Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Pătrunjelul de rădăcină. Cum se cultivă? Cum se recoltează?

/
/
1735 Views

se cultivă mai ales pentru rădăcina îngroșată ce servește la prepararea diferitelor mâncăruri și conserve. Frunzele, bogate în uleiuri eterice, sunt folosite pentru aromatizarea și garnisirea unor preparate culinare. se mai folosește și ca plantă medicinală, ca tonic digestiv și remediu al bolilor de rinichi, ficat, pectorale, de inimă, precum și tratarea malariei și anemiilor. Ceaiul de frunze este recomandat bolnavilor de ulcer stomacal, iar cel de rădăcini are efect diuretic. Frunzele proaspete de pătrunjel se folosesc pentru calmarea usturimilor provocate de înțepăturile insectelor.

Pătrunjelul de rădăcină – cerințe față de sol, apă, lumină și căldură

Față de căldură cerințele pătrunjelului sunt mai reduse ca ale morcovului. Temperatura minimă de germinare este de 2-4 grade Celsius. Temperatura optimă este de 20 de grade Celsius. Plantele tinere suportă temperaturi de -8, -9 grade Celsius. Plantele mature de -18 până la -30 de grade. Din acest motiv pot ierna în câmp, iar plantele semincere de pătrunjel se pot planta din toamnă. Temperaturile scăzute de -4, – 5 grade în perioada semănatului prelungesc foarte mult perioada de răsărire și în această situație pericolul îmburuienării culturilor crește. Temperaturile excesive din timpul verii, asociate cu seceta intensifică aroma rădăcinilor și a frunzelor ca urmare a concentrării uleiurilor eterice, dar determină scăderea producțiilor.

Cerințele pătrunjelului față de apă sunt moderate, mai reduse ca ale morcovului. Pătrunjelul de rădăcină este mai rezistent la secetă. În perioada de germinare și în faza de îngroșare a rădăcinii, pătrunjelul de rădăcină manifestă cerințe mai mari față de apă. Excesul de umiditate este dăunător ducând la o răsărire neuniformă, o dezvoltare slabă, creșterea sensibilității plantelor față de boli, putrezirea rădăcinilor, scăderea producțiilor și o păstrare necorespunzătoare.

Față de lumină pretențiile pătrunjelului sunt ridicate. Pătrunjelul de rădăcină nu suportă umbrirea. Dă rezultate bune pe terenuri însorite, necesitând efectuarea lucrării de rărit la timp, precum și plivitul buruienilor. Insuficiența luminii determină diminuarea producției și deprecierea calitativă a rădăcinilor și frunzelor care sunt mai puțin aromate.

Față de sol și elementele nutritive pretențiile sunt asemănătoare cu ale morcovului. Deosebirea este că pătrunjelul de rădăcină este mai pretențios față de textura solului. În solurile tasate, compacte, cu stratul arabil subțire sau cele fertilizate cu gunoi de grajd în anul culturii, rădăcinile se ramifică puternic.

Pretențiile față de hrană sunt asemănătoare cu cele ale morcovului. Pentru o producție de 20 t/ha rădăcini, consumul specific este de 4 kg azot, 2 kg fosfor, 5 kg potasiu și 0,8 kg magneziu la tona de produs. Principiile fertilizării sunt aceleași ca la morcov, cu evitarea excesului de azot și a terenurilor fertilizate organic în anul culturii.

Cum se cultivă pătrunjelul de rădăcină?

În țara noastră se cultivă un singur soi de pătrunjel de rădăcină: zaharat – soi tardiv, cu perioada de vegetație de 145 – 150 de zile, viguros, cu rădăcini alb-gălbui, conic alungite. În vederea obținerii rădăcinilor destinate consumului în timpul verii și păstrării acestora peste iarnă, pătrunjelul se cultivă în câmp. Pentru recoltarea frunzelor verzi în extrasezon, se cultivă în spații protejate și forțate, în care se pot efectua fie culturi pure, fie asociate la culturile de bază.

pătrunjelul de rădăcină - cultură
Pătrunjelul de rădăcină

Cum se cultivă pătrunjelul de rădăcină în câmp?

Cultura în câmp a pătrunjelului se asemănă cu cea a culturii timpurii a morcovului, cu anumite particularități. Erbicidarea se efectuează preemergent imediat după semănat cu Tenoran 4-5 kg/ha sau Stomp 5 kg/ha în 300 – 500 L apă/ha. Se poate face și erbicidarea postemergentă când plantele au 3-4 frunze în rozetă, cu Gesagard 3-4 kg/ha. Semănatul se face în aceleași epoci (din toamnă sau primăvară), dar ceva mai devreme ca la morcov, tot pe brazde de 104 cm sau în teren nemodelat, în benzi, la adâncimea de 1,5 – 2 cm. În grădinile familiale, pe suprafețe mici, se seamănă manual în benzi de câte 4 rânduri, la distanțe de 50 cm între benzi și 25 cm între rânduri.

CUM SE CULTIVĂ MORCOVUL? CUM SE OBȚIN SEMINȚELE DE MORCOV?

Cantitatea de sămânță necesară este de 4,5 – 5 kg/ha. Întrucât semințele de pătrunjel germinează greu, în 25 – 30 de zile, se recomandă ca înainte de semănat să fie umectate timp de 24 de ore în apă caldă (30 – 35 de grade). Prin acest tratament se reduce timpul de răsărire la jumătate.

Pătrunjelul de rădăcină – lucrări de îngrijire

Lucrările de îngrijire sunt aceleași ca la cultura morcovului cu următoarele precizări:

  • Răritul plantelor pe rând se face prima dată în faza de 3-4 frunze în rozetă la distanța de 4-6 cm, iar la al doilea rărit plantele se lasă la distanțe mai mari (8-10 cm).
  • Combaterea bolilor și dăunătorilor specifici se face în mod asemănător cu cea de la morcov.
  • Irigarea se face mai rar, numai în verile secetoase și mai ales în a doua parte a perioadei de vegetație.

Recoltarea în vederea consumului în stare proaspătă în timpul verii, poate începe când rădăcinile au circa 1,5 cm diametru la colet. Lucrarea se face prin smulgerea plantelor care se valorifică în legături cu frunze și rădăcini. Pentru păstrarea în timpul iernii, frunzele se cosesc și se valorifică separat în legături sau snopi, recoltarea rădăcinilor făcându-se semimecanizat, mecanizat sau manual, ca și la morcov. Rădăcinile necorespunzătoare pentru păstrare (mici, deformate, ramificate, rănite) se folosesc pentru forțat în răsadnițe, în vederea obținerii frunzelor pentru consumul din timpul iernii.

Depozitarea și păstrarea rădăcinilor pentru consumul în timpul iernii se face în aceleași spații și condiții ca la morcov.

Cultura forțată și protejată a pătrunjelului

Cultura forțată și protejată a pătrunjelului se poate realiza în două moduri: prin semănat direct și prin plantarea rădăcinilor. Pregătirea spațiilor de cultură constă: în luarea măsurilor de dezinfecție; verificarea instalațiilor; etanșeizarea construcțiilor; fertilizarea de bază; afânarea și mărunțirea solului. În răsadnițe este necesară introducerea substratului de cultură sau completarea acestuia până la grosimea de 25 – 30 cm.

Pătrunjelul de rădăcină – cultură prin semănat

Când se înființează cultura? Epoca optimă de semănat pentru obţinerea frun­zelor este prima decadă a lunii august. Se seamănă în rânduri, la distanța de 15-20 cm, folosind o normă de sămânță de 2-3 g /mp respectiv 20 – 30 kg/ha.

Lucrările de îngrijire

În solarii, se recomandă erbicidarea înainte de semănat, pentru a nu fi necesare lucrări de combatere a buruienilor. Udarea semănăturii, pentru asigurarea răsăririi, se face cu o cantitate optimă de apă, pentru hidratarea corespunzătoare a stratului superficial în care au fost distribuite semințele, iar lucrarea se repetă la intervale scurte de timp. Până la răsărirea plantelor, este necesară acoperirea semănăturii cu folie de polietilenă sau hârtie, pentru menținerea umidității în stratul superficial.

Rărirea plantelor pe rând se face la circa 5 cm distanță. Menținerea culturii curată de buruieni și afânarea superficială a solului se fac prin prașile ușoare, printre rândurile de plante. Irigarea se va efectua de câte ori este nevoie, cu norme de udare mo­derate, menținându-se aprovizionarea solului cu apă la un nivel cât mai constant. Fertilizarea fazială are în vedere obținerea unei producții mari de frunze. în funcție de starea de fertilitate, dar mai ales de numărul de recoltări, se aplică 3-4 fertilizări cu 100-150 kg/ha azotat de amoniu și 2-3 fertilizări cu 75-105 kg/ha sulfat de potasiu.

CUM SE CULTIVĂ PRAZUL? TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PRAZULUI

Cultura prin semănat se practică și în cazul înființării culturilor aso­ciate de pătrunjel în culturile de bază, sau efectuate pe parapete sau în lădițe în sere și solarii. în aceste cazuri, epoca și schemele de semănat se vor adapta situațiilor date.

Pătrunjelul de rădăcină – cultura prin rădăcini

Înființarea culturilor se face folosind fie rădăcini căzute la sortarea celor destinate consumului (ramificate, mici, fără aspect comercial), fie rădăcini normale, produse special pentru forțare. De regulă se folosesc rădăcini cu diametrul de 6-8 mm şi cu o lungime 15-20 cm. Pregătirea rădăcinilor: după recoltarea din câmp, rădăcinile pentru forțare se sortează pe categorii de grosime, se fasonează, iar dacă este cazul, se tratează contra bolilor şi dăunătorilor.

Plantarea se face în septembrie – octombrie, în rânduri distanțate la 15-20 cm și la 5-6 cm între rădăcini pe rând. Se poate planta direct în solul serei sau solarului, sau într-un substrat cu textură ușoară, bogat în materie organică, cu grosimea de 18-20 cm. Rădăcinile se îngroapă până la nivelul superior al coletului. Norma de rădăcini necesare este de 5-6 kg/mp.

Lucrările de îngrijire constau în: afânarea superficială a solului printre rândurile de plante; irigarea de câte ori este nevoie, cu norme moderate de udare; fertilizarea fazială, înainte de prima recoltare și între recoltări, cu îngrășăminte pe bază de azot și de potasiu. Protecţia fitosanitară se face cu deosebită atenție, având în vedere faptul că frunzele de pătrunjel se consumă de multe ori crude, și trebuie să fie lipsite de reziduuri de pesticide.

Dirijarea factorilor de vegetație

Dirijarea factorilor de vegetație se face cu atenție, atât la cultura în­ființată prin semănat, cât și la cea prin plantarea de rădăcini. Având în ve­dere că aceste culturi se desfășoară în perioada anului cu radiaţie naturală redusă, se aplică măsurile pentru favorizarea pătrunderii unei cantități cât mai mari de lumină naturală la nivelul plantelor. Temperatura se va men­ține între 10 şi 15°C. Trebuie menținută o umiditate ridicată și constantă în stratul superficial al solului (75-80 % din capacitatea de câmp), iar umi­ditatea relativă a aerului să fie de 80-85%, pentru prevenirea deshidratării frunzelor și atacului de făinare. Excesul de umiditate atmosferică trebuie evitat, deoarece favorizează apariției agenților patogeni care cauzează că­derea plantelor.

Recoltarea se face eșalonat, prin tăierea frunzelor mari, din exteriorul rozetei, lăsând intacte frunzele mici din centrul rozetei. La culturile semă­nate în prima decadă a lunii august, recoltarea poate începe la jumătatea lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie și se continuă până la sfârși­tul lunii decembrie, prelungindu-se uneori, în sere, până în luna martie. La culturile înființate prin plantarea rădăcinilor, prima recoltare are loc după 30-45 zile și se poate repeta de câteva ori, până în luna februarie.

După recoltare, frunzele se leagă sub formă de legături mici, care apoi se grupează în snopi. Pe o suprafață de 1 mp, se pot obţine 1,6-2 kg frunze. În general, pro­ducția la cultura înființată cu rădăcini este mai ridicată decât la cea înfiinţată prin semănat. Păstrarea frunzelor nu trebuie să depășească 24 de ore, deoarece sunt foarte perisabile și pentru a-și menţine calitatea, trebuie valorificate în timp scurt.

Pătrunjelul de rădăcină – cum se produc semințele?

Tehnica producerii semințelor la pătrunjelul de rădăcină este ase­mănătoare cu cea de la morcov. În primul an, se seamănă cât mai timpuriu, în martie. De pe un hec­tar se recoltează 200-400 mii rădăcini plante-mamă. Cu acestea se pot înființa 8 hectare de cultură seminceră. Se obțin producții de 600-800 kg sămânţă la hectar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sunteți interesat de articole? Abonați-vă!

Dacă doriți să fiți anunțați prin mail atunci când se publică articole noi pe site, folosiți căsuța de mai jos pentru a va abona. Introduceți numele și adresa de email, apoi dați click pe Mă Abonez! Intrați apoi pe adresa dvs. de mail și dați click pe linkul de confirmare! Vă mulțumim!

This div height required for enabling the sticky sidebar