Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Cum se cultivă roșiile organice? Combaterea bolilor și dăunătorilor

/
/
457 Views

Cultura organică a se poate practica atât în teren neprotejat, cât și în teren protejat. Terenurile pe care se cultivă organice sunt certificate de organisme naționale sau internaționale abilitate. Una din primele condiții pentru certificarea producției agricole organice este conversia terenului la sistemul de agricultură organică.

Tehnologia de cultivare urmează aceleași etape sau verigi ca la culturile convenționale (vezi aici cum se cultivă roșiile): alegerea și pregătirea terenului, înființarea culturii, lucrările de îngrijire și recoltarea. Lucrările și operațiunile, metodele și materialele folosite sunt conform normelor agriculturii organice sau altor sisteme alternative (biologice, ecologice, biodinamice).

Unde se cultivă roșiile organice?

Alegerea terenului se realizează ca la oricare din culturile de tomate prezentate; singura condiție este ca acesta să fi suferit procesul de conversie (trecere la sistemul de agricultură organică).

Cum se pregătește terenul pentru a cultiva organice?

Pregătirea terenului, deși în mare parte este asemănătoare modului de pregătire de la culturile convenționale (vezi aici), necesită respectarea unor reguli stricte. De obicei, resturile vegetale se toacă pe loc și rămân pe sol în vederea încorporării.

Fertilizarea începe din toamnă și se finalizează în timpul vegetației. Cantitatea de elemente nutritive care se recomandă variază în funcție de scopul culturii și calitatea solului. Literatura americană recomandă circa 100-120 kg/ha azot, 100-200 kg/ha oxid de fosfor și 200-300 kg/ha oxid de potasiu. Din aceste cantități, 50-70% azot și 100% oxid de fosfor și oxid de potasiu se aplică la pregătirea de bază a terenului (arătură). Pentru fertilizare se poate folosi compostul “matur”, care poate fi completat cu cenușa lui Thomas (pentru fosfor) şi magnezie potasică (pentru potasiu). Ca îngrășământ organic se poate folosi și gunoiul de grajd proaspăt sau ușor fermentat, aplicat pe solurile mai grele și numai toamna. Gunoiul de grajd trebuie să provină de la vite sau porci și să fie produs în ferma organică. Dacă este din afara fermei nu trebuie să depășească 25 t/ha.

Aratul se efectuează toamna, cât mai târziu pe solurile mai grele și mijlocii sau primăvara, pe solurile ușoare. Lucrarea se efectuează la adâncimea de 15-18 cm, folosind pluguri fără cormană, rotosapa sau grape cu discuri, astfel ca, prin această lucrare,“brazda” să nu fie răsturnată.

În vederea înființării culturii, terenul se lucrează cu cultivatorul și vibrocultorul, ca și cu diferite grape. Nu este admisă mărunțirea excesivă a solului și lucrarea cu freza. De asemenea, după mobilizarea superficială a solului se recomandă, în mod deosebit, modelarea terenului în straturi înălțate și, eventual, acoperirea solului pe coronamentul stratului cu mulci, folosind diferite materiale.

Înființarea culturii de roșii organice

Înființarea culturii se realizează prin răsad de 35-55 zile, produs la cuburi nutritive, ghivece nutritive sau la pat. Tehnologia de producere a răsadurilor trebuie să fie tipică culturilor organice (biologice). Plantarea se efectuează pe rânduri de plante sau în cuiburi de 2-3 plante. Distanța dintre rânduri se recomandă a fi mult mai mare decât la culturile convenționale.

Cum se îngrijesc roșiile organice?

Lucrările de îngrijire sunt în mare parte aceleași, dar modul de realizare este diferit. Prășitul, în vederea distrugerii crustei și buruienilor, se efectuează numai dacă terenul nu este mulcit. Mulcirea este o lucrare de mare importanță în cultura organică a tomatelor. Lucrarea se efectuează cu diferite materiale, dar mai ales cu folie de polietilenă opacă. Intre efectele favorabile asupra solului şi culturii, de majoră importanță sunt cele care concură la realizarea acestui mod de cultură prin conservarea și îmbunătățirea structurii solului, sporirea activității microbiologice a acestuia, evitarea îmburuienării (folia fiind neagră este deci și opacă), diminuarea îmbolnăvirii plantelor, prin reducerea contactului plantă-sol și a surselor de infecție, scăderea infestării cu dăunători, conservarea apei din sol etc.

Când se udă roșiile organice?

Roșiile organice se udă în aceleași condiții ca la culturile convenționale, dar apa de irigat trebuie să fie strict nepoluată.

Fertilizarea fazială și combaterea buruienilor

Fertilizarea fazială se realizează cu organice și cu diferite biopreparate cu acțiune complexă. De obicei, se efectuează 1-2 fertilizări organice la sol, cu compost bine maturat sau se folosesc dropsuri (drajeuri) din gunoi de pasăre. Ca foliare se pot folosi un biopreparat lichid din alge (conține potasiu, calciu, fosfor, magneziu și microelemente) sau zeama de bălegar fermentat.

Combaterea buruienilor este o lucrare care se realizează fără folosirea erbicidelor. Prășitul și mulcirea sunt metode consacrate în acest scop la cultura organică. La acestea poate fi adăugat “plivitul” care, spre deosebire de plivitul de la morcov, de exemplu, înseamnă smulgerea eventualelor buruieni “scăpate” după prășit sau care au ieșit de sub folie prin orificiile acesteia, pe lângă plantele de tomate. Alte metode de combatere a buruienilor prevăd folosirea diferitelor biopreparate cu efect erbicid.

Palisarea și conducerea plantelor și combaterea bolilor și dăunătorilor

Palisarea și conducerea plantelor depind, în mare măsură, de modul de cultivare. Se folosesc câteva sisteme pentru cultura organică a tomatelor: plante nesusținute pe sol gol; plante nesusținute pe mulci de plastic sau organic; plante susținute pe araci individual sau pe spalier pe teren gol sau mulcit.

Combaterea bolilor și dăunătorilor este lucrarea care diferă aproape în totalitate față de cea similară de la culturile convenționale. Deși se aplică sistemul de luptă integrată, unele diferențe sunt mari, deoarece majoritatea produselor chimice sunt interzise.

Recomandări pentru câteva boli la roșiile organice

Pentru câteva din cele mai importante boli se fac următoarele recomandări:

  • alternarioza: soiuri rezistente, igiena sanitară, mulcire, bună circulare a aerului, prevenirea picăturilor de apă pe frunze, rotația culturilor, produse cuprice;
  • mana: soiuri rezistente, igiena sanitară, prevenirea picăturilor de apă pe plante, palisarea culturii, produse cuprice;
  • septorioza: igiena sanitară, rotația culturilor, prevenirea picăturilor de apă pe frunze, antitranspirante, produse cuprice;
  • bacterioze: produse cuprice, eliminarea și distrugerea plantelor infectate.

Cei mai importanți dintre dăunători pot fi controlați prin următoarele măsuri:

  • afide: săpun insecticid (săpun de potasiu), favorizarea insectelor prădătoare, produse din piretru, rotenone;
  • gândacul din Colorado: culegerea adulților, protejarea insectelor folositoare, tratamente cu produse din piretru, rotenone;
  • musculița albă: săpun insecticid, capcane lipicioase de culoare galbenă, protejarea insectelor folositoare, ulei de usturoi, piretru, rotenone.

Folosirea substanțelor bioactive obținute prin sinteză este prohibită. Se pot folosi numai biopreparate sau extracte din plante, care au rol stimulator, retardant sau inhibitor.

Când și cum se recoltează roșiile organice?

Roșiile organice se recoltează manual, la maturitatea tehnologică sau în faze de prematurare, în funcție de condițiile de transport și păstrare, ca și de cerințele consumatorului. Ambalarea se face numai în ambalaje noi (lădițe) sau în ambalaje la a doua folosire, dacă sunt perfect curate și tapetate cu hârtie nouă. Etichetarea se va face conform normelor stabilite de standarde. Producția la este, de regulă, mai mică decât în cazul culturilor convenționale, dar poate atinge ușor valori de 40-60 t/ha.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Sunteți interesat de articole? Abonați-vă!

Dacă doriți să fiți anunțați prin mail atunci când se publică articole noi pe site, folosiți căsuța de mai jos pentru a va abona. Introduceți numele și adresa de email, apoi dați click pe Mă Abonez! Intrați apoi pe adresa dvs. de mail și dați click pe linkul de confirmare! Vă mulțumim!

This div height required for enabling the sticky sidebar