Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Categorie: Carne și produse din carne

Home / (Page 2)
img
Conservele din carne sunt produse alimentare cu o durată de păstrare mare, ca efect al tratamentului termic de sterilizare la temperaturi ce depășesc 100 0C. Sub formă de mâncăruri sau preparate, produsele sunt distribuite în ambalaje metalice sau din sticlă etanșe, fapt ce permite menținerea în timp a principiilor nutritive ale acestora. Tehnologia de fabricare a conservelor […]
img
Defectele preparatelor din carne pot fi clasificate în: defecte de natură fizică și chimică. Aceste defecte afectează proprietățile senzoriale ale produselor. defecte de natură microbiologică. Afectează proprietățile senzoriale și/sau inocuitatea lor. Defectele de mai sus pot fi cauzate de materii prime sau materii auxiliare și materiale necorespunzătoare; depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime, auxiliare și a […]
img
Sub influenţa agenţilor reducători din carne, nitraţii (ionii NO3–) se transformă în nitriţi, constituind sursa de nitriţi în procesul de maturare tehnologică a cărnii şi a produselor din carne: Reacţia dintre nitriţi, mioglobină şi hemoglobină, pe baza căreia rezultă complexul chimic ce imprimă culoare caracteristică este o reacţie chimică destul de lentă şi, de aceea, […]
This div height required for enabling the sticky sidebar