prin mail atunci când se publică articole noi pe site, folosiți căsuța de mai jos pentru a va abona. Introduceți numele și adresa de email, apoi dați click pe Mă Abonez! Intrați apoi pe adresa dvs. de mail și dați click pe linkul de confirmare! Vă mulțumim!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

This div height required for enabling the sticky sidebar