Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Termeni folosiți pentru a descrie toxicologia alimentelor

/
/
615 Views

Aditiv alimentar – orice substanță care, în mod normal, nu este consumată ca aliment în sine și care nu este ingredient alimentar caracteristic. Aditivii alimentari pot sau nu să aibă valoare nutritivă, iar prin adăugarea lor intenționată în produsele alimentare în scopuri tehnologice, în decursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament și ambalare, devin componente ale acestor produse alimentare.

Alcaloizii sunt compuși naturali sau sintetici, cu structură heterociclică și cu azot în moleculă, cu reacție bazică. Funcția bazică este datorată grupării NH2 conferindu-le proprietatea de a forma săruri cu acizii organici, formă sub care se găsesc în plante. Majoritatea alcaloizilor sunt însă toxici pentru alte organisme (față de cele ce îi produc) și au un gust amar.

Alergenii alimentari sunt substanțe (antigeni), de obicei ingerați sau inhalați, care sunt recunoscuți de către sistemul imunitar și cauzează o reacție alergică.

Aminele biogene reprezintă o grupă de compuși ce rezultă prin reacția de decarboxilare enzimatică a unor aminoacizi. Multe dintre acestea au efecte fiziologice (de exemplu histamina, serotonina, epinefrina, tiramina), posedând și efecte secundare neurologice.

Micotoxinele sunt metaboliți toxici produși de miceți, în substanțele alimentare și furajere. Termenul de micotoxină derivă de la grecescul mykes=ciupercă (fung) și latinescul toxicum=otravă.

Organismele modificate genetic (OMG, GMO) sau organismele supuse ingineriei genetice sunt organisme al căror material genetic (ADN) a fost modificat, utilizând tehnici de inginerie genetică.

Pesticidele sunt substanțe utilizate în agricultură pentru distrugerea dăunătorilor și protecția plantelor și animalelor față de boli, cu scopul de a se obține producții mari și stabile. Deoarece se pot găsi ca substanțe reziduale în alimente, pesticidele sunt considerate poluanți chimici.

Reziduul reprezintă orice rest de substanță sau metaboliți ai acesteia care nu se găsesc în mod natural în organism sau în produsele de origine animală și care pot constitui un risc pentru sănătatea umană.

Reziduurile de medicamente de uz veterinar sunt reprezentate de toate substanțele farmacologic active, indiferent că sunt principii active, metaboliți excipienți sau produși de degradare și care se regăsesc în produsele obținute de la animalele de interes economic (bovine, ovine, caprine, porcine, păsări și cabaline) care au fost tratate.

Substanță toxică/nocivă este orice substanță, care pătrunzând în organismul viu, pe orice cale, o dată sau de mai multe ori, la intervale apropiate de timp, în cantități mari sau mai mici, provoacă trecător sau durabil, printr-o acțiune fizico-chimică, tulburări mai mult sau mai puțin grave uneia sau mai multor funcții ale organismului, putând provoca chiar moartea.

Toxiinfecțiile alimentare sunt tulburări explozive, cu o simptomatologice centrată pe tubul digestiv, cu o perioadă de incubație de scurtă durată, produsă de agenți microbieni sau metaboliți ai acestora (toxine microbiene).

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sunteți interesat de articole? Abonați-vă!

Dacă doriți să fiți anunțați prin mail atunci când se publică articole noi pe site, folosiți căsuța de mai jos pentru a va abona. Introduceți numele și adresa de email, apoi dați click pe Mă Abonez! Intrați apoi pe adresa dvs. de mail și dați click pe linkul de confirmare! Vă mulțumim!

This div height required for enabling the sticky sidebar