Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img
Cărbunele vegetal este compus din particule fine de carbon. Mai poate conține mici cantități de azot, hidrogen și oxigen. Cum se obține cărbunele vegetal? Cărbunele vegetal reprezintă substanța caracterizată printr-un conținut mare de carbon, cu o porozitate ridicată și o suprafață internă foarte mare, fapt ce-i permite reținerea de substanțe străine prin procesul de adsorbție […]
img
Receptia calitativa a laptelui este prima etapa a procesului tehnologic de prelucrare a laptelui în vederea fabricarii laptelui de consum sau a produselor lactate. Receptia calitativa a laptelui consta în: analiza senzoriala a laptelui (controlul organoleptic); analize fizico-chimice; examen bacteriologic. În functie de rezultatele acestor analize se face sortarea laptelui stabilindu-se destinatia pentru prelucrarea ca lapte […]
img
Determinarea azotiților în prezența ascorbaților prin metoda cu sulfanilamidă și N-(1-NAFTIL) dihidroclorură de etilendiamină Această metodă se folosește pentru determinarea nitriților din amestecuri uscate de sărare sau saramuri de injectare, care conțin și ascorbați (erisorbați). Erisorbații sunt substanțe puternic reducătoare. În mediu apos, ei descompun nutriții, prin reducere, în timp relativ scurt. Metoda Griess (pe care […]
1 30 31 32 75
This div height required for the sticky sidebar