Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Cum se îngrașă taurii? Rețete pentru îngrășarea rapidă a taurilor

/
/
291 Views

Dacă ne hotărâm să punem la îngrășat taurii, trebuie să știm 2 lucruri esențiale: trebuie dirijate procesele de fermentație rumenale, iar apoi să modificăm tipul rației și tehnologia de preparare a nutrețurilor

Dirijarea proceselor de fermentație rumenale

În cazul în care ne hotărâm să pune taurii la îngrășat este necesar ca procesele fermentative rumenale să fie dirijate astfel încât să rezulte o cantitate mai mare de acid propionic și mai puțin acid acetic. Acidul propionic favorizează glucogeneza, iar un nivel mai ridicat al glucozei în sânge influențează secreția insulinei care la rândul ei asigură un spor zilnic mai ridicat. Este bine ca la taurii puși la îngrășat (cei tineri mai ales), raportul acid acetic: acid propionic să fie de 1,7:1.

Creșterea proporției acidului propionic în totalul AGV se poate realiza prin creșterea ponderii concentratelor în rație (cereale bogate în amidon) sau nutrețurilor bogate în sucroză (, melasă). În același sens acționează și unele metode de preparare a nutrețurilor concentrate sau de volum. Fermentațiile bacteriene în rumen pot fi dirijate în sensul creșterii proporției de acid propionic în amestecul de AGV și cu ajutorul unor aditivi furajeri: monensin (antibiotic ionofor), culturi de bacterii, drojdii, lactobacili.

Influența unor metode de tratare - prelucrare, asupra perfomanțelor tăurașilor în creștere îngrășare
Influența unor metode de tratare – prelucrare, asupra perfomanțelor tăurașilor în creștere îngrășare
Influența unor metode de tratare - prelucrare, asupra perfomanțelor tăurașilor în creștere îngrășare2
Influența unor metode de tratare – prelucrare, asupra perfomanțelor tăurașilor în creștere îngrășare2
Influența Monensinului asupra performanțelor tăurașilor la îngrășat
Influența Monensinului asupra performanțelor tăurașilor la îngrășat

Tipul rației și tehnologia de preparare a nutrețurilor

Prezintă importanță în vederea asigurării unei ingeste zilnice ridicate la taurii la îngrășat. Astfel, măcinarea și granularea fibroaselor reduce rumegarea, face să scadă secreția salivară și se modifică pH-ul rumenal. La acest nutreț se mărește suprafața de atac pentru simbionții rumenali, crește deasemenea viteza tranzitului și o dată cu aceasta ingestia zilnică.

Structura rațiilor utilizate în hrana tineretului la îngrășat influențează sporul zilnic. Rațiile cu o valoare energetică mai ridicată intensifică ritmul de creștere. Ingestia energetică crește o dată cu majorarea nutrețurilor concentrate în structura rației. Concentratele se folosesc pentru echilibrarea rațiilor în energie și proteină. Ca surse de energie se folosesc grăunțele de cereale: porumb, orz și în mai inică măsură grâu, secară, ovăz. Se mai poate adăuga cu utilizare limitată, melasa și uneori grăsimile.

Concentratele proteice folosite la noi în țară suni șroturile de floarea- soarelui și soia, gluten de porumb, tărâțe de grâu. Ureea este bine utilizată la taurii la îngrășat. Ingestia energetică și sporul în greutate sunt influențate și de modul în care se asigură necesarul de proteină. Lipsa proteinei din hrană constituie primul simptom al reducerii apetitului respectiv consumul de hrană.

Performanțele la îngrășare. Există diferențe între cele două sexe în ce privește performanțele la îngrășare. Taurii realizează o creștere mai mare și un consum mai mic/ kg spor comparativ cu femelele. În schimb femelele depun mai multă grăsime în țesuturi și înregistrează un consum mai mare comparativ cu taurii. De regulă, femelele sunt supuse îngrășării de tip semiintensiv.

Ce se întâmplă dacă castrăm taurii?

Castrarea tăurașilor determină o reducere a sintezei proteice și o creștere a proporției grăsimii în sporul zilnic realizat. Taurii necastrați realizează un spor zilnic mai mare, utilizează mai eficient hrana și au mai multa carne în carcasă. Tipul alimentației poate influența calitatea carcaselor; alimentația cu nutrețuri concentrate în cantități mari în faza timpurie duce la depuneri mai mari de grăsime comparativ cu îngrășarea pe bază de fibroase.

Se supune îngrășării:

 • tineretul (taurii începând de la vârsta de 10-15 zile precum și femelele și masculii eliminați de la în vârstă de la 6 luni – 3 ani)
 • animalele adulte reformate.

Alimentația tineretului supus îngrășării, poate fi făcută:

 • pe bază de , când se obține carnea albă, sacrificarea făcându-se la 120 – 150 kg, sau pe bază de sau substituenți în primele luni, iar în continuare pe bază de nutrețuri vegetale, caz în care sacrificarea se face Ia greutatea de 400 – 450 kg (vârsta de 12 – 15 luni).

în cazul tineretului eliminat de la reproducție îngrășarea poate dura 5-7 luni, iar în cazul reformelor 3-4 luni. La îngrășare se practică o alimentație abundentă, iar cu cât ponderea concentratelor este mai mare, cu atât se realizează sporuri zilnice mai ridicate și se scurtează durata îngrășării. Alimentația cu cantități mari de concentrate, este caracteristică sistemului de îngrășare de tip baby-beef, sporul mediu zilnic realizat fiind de 1000-1400 g. Îngrășarea adultelor și a tineretului de peste 6 luni se face în sistem extensiv sau semiintensiv, iar a tăurașilor începând din perioada de alăptare, în sistem intensiv.

Cum se hrănesc taurii supuși îngrășării de tip intensiv?

La îngrășarea de tip intensiv, vițeii sunt supuși unei alimentații abundente imediat după perioada colostrală și până la livrare. Îngrășarea intensivă a tineretului taurin se face pe bază de nutrețuri combinate sau amestecuri de nutrețuri unice, în structura cărora nutrețurile concentrate pot reprezenta 50-60%. În cazul sistemului intensiv, îngrășarea de tip baby-beef, începe de la 8-10 zile și până la vârsta de 12 – 15 luni (400 – 450 kg). Valoarea și structura alimentației se modifică conform fazelor în succesiune: alăptare, creștere, creștere-îngrășare, îngrășare- finisare.

Îngrășarea intensivă prezintă 4 faze:

 • Faza I, de alăptare-înțărcare, durează de la vârsta de 10 la 70 zile, (de la greutatea de 45 kg la 85 kg), vițeii se alimentează cu substituenți de lapte, nutreț combinat cu 17% PB și fân de lucerna.

La sosire în unitate, vițeii vor primi după un repaus de 2-3 ore numai apă glucozată 10% în cantitate de 1 litru, după care vor avea acces la fân, nutrețuri combinate și apă. După 24 de ore de la sosire se pot administra înlocuitori de lapte 2 litri la un tain, cantitatea zilnică de lapte reconstituit ajunge la maximum 7 litri până la vârsta de 40 zile după care se reduce treptat până la înțărcare.

 • Faza a Il-a, de creștere, durează de la vârsta de 71 la 171 zile, (de la greutatea de 86 la 190 kg), vițeii sunt hrăniți cu nutreț combinat cu 15% PB și fânuri de leguminoase. Consumul mediu zilnic este de 1,5 – 2,0 kg nutreț combinat, 2-4 kg fânuri de leguminoase (lucernă) și 3 – 8 kg suculente.
 • Faza a III-a, de creștere și îngrășare, durează de la vârsta de 171 la 323 zile, (de la greutatea de 191 la 350 kg). În alimentație se folosește nutreț combinat cu 12% PB, fân de leguminoase tocat și suculente (îndeosebi nutrețuri murate), care se introduc treptat în rație. Consumul mediu zilnic este de 2 – 2,5 kg nutreț combinat, 4 – 5 kg fân și 8 -15 kg suculente.
 • Faza a IV-a, de finisare, durează de la 323 la 469 zile, (de la greutatea de 351 la 500 kg), hrana este compusă din nutreț combinat cu 10% PB fân de leguminoase tocate și suculente. Consumul mediu zilnic este de 2 – 3 kg nutreț combinat, 4-6 kg fân de leguminoase și 15-25 kg suculente. În ultima fază se poate utiliza cu bune rezultate amestecul unic.

Cum se hrănesc taurii supuși îngrășării de tip semiintesiv?

În sistemul semiintensiv se supun îngrășării taurii, după perioada de alăptare, de la vârsta de 90 – 100 zile și greutate de 100 – 120 kg, până la vârsta de 17 – 25 luni. Sporul mediu zilnic realizat este de 800-1000 g, iar greutatea la sacrificare de 450 – 500 kg.

Acest tip de îngrășare are 2 faze cu introducerea la început a unei perioade de acomodare de 20 de zile. După sosirea în îngrășătorie, tineretul este supus unui regim alimentar de tranziție de 3 săptămâni care contribuie la diminuarea stresului de transport cât și la obișnuirea cu tipul alimentației specific unității. Astfel după un repaus de 2-3 ore de la sosire se administrează fân de bună calitate la discreție. După 24 ore se pot introduce treptat nutrețurile concentrate și suculentele.

Faza I de creștere-îngrășare durează 220 – 250 zile, respectiv de la greutatea de 120 (150) kg la 300 (.320) kg, realizându-se un spor mediu zilnic de 700- 800 g. Această fază are două subfaze:

 • în subfaza I, în hrană se administrează/cap/zi:
  • fân de lucerna 2 kg;
  • suculente  6-7 kg;
  • nutreț combinat cu 15 % P.B. 1 -1,5 kg.
 • în subfaza a II-a, în hrană se administrează pe cap și pe zi:
  • fibroase 4-5 kg;
  • suculente 10-12 kg;
  • nutreț combinat cu 15 % P.B. 1-2,0 kg.

Faza a Il-a de îngrășare-finisare durează 150 – 260 zile, timp în care greutatea vie crește de la 300 (320) kg la 450 (500) kg, realizându-se sporuri medii zilnice de 800 – 1000 g. În această fază se mențin aceleași cantități de fibroase și suculente în rația zilnică și se sporesc cantitățile de concentrate. În rație, se vor administra, în medie, pe cap și zi, următoarele cantități de nutrețuri:

 • fibroase 3-4 kg;
 • suculente 10-15 kg;
 • nutreț combinat cu 12 % P.B 1,5-2,5 kg.

Se poate folosi și amestecul unic; în ultima fază de finisare se poale administra în cantitate de 3-3,5 kg/ zi.

Alimentația în îngrășarea semiintensivă poate fi de tipul fibros, grosier, suculent (nutreț murat, radăcinoase) cu suplimentarea concentratelor sau a nutrețurilor combinate. Vara se poate utiliza ca nutreț de bază masa verde asigurată prin pășunare sau administrare în adăpost. Utilizarea nutrețului verde ofilit asigură un consum de substanță uscată ridicat. Se pot administra leguminoasele perene, masa verde, porumbul masă verde. Prin utilizarea rădăcinoaselor se poate reduce proporția de concentrate în rație, astfel sfecla furajeră se introduce în rație până la 6 kg/100 kg greutate corporală. Borhoturile de cereale și tăițeii proaspeți de sfeclă se pot folosi până la 8 kg/ 100 kg greutate vie.

Norme pentru tineretul taurin la îngrășat (rase semiprecoce)
Norme pentru tineretul taurin la îngrășat (rase semiprecoce)
Norme pentru tineretul taurin la îngrășat (rase semiprecoce) 2
Norme pentru tineretul taurin la îngrășat (rase semiprecoce) 2

Cum se hrănesc taurii supuși îngrășării de tip extensiv?

În acest sistem se supune îngrășării tineretul după înțărcare sau adultele. Alimentația se bazează pe nutrețuri de volum, și cantități mici de concentrate, sporul mediu zilnic fiind mai mic de 600 g. Tineretul se îngrașă de la înțărcare până la vârsta de 25 – 30 luni și greutatea de 450 – 500 kg, iar adultele timp de 3- 5 luni.

Citește și: cum se hrănesc taurii tineri de reproducție?

Îngrășarea extensivă a taurilor poate să aibă loc la pășune, în adăpost și pășune sau numai în adăpost pe bază de fibroase grosiere, suculente și borhoturi, concentratele se administrează în cantități reduse 1- 1,5 kg sau pot să lipsească. Îngrășarea este diferită în funcție de nutrețul de bază utilizat în rații, deosebindu-se din acest punct de vedere îngrășările pe bază de:

 • tăiței de sfeclă (proaspeți sau însilozați);
 • borhot de la fabricile de spirt, amidon etc. (proaspăt sau însilozat);
 • rădăcinoase (sfeclă, napi etc.);
 • nutrețuri murale;
 • fibroase grosiere preparate: coceni, ciocălăi de porumb, paie etc.;

Nutrețul de bază, cât și ponderea concentratelor sunt condiționate de zona geografică, respectiv de resursele furajere locale și posibilitățile financiar-materiale ale fermierului.

În cazul utilizării tăițeilor de sfeclă sau a borhoturilor proaspete în rațiile taurinelor supuse îngrășării se administrează:

În cazul îngrășării pe bază de nutrețuri murate sau rădăcinoase în rațiile taurinelor se administrează în medie pe cap și pe zi:

Una din căile cele mai economice este îngrășarea taurinelor pe bază de fibroase grosiere (paie, coceni, ciocălăi de porumb), preparate prin tocare și scărmănare, în amestec cu melasă și uree. Cantitățile de nutrețuri administrate în aceste rații sunt:

Deficitul de proteină în rațiile pe bază de nutrețuri grosiere se poate completa prin adaos de uree până la 0,3 g, pentru 1 kg greutate vie. Pentru utilizarea ureei în structuri de rații pe bază de fibroase grosiere și melasă se poate proceda astfel: la 100 litri apă se adaugă 90 litri melasă și 10 kg uree rezultând 200 L soluție, ceea ce înseamnă că pentru 1 litru de soluție revin 450 g melasă și 50 g uree. Din această soluție se calculează cantitatea necesară pentru acoperirea ureei din rație.

La îngrășarea adultelor pe bază de nutrețuri verzi, 75 % din valoarea nutritivă a rației o reprezintă nutrețul verde (pășune sau iarbă cosită) și 25 % concentratele. Uneori se pot administra și fibroase grosiere tocate și preparate în amestec cu concentrate. În acestă situație, rația va conține:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Sunteți interesat de articole? Abonați-vă!

Dacă doriți să fiți anunțați prin mail atunci când se publică articole noi pe site, folosiți căsuța de mai jos pentru a va abona. Introduceți numele și adresa de email, apoi dați click pe Mă Abonez! Intrați apoi pe adresa dvs. de mail și dați click pe linkul de confirmare! Vă mulțumim!

This div height required for enabling the sticky sidebar