Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Etichetă: animale

img
Organismul animal își asigură cerințele în apă prin: apa de reacție, ce rezultă în urina proceselor de oxidare a substanțelor nutritive în organism, apa existentă în nutrețuri și apa de băut. Cerințele de apă la animale sunt influențate de un complex de factori dintre care cei alimentari au o importanță deosebită. Dintre factorii alimentari mai importanți […]
img
Alimentația este unul dintre cei mai importanți factori ai mediului extern, cu rol deosebit în desfășurarea proceselor de reproducție. Foarte multe observații și cercetări au stabilit existența unor corelații strânse între carențele alimentare cauzate de aportul alimentar nesatisfăcător și o serie de tulburări ale funcției de reproducție, care duc la infecunditate și sterilitate. Hrana animalelor influențează […]
img
Prin transport se asigură deplasarea animalelor, destinate sacrificării, dintr-un loc în altul şi implică: pregătirea mijloacelor de transport şi a animalelor; încărcarea, supravegherea şi asistenţa acordată animalelor; descărcarea şi recepţia animalelor. La transportul animalelor interesează: durata transportului; temperatura mediului ambiant; densitatea de încărcare; felul mijloacelor de transport; conduita conducătorului auto în timpul transportului. Condiţiile de transport influenţează: indicii fiziologici ai animalului; […]
This div height required for enabling the sticky sidebar