Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Cum se cultivă ridichile + Soiuri. Cum/când se recoltează/păstrează?

/
/
315 Views

Ridichile sunt folosite în stare crudă sub formă de salată, aproape tot anul. Ridichile au un gust plăcut, picant, conțin glucide, vitamine (C, B1, B2; P), săruri minerale (Ca, P, Mg) și substanțe volatile. Gustul picant al ridichii este dat de sulfura de alil. Are, de asemenea, cunoscute proprietăți terapeutice (diuretice, bactericide, vermifuge). Sucul din rădăcini și frunze tinere de ridichi în amestec cu cel de morcov, favorizează secreția biliară și are un efect calmant asupra mu­coaselor.

Ridichile – cerințe față de sol, lumină și umiditate

Ridichile sunt plante rezistente la frig ale căror semințe germinează la 2-3°C. Plantele suportă temperaturi de -2, -6°C. Temperatura optimă de creștere și depunere a substanțelor de rezervă este de 15-17°C ziua și 10- 12°C noaptea. Seceta însoțită de temperaturi ridicate duce la deprecierea rădăcinilor prin formarea țesuturilor spongioase sau fibroase și apariția gustului iute cauzat de acumularea uleiurilor eterice. La ridichea de vară și de iarnă, temperaturile scăzute care durează o perioadă mai lungă determină formarea timpurie, chiar din primul an al tulpinilor florifere și împiedică îngroșarea rădăcinilor.

Față de umiditate ridichea are pretenții foarte ridicate, necesitând irigarea culturii. Lipsa apei duce la stagnarea creșterii rădăcinilor, lignificarea și accentuarea gustului iute. Alternanța perioadelor secetoase cu cele cu exces de umiditate determină crăparea rădăcinilor.

Față de lumină cerințele sunt mari. Lipsa luminii mai ales în condiții de temperatură ridicată, împiedică îngroșarea rădăcinii și determină alungirea axului hypocotil. Fiind plantă de zi lungă cu perioadă scurtă de ve­getație, ridichea de lună se cu succes primăvara și toamna, când ziua este scurtă și temperatura nu prea ridicată, condiții care favorizează creșterea vegetativă. Vara ridichile de lună formează tulpini florifere în defavoarea îngroșării rădăcinilor.

Ridichile pretind soluri cu textură ușoară sau mijlocie, bogate în hu­mus, afânate, cu reacție neutră și o bună capacitate de reținere a apei. Dau recolte mari dacă gunoiul de grajd s-a administrat culturii premergătoare, iar îngrășămintele chimice se aplică înaintea semănatului.

Soiuri de ridichi

  • Ridichi de lună: Rodos, Rotunde timpurii, Redo, Feuer Kugel, Isabell, Scharo (soiuri cu perioada de vegetație de 25-45 zile).
  • Ridichi de vară: Bere de Miinchen, De Dumbrăveni, Roșie de Iernut (au o perioadă de vegetație de 80-100 zile).
  • Ridichi de iarnă: Negre rotunde (100-120 zile).

Cu foarte bune rezultate se cultivă soiurile de ridichi de lună: Cherry Belle și Icicle și ai firmei daneze Damfeldht.

Pentru cultura în sere și solarii și răsadnițe, sunt preferate soiurile de ridichi de lună care nu formează o rozetă prea mare de frunze dar prezintă un ritm rapid de creștere, nu sunt prea pretențioase față de lumină, formează rădăcini tuberizate și la temperaturi ceva mai ridicate, sunt mai pu­țin sensibile la boli. În general sunt preferate soiurile cu rădăcina de formă sferică, de culoare roșie și cu perioadă de vegetație cât mai scurtă (Feuer Kugel, Redo, Roşie cu vârful alb, Rotunde timpurii). În Extremul Orient se cultivă soiuri de ridichi japoneze cu partea comestibilă sferică cu dimensiuni foarte mari.

ridichile?

Ridichile de lună se cultivă prin semănat direct în , în cultură de primăvară și de toamnă, dar și în culturi protejate și forțate. Ridichile de vară și de iarnă se cultivă numai în .

Cum se cultivă ridichile de lună în câmp?

Cultura de primăvară se practică în cadrul culturilor succesive sub formă de cultură secundară anterioară. Bune premergătoare sunt prășitoarele: tomate, castraveți, ardei, fertilizate organic în anul anterior. Lucrările de pregătire a terenului se efectuează conform cerințelor culturii de bază.

Semănatul ridichilor

Semănatul ridichilor se face în luna martie, eșalonat în 3-4 etape la interval de 10-15 zile până la sfârșitul lunii aprilie. În funcție de mărimea suprafețe­lor cultivate se seamănă manual sau mecanizat în benzi de câte 6 rânduri lăsând între benzi distanțe de 45-50 cm, iar între rânduri 15 cm. Se folosesc 10-15 kg de sămânță la un hectar. Adâncimea de semănat este de 1,5 – 2 cm, o adâncime mai mare ducând la deformarea rădăcinilor.

Cum se întreține cultura de ridichi?

Lucrările de întreținere nu sunt numeroase și constau din: răritul (numai pe suprafețe mici) la 3-4 cm pe rând; plivitul; 1-2 prașile pe rigole; 1-2 udări cu norme de 200 m³/ha aplicate numai în perioadele secetoase. Tra­tamentele fitosanitare se sistează cu 10-12 zile înaintea recoltării.

Când se recoltează ridichile?

Recoltarea ridichilor se face după 4-6 săptămâni pe alese, eșalonat, în momentul în care rădăcinile au ajuns la maturitatea de consum, smulgându-se cu mâna și rărind totodată plantele. Recoltarea durează 8-10 zile. Rădăcinile se spală, se leagă câte 5-10 la un loc fără a li se înlătura frunzele, sau se preambalează fără frunze, în pungi de polietilenă. Se obțin 8-10 t/ha.

Cultura de toamnă este o cultură secundară următoare, care se poate înființa după mazăre, fasole verde, cartof timpuriu, culturi ce eliberează te­renul în iulie-august. Tehnologia este asemănătoare cu a culturii de primăvară, cu diferența că semănatul se face la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie, în 2-3 etape la interval de 4-5 zile. Recoltarea se face manual, eșalonat, după o lună de la răsărire.

Tehnologia culturii forțate şi protejate de ridichi de lună

Perioada de eșalonare a culturilor forțate și protejate de ridichi de lună, este octombrie-aprilie. În acest interval, în funcție de spațiul folosit, se pot înființa culturi la interval de 10-15 zile, realizându-se astfel continuitatea producției.

Pregătirea serei, solarului sau răsadniței pentru cultura de ridichi

Pregătirea spațiului de cultură (sera, solarul, răsadnița) trebuie să se facă la momentul oportun și constă în pregătirea construcțiilor și a substra­tului de semănat. În cazul înființării din toamnă a culturilor în solarii, acestea trebuie să fie pregătite să reziste peste iarnă.

Cum se seamănă ridichile?

Semănatul se va face în rânduri, la distanță de 10-12 cm, asigurând o desime de 300-400 plante/m². Adâncimea de semănat va fi 0,5-1 cm. Dacă se seamănă prea adânc se vor obține rădăcini tuberizate deformate. La un m² se folosesc 4-5 g semințe, cu diametrul mai mare de 2,5 mm. Folosirea seminței calibrate favorizează creșterea și îngroșarea simultană a rădăcinilor, ca și uniformitatea mărimii acestora.

Cum se îngrijește cultura de ridichi?

Lucrările de îngrijire sunt asemănătoare celor aplicate în câmp și anume: rărirea plantelor pe rând; irigarea la intervale scurte; fertilizarea fazială, numai cu ușor solubile, simple sau complexe. Se recomandă ca în cazul cultivării pe soluri relativ acide, în programul fertilizării faziale, să se prevadă aplicarea unui îngrășământ foliar cu bor 0,2-0,5%, sau chiar cu acid boric 0,05%.

La culturile din sere, în perioada de iarnă se vor lua măsuri ca la nivelul plantelor să ajungă o cantitate cât mai mare din radiația naturală, prin menținerea cât mai curată a sticlei serei. În același scop, la culturile din solarii se va folosi folie nouă.

Dirijarea temperaturii se va face în funcție de radiația luminoasă, prin aerisiri atente. În general, în condiții optime de lumină, temperatura nu trebuie să depășească 15-18°C, iar noaptea se va scădea cu 3-4°C. La temperaturi prea mari se produce fenomenul de „dospire” a rădăcinilor, care se manifestă prin afânarea zonei centrale a acestora, până la apariția golurilor.

Umiditatea solului trebuie menținută în perioada de iarnă la 60-75% din capacitatea de câmp, iar în perioadele mai calde, la 80-85%. Se vor aplica udări dese și uniforme, știut fiind faptul că, amplitudinile mari de umiditate determină crăparea rădăcinilor (fenomen care în seră este favo­rizat și de conținutul ridicat al solului în materie organică și azot mineral). Umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depășească 80%, motiv pentru care spațiile de cultură se aerisesc intens.

Cum și când se recoltează ridichile?

Recoltarea ridichilor se poate efectua „pe alese” sau „total”, atunci când rădăcinile au un diametru între 1,5 și 4 cm. Producția de rădăcini este variabilă cu spațiul de cultură și perioada în care se face. În sere și răsadnițe se pot obține 1-2,5 kg/m². În solarii, producția poate să ajungă la 3-5 kg/m², ca urmare a faptului că, în perioada de vegetație plantele au la dispoziție con­diții mai bune de lumină, iar rădăcinile au dimensiuni mai mari.

Cum se păstrează ridichile?

Păstrarea ridichilor de lună nu este posibilă, dată fiind perisabilitatea mare datorată deshidratării rapide a rădăcinilor. Din această cauză, ridichile de lună trebuie valorificate în cel mult 24 de ore după .

Cum se cultivă ridichile de vară?

Această cultură se practică în sistemul de culturi succesive, ca ante­rioară castraveților sau fasolei de toamnă pentru conserve. Pregătirea terenului este asemănătoare cu cea a culturii timpurii a morcovului, cantitatea de îngrășăminte ce se administrează fiind stabilită în urma analizelor solului.

Semănatul se face la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, eșa­lonat la 10-15 zile, pe teren modelat sau nemodelat, la adâncimea de 2,5 cm, folosind 8-10 kg sămânță la hectar. Semănatul se face în rânduri echidistante la 40 cm pe teren plan, iar pe brazde se seamănă 3 rânduri la distanța de 37 cm.

Lucrările de întreținere constau în: erbicidarea când plantele au 4-5 frunze, cu Afalon 1,5 kg/ha în 400 L apă, sau cu Semeron 3 kg/ha (în cazul în care nu s-a făcut înaintea semănatului); răritul plantelor la 10-12 cm pe rând; irigat de 3-5 ori, cu norme de udare de 300-350 m³/ha; prășit meca­nic de 2-3 ori între rânduri și 1-2 ori pe rând manual; combaterea bolilor și dăunătorilor cu produse specifice recomandate de CODEX.

Recoltarea ridichilor de vară începe din luna iunie, după 8-10 săptămâni de la semănat. Se recoltează manual, eșalonat, pe alese, livrarea făcându-se sub formă de legături pentru valorificarea pe piață. Se obțin producții de 15- 20 t/ha. Ridichile de vară se pot păstra timp mai îndelungat comparativ cu cele de lună.

Cum se cultivă ridichile de iarnă?

Ridichile de iarnă se cultivă în succesiune, după culturi de salată, spa­nac, mazăre, verde. Tehnologia este asemănătoare cu a culturii târzii de morcov. Semănatul se face în lunile mai-iunie pe teren modelat sau nemodelat după ace­leași scheme ca la ridichea de vară. Răritul plantelor se face când acestea au 2-3 frunze adevărate și apoi se repetă după 20-25 de zile, lăsând plantele la 15-20 cm pe rând. Celelalte lucrări de întreținere sunt asemănătoare cu ale culturii ridichilor de vară.

Recoltarea ridichilor se face în a doua jumătate a lunii octombrie și noiembrie, o singură dată, prin dislocare cu cazmaua, semimecanizat sau mecanizat. Rădăcinile se curăță de pământ, se sortează și se păstrează peste iarnă în aceleași condiții ca morcovul. Se obțin producții de 25-30 t/ha.

Cum se obțin semințele de ridichi?

Culturile semincere de ridichi de lună necesită spațiu de izolare de minimum 1500 metri față de alte soiuri, precum și de loturile semincere cu plante legumicole din grupa verzei. Tehnologia de cultură durează un an și este asemănătoare cu cea pentru obținerea rădăcinilor de consum, cu diferența că se seamănă mai târziu, în perioada 15-25 martie, în 2-3 etape, la interval de 4-5 zile.

Recoltarea se face la începutul lunii mai când rădăcinile ajung la dimensiunile normale. Concomitent cu recoltarea, se efectuează o sortare riguroasă a rădăcinilor, eliminându-se cele netipice soiului, slab dezvoltate sau bolnave, și se îndepărtează frunzele prin tăiere la 2 cm deasupra coletului. Până la plantare rădăcinile se feresc de uscăciune. De pe un hectar se obțin 250-350 mii rădăcini plante-mamă, cu care se 3-4 ha seminceri.

Plantarea se face chiar în ziua recoltării. Pe un strat înălțat, cu lățimea la coronament de 94 cm, se plantează două rânduri la distanțe de 70 cm între rânduri și 25 cm între plante pe rând. La plantare se va avea în vedere ca vârful rădăcinii să fie în poziție normală, nu îndoit, deoarece plantele nu se vor dezvolta normal. Lucrările de îngrijire speciale constau în: purificarea biologică de două ori (la înflorire și la formarea fructelor), eliminându-se plantele slab dez­voltate, netipice și bolnave; combaterea cruciferelor din genurile Raphanus și Sinapis pe o rază de 1500 m, precum și combaterea vrăbiilor; îndepărtarea vârfurilor florale, în cazul când plantele, deplin fructificate, înfloresc din nou și dau flori târzii.

Când se recoltează ridichile pentru semințe?

Se recoltează când semințele ajung la maturitate fiziologică (întrucât nu se scutură) și au căpătat culoarea galbenă-maronie. Tulpinile se taie de la bază, se lasă în grămezi mici pentru a se usca, după care se treieră cu combina de cereale. În continuare semințele se condiționează și se depozitează pentru păstrare. Producția este de 600 – 800 kg/hectar. Producerea semințelor la ridichile de vară și de iarnă durează 2 ani și este foarte asemănătoare cu cea a morcovului. Culturile din primul an, pentru obținerea plantelor- mamă se înființează prin semănat în perioada 15-25 iulie, și se recoltează la sfârșitul lui octombrie – începutul lui noiembrie. Se obțin 200-300 mii rădăcini plante-mamă la hectar, cu care se vor înființa 2-3 hectare de seminceri.

Culturile semincere din anul doi, se plantează în perioada 10-15 martie. Se îngrijesc ca și cele de ridichi de lună. Se recoltează când semințele sunt la maturitatea fiziologică și au culoarea caracteristică. Se obțin producții de 600 – 800 kg sămânță la hectar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sunteți interesat de articole? Abonați-vă!

Dacă doriți să fiți anunțați prin mail atunci când se publică articole noi pe site, folosiți căsuța de mai jos pentru a va abona. Introduceți numele și adresa de email, apoi dați click pe Mă Abonez! Intrați apoi pe adresa dvs. de mail și dați click pe linkul de confirmare! Vă mulțumim!

This div height required for enabling the sticky sidebar