Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Cum se fabrică laptele praf integral sau smântânit?

praf integral sau smântânit se obţine după o schemă tehnologică precum cea din figura de mai jos, principalele faze tehnologice fiind tratarea preliminară a laptelui, concentrarea şi uscarea acestuia. Compoziţia chimică medie a laptelui praf este prezentată în tabelul următor.

Schema tehnologică de fabricare a laptelui praf
Schema tehnologică de fabricare a laptelui praf

Materia primă folosită trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ normelor impuse ca şi în cazul laptelui concentrat. După ce este trecut prin curăţitorul centrifugal, laptele este supus normalizării în vederea obţinerii unui produs finit cu o compoziţie dorită. Se recomandă ca laptele utilizat la fabricarea produselor uscate să fie omogenizat, realizându-se astfel o creştere a digestibilităţii şi conservabilităţii, pe baza reducerii proceselor de oxidare a grăsimii din .

Pasteurizarea laptelui

Pasteurizarea laptelui este necesară la obţinerea de , deoarece metodele de uscare nu asigură distrugerea completă a unor
fabricare germeni patogeni. Astfel, în practică se alege temperatura de pasteurizare de peste 80 grade C la laptele smântânit şi peste 85-90 grade C în cazul laptelui integral sau normalizat.

Concentrarea laptelui

Concentrarea laptelui înainte de uscare este necesară deoarece se reduce considerabil durata procesului de lucru şi măreşte randamentul instalaţiei de uscare, iar datorită concentrării produsul finit are un grad mic de afânare, uşurând ambalarea. La obţinerea produselor uscate
gradul de concentrare este mai mare decât la produsele concentrate, fiind de 47-48 % S.U.

Uscarea laptelui

Uscarea laptelui asigură eliminarea apei prin două procedee: uscarea în peliculă şi uscarea prin pulverizare.

Compoziţia chimică medie a laptelui praf, în %
Compoziţia chimică medie a laptelui praf, în %

Procedeul de uscare a laptelui în peliculă sau pe valţuri, presupune antrenarea laptelui concentrat sub formă de peliculă pe suprafaţa unor cilindri care se rotesc şi a căror temperatură este de 140-150 grade C, un timp de 2-3 secunde. Răspândit uniform pe suprafaţa valţurilor, pelicula de lapte, preîncălzită la circa 70 grade C, elimină rapid apa astfel că laptele nu atinge efectiv temperatura valţurilor. Pelicula uscată, formată la suprafaţa valţurilor este desprinsă cu ajutorul unor cuţite de raclare şi trimisă către măcinare la morile cu ciocane. Încălzirea valţurilor se face la interior cu abur, acestea având o turaţie de lucru de 15-20 rot/min, astfel ca timpul de contact al peliculei cu suprafaţa lor să fie cel specificat.

Calitatea lucrului este influenţată de gradul de concentrare a laptelui, de menţinerea constantă a temperaturii valţurilor, de asigurarea unei pelicule de lapte uniform repartizată pe suprafaţa de lucru, de evacuarea apei evaporate şi a aerului umed din incinta de lucru, nerealizarea acestor condiţii determinând o supraîncălzire a laptelui şi creşterea riscului de ardere a acestuia, cu efecte nefavorabile asupra calităţii şi însuşirilor organoleptice. Procedeul de uscare a laptelui prin pulverizare sau atomizare constă în pulverizarea fină, sub formă de ceaţă de vapori a laptelui concentrat, într-o incintă sau cameră de uscare în care se introduce aer cald.

Sisteme de circulaţie a aerului şi laptelui în camerele de uscare: a- în echicurent orizontal; bîn echicurent vertical de sus în jos; c- în echicurent vertical de jos în sus; d- în curent mixt elicoidal; e- în contracurent; f- în contracurent mixt circular.
Sisteme de circulaţie a aerului şi laptelui în camerele de uscare: a- în echicurent orizontal; b-în echicurent vertical de sus în jos; c- în echicurent vertical de jos în sus; d- în curent mixt elicoidal; e- în contracurent; f- în contracurent mixt circular.

În practică sunt foarte multe variante de camere de uscare, atât ca formă constructivă, cât şi din punctul de vedere al sistemului de circulaţie a aerului cald şi a laptelui concentrat (fig. de mai sus). Pentru oricare dintre aceste soluţii, laptele este pulverizat în incinta camerei, pentru
aceasta fiind utilizate dispozitive de pulverizare, şi care pot fi:

  • dispozitiv de pulverizare cu injector: laptele concentrat este trimis sub o presiune cuprinsă între 140-210 bari, printr-un orificiu cu diametrul de 0,10-0,125 mm, fiind pulverizat fin; au dezavantajul că duzele au tendinţa de înfundare, precum şi de deformare a jetului ca urmare a uzurii în timp a orificiilor;
  • dispozitive de pulverizare pneumatice: laptele concentrat este trimis sub formă de jet sub presiune printr-un orificiu, pulverizarea fiind accentuată de către jeturi de aer comprimat care dispersează în particule foarte fine;
  • dispozitive de pulverizare centrifugale: laptele concentrat este introdus la presiune normală într-un cap de pulverizare prevăzut cu orificii şi care se roteşte cu turaţii ce variază între 6000-20000 rot/min; dimensiunea picăturilor depinde de viteza de rotaţie şi, comparativ cu
    primele două dispozitive, particulele de lapte praf rezultate sunt mai mari.

În figurile de mai jos sunt prezentate schema instalaţiei de uscare a laptelui ANHYDRO și instalaţia Niro-Atomiser. Temperatura ridicată a aerului cald şi suprafaţa de schimb de căldură mare dintre particulele de lapte şi aer, determină uscarea instantanee a laptelui, cu avantajul că, datorită evaporării foarte rapide a apei, picăturile de lapte ating o temperatură de 62-65 grade C, iar timpul de contact cu agentul de încălzire este foarte scurt. Praful de lapte obţinut la uscarea prin pulverizare este calitativ superior, sub aspectul solubilităţii, celui uscat pe valţuri, având un grad de solubilitate de peste 99 %, faţă de 80-85 %, în schimb laptele praf obţinut prin uscarea sub formă de peliculă are un conţinut de germeni (mai ales forme sporulate) mai scăzut decât la cel obţinut prin pulverizare şi datorită modificărilor pe care le suferă grăsimile şi proteinele sub acţiunea căldurii la contactul cu valţurile, o digestibilitate superioară.

Schema instalaţiei de uscare a laptelui tip ANHYDRO: 1- rezervor lapte; 2- pompă; 3- turn de uscare; 4- paletă evacuare pulbere; 5,11- filtru aer; 6,7- ciclon; 8,9,12- ecluză; 10- ciclon separare finală; 13- încălzitor aer; 14- ventilator aer uzat
Schema instalaţiei de uscare a laptelui tip ANHYDRO: 1- rezervor lapte; 2- pompă; 3- turn de uscare; 4- paletă evacuare pulbere; 5,11- filtru aer; 6,7- ciclon; 8,9,12- ecluză; 10- ciclon separare finală; 13- încălzitor aer; 14- ventilator aer uzat
În ce se ambalează laptele praf?

Caracterizat printr-o higroscopicitate ridicată, laptele praf este influenţat sub aspect calitativ de aer, lumină şi căldură, astfel că materialele din care se realizează ambalajul trebuie să prezinte o rezistenţă mecanică bună, precum şi impermeabilitate pentru apă şi aer. Materialul cel mai folosit la ambalarea laptelui praf este polietilena, aplicată ca stratul interior pentru ambalajul din hârtie şi care se închide prin termosudare. În vederea asigurării unei mai bune protecţii faţă de apă şi gaze, s-au realizat materiale combinate de tipul pliofilmpergament
vegetal-polietilenă (folosit la ambalarea sub vid) sau folie de aluminiu caşerată cu polietilenă sau pliofilm.

Laptele praf destinat unor ramuri industriale se ambalează în cutii metalice din tablă cositorită sau în saci din hârtie multistrat, căptuşiţi la interior cu polietilenă. Tot în cutii metalice se ambalează şi o parte din produsele lactate uscate destinate alimentaţiei copiilor, acestea fiind
îmbunătăţite sub aspectul conţinutului şi al valorii energetice cu vitamine, săruri minerale, protide, glucide, arome diverse, etc. Indiferent de tipul ambalajului folosit, operaţie de se realizează în spaţii izolate şi cu măsuri de igienă stricte, cel mai adesea ambalarea se face pe maşini automate în atmosferă de gaz inert.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sunteți interesat de articole? Abonați-vă!

Dacă doriți să fiți anunțați prin mail atunci când se publică articole noi pe site, folosiți căsuța de mai jos pentru a va abona. Introduceți numele și adresa de email, apoi dați click pe Mă Abonez! Intrați apoi pe adresa dvs. de mail și dați click pe linkul de confirmare! Vă mulțumim!

This div height required for enabling the sticky sidebar