Hit enter after type your search item

Cum se cultivă țelina? Când se recoltează? Cum se păstrează?

/
/
/
991 Views

De la țelină se folosesc rădăcina îngroșată și frunzele, pentru prepararea unor salate, mâncăruri, aromatizarea murături­lor și în conservele de legume. Rădăcina conţine: glucide, protide, săruri minerale (Ca, Fe, P, K), vitamine (A, Bi, B2, C, E, PP) şi substanţe vola­tile. Având proprietăţi terapeutice recunoscute, țelina este utilizată în me­dicina populară în tratamentul reumatismului, afecţiunilor pulmonare, ale sistemului nervos, anemiei şi ca vermifug. Seminţele conţin apiol şi au uti­lizări farmaceutice.

Importanța economică a culturii este dată de prețurile mari de valori­ficare a rădăcinilor care permit creșterea veniturilor producătorilor. Este însă o cultură extensivă la care consumul de forţă de muncă mai ales pen­tru producerea răsadului, plantare, recoltare şi condiţionare este foarte mare (950-1000 ore om/ha).

Creșterea eficienței economice se poate realiza prin mecanizarea plan­tării răsadurilor şi a recoltării, dar mai ales prin extinderea semănatului direct în , metodă ce impune buna pregătire a patului germinativ, fo­losirea semințelor drajate, măsuri atente de asigurarea răsăritului uniform și erbicidarea obligatorie pentru evitarea îmburuienării culturilor.

Țelina – cerințe față de sol, lumină, apă

Deși nu este pretențioasă la căldură, țelina are o rezistență la tempe­raturi scăzute mai mică decât pătrunjelul și păstâmacul. Temperatura minimă de încolțire este de 2-3°C, iar cea optimă de 20-30°C. Plantele în faza de răsad suportă temperaturi de -3; – 4°C, iar la maturitate, de -7; -9°C. Rădăcinile tuberizate nu rezistă sub 0°C, ceea ce impune ca recoltarea să se termine înainte de venirea înghețului. Expunerea răsadurilor o perioadă mai lungă de timp la temperaturi cuprinse între 5 și 14°C determină vernalizarea și apariția tulpinilor florifere în primul an. Evitarea acestui fenomen se poate face prin tratarea răsadului înaintea plantării cu temperaturi de 25-30°C. Temperatura optimă de vegetație și îngroșarea rădăcinilor este de 16-20°C.

Țelina nu are cerințe mari față de lumină. Țelina dă rezultate bune în culturi asociate de legume sau în culturi intercalate în livezi și vii tinere.

Față de umiditate are pretenții foarte ridicate în special în faza de ră­sărire, plantare și depunere a substanțelor de rezervă. Creșterea normală a plantelor are loc în condițiile unei umidități constante în sol și atmosferă. Nu suportă seceta, dar nici excesul de umiditate care determină ramifica­rea rădăcinilor și deprecierea lor calitativă. Datorită acestor cerințe, cele mai bune rezultate se obțin în condiții de irigare și în regiunile și anii cu veri umede și răcoroase.

Solurile cele mai indicate sunt cele ușoare sau mijlocii, profunde, fer­tile, neutre. Fiind o plantă halofilă suportă și soluri ușor sărăturate. Țelina de rădăcină este pretențioasă față de elementele nutritive și re­gimul de fertilizare. Spre deosebire de alte rădăcinoase, țelina dă rezultate foarte bune la aplicarea îngrășămintelor organice.  În cantități mari se recomandă fertilizarea în anul culturii cu 40-50 t/ha gunoi de grajd.

Consumul specific de elemente nutritive la o producție de 40 t/ha este de 5 kg azot, 2 kg fosfor, 1 kg potasiu și 1 kg magneziu pentru o tonă de produs. Azotul aplicat timpuriu stimulează creșterea frunzelor în detrimentul îngroșării rădăcinilor, care devin spongioase.

Soiuri de țelină recomandate

 • Alabaster – soi semitârziu (170-180 de zile), foarte viguros, cu rădă­cini globulos-ovoide de 300-500 g.
 • Bistrița – soi semitârziu (170-180 de zile). Are rădăcini globuloase, mari și inserție bazală a rădăcinilor se­cundare.
 • Victoria – soi târziu (180-200 de zile), mai puțin viguros, cu rozete strânse, rădăcini ovoide.

țelina?

Datorită faptului că semințele sunt foarte mici și plantele au un ritm lent de creștere în primele faze de vegetație, înființarea culturii se face exclusiv prin plantarea răsadului, în cultură de vară și de toamnă. În țări cu tehnologii avansate s-a reușit cultivarea țelinii prin semănat direct cu se­mințe preîncolțite și distribuite cu mașini de semănat cu distribuire în fluid.

Țelina – Cultura de vară

Pregătirea terenului pentru cultură

Bune premergătoare pentru țelină sunt: tomatele, varza, conopida, cas­traveții. Pregătirea terenului începe din toamna anterioară aplicând lucrările pre­zentate la cultura morcovului, fertilizarea de bază facându-se cu 40-50 t/ha gunoi de grajd descompus, 300-400 kg/ha superfosfat și 100-120 kg/ha sulfat de potasiu. Primăvara lucrările de pregătire constau în fertilizarea cu 150 kg/ha azotat de amoniu și erbicidarea cu Dual 500 – 3 L/ha sau Treflan 3-4 L/ha.

Producerea răsadului de țelină

Răsadul se produce în sere înmulțitor sau răsadnițe calde, prin semănat la sfârșitul lunii februarie. Se seamănă în rânduri la 5-6 cm distanță folosind  1,5 – 2 g sămânță/m², respectiv 80-100 g sămânță pentru răsadul necesar unui hectar de cultură. În mod obișnuit răsadul nu se repică, semănatul fa­cându-se mai rar, dar pentru culturile timpurii și suprafețe mici, repicatul se poate face când apare frunza a treia, la distanța de 5/5 cm. Până la plantarea în câmp, răsadul se îngrijește corespunzător, se udă moderat, se aerisește atent, astfel ca temperatura să nu scadă sub 16°C, se tratează contra bolilor. Vârsta optimă a răsadului la plantare trebuie să fie de 50-60 de zile.

Când se plantează țelina?

Plantarea se face la sfârșitul lunii aprilie, manual, cu plantatorul, la ace­eași adâncime la care a fost produs răsadul, deoarece plantarea mai adâncă împiedică îngroșarea normală a rădăcinilor. Plantarea se face pe teren mo­delat în brazde cu lățimea la coronament de 104 cm, câte două rânduri dis­tanțate la 80 cm și la 18-20 cm între plante pe rând în cazul soiurilor vigu­roase, sau trei rânduri distanțate la 37 cm și 20 cm între plante în cazul soiurilor mai puțin viguroase. Pe suprafețe mici, în grădinile familiale, se poate planta pe teren modelat în biloane la distanțe de 60/40 cm sau 50/50, sau pe teren nemodelat în rânduri echidistante la 60/30 cm.

Se recomandă ca înaintea plantării răsadul să se dezinfecteze cu zea­mă bordeleză 0,5%, fasonat prin scurtarea rădăcinilor la 2-3 cm și a frunzelor la 1/3 din lungime și se mocirlește. După plantare se udă bine pentru a asigura prinderea.

Cum se întreține cultura de țelină?

Lucrările de întreținere a culturii de țelină constau din:

 • completarea golurilor după 4-5 zile de la plantare;
 • prășit mecanic între rânduri de 2-3 ori și manual pe rând, repetat până când rozetele de frunze acoperă intervalul dintre rânduri;
 • combaterea buruienilor prin erbicidarea cu Afalon 0,5-1 kg/ha la 2-3 săptămâni după plantare;
 • 8-10 irigări cu norme de 350 m³ apă/ha, menținându-se nivelul umi­dității în sol la 75-80 % din capacitatea pentru apă în prima parte a vegetației și apoi la 70-75%;
 • fertilizarea fazială cu azotat de amoniu 80-100 kg/ha, superfosfat 100-150 kg/ha și sare potasică 50-70 kg/ha se aplică în două etape: la 3-4 săptămâni de la plantare și în perioada de creștere intensă a rădăcinilor;
 • combaterea agenților patogeni și a dăunătorilor în același mod ca Ia ;
 • pe suprafețe mici, în ferme private se recomandă efectuarea “copcitului” rădăcinilor secundare, lucrare prin care se favorizează îngroșarea mai puternică a rădăcinii principale.

Când se recoltează țelina?

Recoltarea se face eșalonat către sfârșitul verii, în august -septembrie în funcție de cerințele pieței. Țelina se recoltează manual prin smulgerea plantelor și fără îndepărtarea frunzelor. Se obțin 20-25 t/ha.

Țelina – cultura de toamnă

Cultura de toamnă se practică în succesiune după: salată, spanac, ma­zăre, ceapă sau usturoi de stufat. Lucrările de pregătire a terenului sunt asemănătoare cu cele de la cultura târzie a morcovului. Răsadul se produce în răsadnițe semicalde sau reci, prin semănare între 15 și 30 aprilie. Plantarea se face între 20 mai și 10 iunie.

Îngrijirea culturii se face la fel ca la cea timpurie, acordând atenție sporită udărilor care se fac mai des. Recoltarea are loc în luna octombrie – noiembrie înainte de îngheța­rea solului. Țelina se recoltează prin dislocarea rădăcinilor folosind cazmale, furci sau plugul fără cormană. După adunarea manuală a plantelor se face curățirea lor de pă­mânt, îndepărtarea frunzelor și a rădăcinilor secundare. Timp de 1-2 zile după recoltare rădăcinile de țelină se lasă pe câmp pentru a se zvânta. Apoi țelina se sortează și se depozitează în silozuri sau depozite.

Se obțin producții de 30-35 t/ha rădăcini, reprezentând doar 40-50 % din producția biologică. Frunzele se valorifică separat în snopi sau legături.

Țelina – cultura prin semănat direct

Cultura prin semănat direct este posibilă în ferme specializate cu su­prafețe mai mari de 10 ha. Această teh­nologie modernă, permite reducerea consumului de forță de muncă și creș­terea eficienței economice. Reușita acestei culturi depinde de asigurarea condițiilor optime pentru răsărirea uniformă și creșterea plantelor în primele faze de vegetație. Astfel se vor alege terenuri ușoare și neîmburuienate, se erbicidează obligatoriu imediat după semănat cu Afalon 1,5 kg/ha, se prășește repetat până după răsărirea plantelor și se udă prin aspersie fină cu norme de 80-100 m³ apă/ha astfel ca stratul de sol să fie permanent umed până la adâncimea de semănat (2 cm).

Semănatul direct în câmp se face mecanizat, la adâncimea de 2 cm. Țelina se seamănă la sfârșitul lui aprilie începutul lunii mai. Se folosesc 0,2-0,3 kg/ha sămânță drajată care se amestecă cu 30-50 g/ha sămânță de salată ca plantă indica­toare. După semănat se tăvălugește ușor. Schemele de semănat pe teren mo­delat sau nemodelat sunt aceleași ca la cultura prin răsad.

Lucrările de îngrijire în timpul vegetației sunt asemănătoare celor de la cultura prin răsad. Deosebirea este că după răsărire se execută răritul de două ori. La al doilea rărit se lasă distanțe de 20-25 cm între plante pe rând. Păstrarea rădăcinilor de țelină se face ca și a celor de morcov.

Cum se produc semințele de țelină?

Cultura pentru obținerea plantelor-mamă necesită în anul I, producerea răsadurilor. Se seamănă în răsadnițe calde, între 25 și 30 martie la distanța de 5-6 cm între rânduri. Se folosesc 2-2,5 g semințe/m² (70-100 g de se­mințe pentru 1 hectar). Răsadul se repică în răsadnițe semicalde, când plantele au format 2-3 frunze, la distanțele de 5 x 5 cm.

Plantarea are loc în perioada 1-10 aprilie. Pe un strat înălțat cu lățimea la coronament de 50 cm, se plantează două rânduri la distanțe de 30 cm între rânduri și 15-20 cm între plante pe rând. Lucrările speciale de îngrijire a culturii sunt purificarea biologică și îndepărtarea din plantele care au format tulpini florifere.

Recoltarea se face în octombrie-noiembrie, înainte de înghețuri. După recoltare se îndepărtează frunzele prin tăierea la aproximativ 1,5 cm deasupra coletului și se sortează rădăcinile, alegându-le pe cele tipice, de mărime mij­locie, neramifîcate, nevătămate și sănătoase. De pe un hectar se obțin 50-70 mii de rădăcini plante-mamă, cu care se pot înființa, în anul al II-lea, 2-2,5 ha seminceri. Rădăcinile sortate se dezinfectează și se păstrează la fel ca cele de morcov. În anul al doilea tehnologia producerii semințelor de țelină pentru ră­dăcină se aseamănă cu cea de la cultura seminceră de morcov, numai că dis­tanțțele dintre plante pe rând sunt de 30 – 35 cm. Producția de semințe este de 500 – 600 kg/ha.

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest

Abonează-te la articole!

Introduceți aici adresa de e-mail și te vom anunța atunci când publicăm articole noi pe site! După ce ați introdus numele și adresa dvs. de e-mail, intrați pe e-mailul dvs. și confirmați abonarea!

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :