Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Cum se cultivă pepenele galben în câmp sau solarii? Soiuri de pepene

/
/
351 Views

galben se pentru fructele sale care se consumă la maturitatea fiziologică, în stare proaspătă sau ca fructe glasate, dulceață, marmeladă, sucuri, salată de fructe, fiind apreciate pentru gustul, aroma și parfumul lor deosebite. Valoarea energetică a fructelor este de 30 cal/100 g s.p. Conțin: 8- 12% s.u.; 4,37-13,8% zahăr (în funcție de soi); 0,5% proteine; 50-60 mg/100 g.s.p. vitamina C; vitaminele B1, B2, B6 săruri minerale (Ca, K, P, Fe); caroten 2-3 mg % (pentru fructele cu miez portocaliu).

Cerințe față de sol, umiditate, căldură, lumină și apă

Pepenele galben are cerințe mari față de căldură, necesitând un plus de 2-4°C față de castraveți, pe faze de vegetație. Temperatura optimă de germinare a semințelor este de 25-30°C, cea minimă de 14-15°C, iar cea maximă de 35°C. Plantele cresc și se dezvoltă bine numai la temperaturi de peste 15°C, cu o valoare medie optimă de 25-30°C. La 12- 15°C plantele își reduc sau încetează ritmul de creștere, iar la peste 40°C creșterea se oprește complet. Polenizarea și fecundarea se realizează bine în condiții minime de 20-22°C. În regiunile aride, cu număr mare de zile senine și temperaturi ridicate se obțin producții timpurii și de bună calitate. Pepenele galben are o sensibilitate deosebită față de curenții de aer, de aceea în câmp se amplasează între perdele de cu port înalt (, sorg, floarea-soarelui etc.).

O bună vegetație a plantelor are loc când în sol temperatura optimă este de 24-28°C. La 18°C absorbția prin rădăcini este foarte slabă în comparație cu cea realizată la 27°C. Oscilațiile de provoacă avortarea florilor. Temperatura, în corelație cu umiditatea aerului, influențează fecunda­rea florilor, în sensul că în verile cu temperaturi moderate și ploi abundente florile leagă mai bine decât în condiții de temperaturi ridicate și umiditate relativă a aerului redusă.

Pepenele galben este o de zi scurtă. Lipsa de lumină determină alungirea răsadurilor și a plantelor în cultură. Este necesară o corelare între intensitatea luminoasă și nivelul temperaturilor, în special în sere, raportul între valori fiind direct proporțional. Intensitatea luminoasă conve­nabilă pentru înflorire este de 7000 – 8000 lucși, iar pentru fructificare de 12000-15000 lucși. Lumina intensă influențează favorabil acumularea de zahăr în fructe, iar lipsa ei, întârzie coacerea fructelor.

Cerințe moderate față de apă se datorează structurii sistemului radicular ce îi imprimă o rezistență mai mare la secetă. În perioada de creștere necesită în sol 65-70 % din I.U.A., iar în cea de fructificare 70-75 % din I.U.A. Excesul de apă determină scăderea conținutului în zahăr a fructelor, iar la maturare, crăparea acestora.

Pepenele galben preferă soluri ușoare, mijlocii, cu o bună structură, fertile și cu un pH de 6-7,2. Necesită un regim de nutriție echilibrat, o cultură de pepeni gal­beni, pe suprafața de un hectar extrage din sol: 105 kg s.a. N; 15 kg s.a P2O5; 211 kg s.a. K2O. Raportul optim între N:P:K trebuie să fie de 2:0,5:3, iar între K: Mg de 3:1. O fertilizare în exces cu azot, pe fondul unei insuficiențe de po­tasiu, duce la obținerea unor fructe de slabă calitate.

Soiuri de pepene galben

Pentru câmp și solarii:

 • soiuri timpurii: Ica, Roger, Templar F, Turkestan, Fondant;
 • soiuri semitimpurii: Cantalup, Creso Fi, Ogen, Titus;
 • soiuri semitârzii: Comoara Ungariei, Delicios;

Pentru sere:

 • soiuri cu pulpă galbenă: Cristal, Cantor, Savor, Odybis, Vedor, Doublon, Galia;
 • soiuri cu pulpă verde: Overgen, Halon, Noy Israel;

pepenele galben?

Pepenii galbeni se cultivă în principal în câmp, dar datorită calităților organoleptice deosebite ale fructelor și cerințelor permanente pentru consum, s-a impus necesitatea cultivării lor în cadrul unor culturi protejate și forțate.

Cum se cultivă pepenele galben în câmp?

În câmp, tehnologia poate fi diferită în funcție de modul de dirijare a tulpinilor. Astfel, se practică cultura pe sol și pe spalieri.

Pepenele galben – Cultura pe sol

Alegerea terenului și pregătirea solului sunt asemă­nătoare culturii de castraveți în ogor, erbicidarea făcându-se „ppi“ cu Balan 4-6 L/ha. Solul se modelează în straturi înălțate cu coronamentul de 104 cm. Cultura de pepene galben se înființează prin semănat direct (mai rar prin ), între 25 aprilie și 10 mai (în funcție de zonă), când în sol, la adâncimea de 5-6 cm, se realizează, constant, temperatura de 12-14°C.

Pepenele galben se seamănă la adâncimea de 3-4 cm, folosindu-se 3-5 kg semințe /ha. Pe stratul înălțat se seamănă un rând la 15-20 cm de marginea sau la mijlocul acestuia, după schema 150 x 22-26 cm, când se asigură 25-30.000 plante/ha, sau 150 x 30-35 cm (pentru soiuri mai vi­guroase), realizând 20-24.000 plante/ha.

În zonele cu precipitații în luna mai, pentru a realiza producții mai timpurii, se practică semănatul în cuiburi pe mușuroaie amenajate peste un substrat de încălzire cu gunoi de grajd care a fost introdus în gropi la adâncimea de 30 cm, distanța între cuiburi fiind de 40-50 cm.

Cum se întreține cultura de pepene galben?

Lucrările de întreținere a culturii de pepene galben sunt asemănătoare cu cele ale castraveților, dar cu unele particularități și constau din: rărit, în faza de 1-2 frunze adevă­rate, lăsându-se două plante la cuib; 2-3 prașile mecanice și 1-2 manuale; 3-4 udări cu norme moderate de 250-300 m³ apă/ha, care se evită în perioada coacerii fructelor pentru a preveni crăparea acestora; 2-3 fertilizări suplimentare cu îngrășăminte chimice (în doze de 80-100-50 kg NPK/ha, pe un sol mijlociu aprovizionat.

Se limitează numărul de pepeni pe plantă la 5-8 pentru soiurile timpurii. Pe suprafețe mai restrânse se practică ciupitul tulpinii după 3-4 frunze și a lăstarilor după 5-8 frunze, influențând o ramificare mai rapidă. Combaterea bolilor și dăunătorilor se face cu produsele indicate la cultura castraveților.

Când se recoltează pepenele galben?

Pepenele galben se recoltează la maturitatea fiziologică deplină, sau cu câteva zile mai devreme pentru soiurile cu postmaturare. Momentul optim de recoltare este semnalat de intensificarea parfumului, schimbarea culorii, apariția unor ușoare crăpături la nivelul pedunculului, fructele sunt grele, iar prin lovirea cu degetul, nu trebuie să sune a gol. Pepenele galben se recoltează eșalonat, începând din mijlocul lunii iulie și până la sfârșitul lui august, iar la soiurile târzii lucrarea se prelungește până în sep­tembrie și maturarea fructelor se poate continua în depozite. Producțiile obținute se încadrează între 20 şi 30 t/ha.

Cultura de pepeni galbeni pe spalieri

Cultura de pepeni galbeni pe spalieri este asemănătoare celei cu dirijarea vrejurilor pe sol, având unele avantaje: o iluminare mai bună a plantei în general și a florilor în special; maturarea mai rapidă a fructelor; reducerea proporției de fructe putrezite datorită evitării contactului cu solul. Susținerea plantelor și schemele de înființare sunt asemănătoare cu cele ale castraveților, dar distanțele între plante pe rând sunt de 40-45 cm.

Plantele se susțin pe sfori, care se leagă de sârma spalierului și apoi la baza plantei prin înfășurare. Celelalte lucrări de întreținere sunt asemănătoare culturii cu dirijarea vrejurilor pe sol. Pentru unele soiuri este nece­sară susținerea fructelor cu plase sau suporți tip seră.

Cum se cultivă pepenele galben în sere?

În sere, cultura de pepene galben se practică în două cicluri, respectiv: ciclul primăvară- vară și primăvară-toamnă, efectuându-se pe sol încălzit, neîncălzit sau pe substrat biologic termogen, în special pe pale de paie. Serele destinate cultivării pepenilor galbeni trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să fie uniform și bine încălzite, pentru a menține o temperatură con­stantă de 18°C;
 • să permită introducerea a 2-3 stupi/ha pentru asigurarea polenizării.

Pregătirea serei pentru cultura de pepene galben

Pregătirea serei este asemănătoare culturii de , pentru ciclu­rile similare. Fertilizarea de bază se face prin aplicarea gunoiului de grajd în canti­tăți de 80-100 t/ha, dacă materia organică este cuprinsă între 5 și 8 % și se reduce la 50 t/ha dacă aceasta este de 10-14 %. Este bine să se aplice în benzi late de 1 m în lungul rândurilor de plante după care se încorporează în sol. Se completează cu fertilizarea chimică, cu cantități care să corespundă unei aprovizionări la 100 g sol de: 6-8 mg N, 5-6 mg P2O5, 18-20 mg K2O, 8-10 mg MgO (analize efectuate în extract apos 1:5).

Cum se produce răsadul de pepene galben?

Producerea răsadului de pepene galben este asemănătoare culturii de castraveți pentru ciclurile similare, folosindu-se 1-1,2 kg semințe pentru un ha de cultură, în funcție de momentul înființării culturii și ținând cont de vârsta răsadu­rilor, semănatul începe la 20 decembrie și se continuă până în martie. În condițiile realizării în optim a factorilor de vegetație, după 4 zile de la semănat, are loc răsărirea.

Lucrările de întreținere aplicate răsadurilor de pepene galben sunt asemănătoare cu cele din cazul castraveților. Un răsad de bună calitate se obține după 40-50 zile. În cazul în care se folosesc cultivare care se conduc pe două tulpini (Galia), sau cu fructificare pe lăstarii de ordinul II (Cantor) este necesară ciupirea răsadului în faza de 4-5 frunze, lăsând primele 2-3 frunze astfel încât la plantare, acesta să aibă 2-3 lăstari porniți.

Cum se plantează răsadul de pepene galben?

Plantarea în seră se face la începutul lunii februarie, pentru serele în­călzite și cultură pe substrat biologic termogen, în martie, pentru serele semiîncălzite și în aprilie, pentru serele neîncălzite. Se plantează 2 rânduri pe travee după schema (60+200+60)x30-40 cm, asigurând desimea de 16000- 21000 plante/ha.

Cum se întreține cultura de pepene galben?

Temperaturile se mențin cu 2-4°C mai ridicate față de cele de la castraveți.

Variația temperaturilor convenabile pentru culturile de pepeni galbeni din sere
Variația temperaturilor convenabile pentru culturile de pepeni galbeni din sere

Regimul de umiditate în sol se dirijează la valori mai scăzute decât Ia castraveți, datorită sistemului radicular profund. Până la legarea fructelor se asigură 75-85 % din I.U.A., ca apoi să se reducă în intervalul coacerii fructelor. Se evită irigarea prin aspersiune, iar dacă nu este posibil se co­boară coloanele de irigare spre baza plantelor. Este de preferat irigarea prin picurare. Trebuie asigurată o iluminare corespunzătoare, deoarece excesul și de­ficitul de lumină sunt dăunătoare.

Aerisirea este necesară în permanență, chiar și în perioadele reci. Se fac aerisiri zilnice de 5-15 min., în timpul prânzului, când în exterior temperaturile simt pozitive, iar în sere depășesc 25°C. Fertilizarea fazială se aplică începând cu creșterea fructelor, în mai multe reprize. Se pot efectua și mulciri ca la cultura castraveților. Palisarea plantelor se face în special în „V”, tăierile de fructificare efectuându-se în funcție de cultivarul folosit, vigoarea acestuia și luminozitate.

După unii autori, plantele se pot conduce în trei sisteme:

 • conducerea tulpinii principale fără ciupirea vârfului (Ogen), prezen­tând avantajul timpurietății producției (fig. de mai jos – a);
 • ciupirea răsadului la 3-4 frunze și conducerea unui lăstar ca tulpină principală (Cantor), cu avantajul uniformității fructelor, dar producția este întârziată (fig. de mai jos – b);
 • ciupirea răsadului la 3-4 frunze și conducerea cu 2 lăstari în „V” (Galia), fructele obținute sunt mai mici decât în primele două variante (fig. de mai jos).
Sisteme de conducere a plantelor de pepeni galbeni în sere
Sisteme de conducere a plantelor de pepeni galbeni în sere (a – fără ciupirea răsadurilor; b – cu ciupirea răsadulor; și conducerea cu 2 lăstari în V (c1) și V modificat (C2)

Lăstarii laterali se tratează ca la castraveți: eliminarea totală până la înălțimea de 60 cm față de sol, în continuare până la sârmă se lasă lăstari purtători de flori femele, iar după legarea fructelor și când acestea au mă­rimea unei nuci se face ciupitul lăsându-se o frunză în plus. La nivelul sâr­mei, tulpina se conduce spre sârma vecină, orizontal, formând o boltă sau spre planta vecină, pe rând, lăsându-se apoi lăstari purtători de rod. Pe tul­pina verticală se asigură 3-4 finețe (pentru timpurietate), iar pe lăstari încă 3-4 fructe. Lăstarii sterili se ciupesc la 1-2 frunze sau se elimină.

Polenizarea florilor este necesară în lunile martie și aprilie deoarece, da­torită luminozității slabe, majoritatea florilor avortează. Polenizarea fiind entomofilă, impune introducerea în sere a 2-3 stupi pentru un hectar cul­tură. Lucrarea se poate face și manual, prin folosirea unui vibrator elec­tric. În condiții naturale, proporția de legare este de numai 20-25 %.

Susținerea fructelor cu ajutorul unor plase sau policioare este necesară pentru a împiedica căderea lor în momentul ajungerii la maturitatea de consum. Bolile și dăunătorii pepenelui galben sunt asemănătoare cu cele ale castraveților, iar metodele și mijloacele de prevenire și combatere sunt similare.

Când și cum se recoltează pepenele galben?

Recoltarea pepenilor este asemănătoare culturilor din câmp. În vederea expor­tului se recoltează cu 3-5 zile mai devreme de maturarea deplină, deoarece fructele se postmaturează. Se recoltează dimineața, fructele ațezându-se în lăzi căptușite, în straturi subțiri. Se sortează apoi după mărimi și se ambalează câte 6-12, în lăzi din carton sau lemn, căptușite cu talaș fin din lemn sau material plastic, sau în platouri alveolare speciale. Producțiile obținute pot ajunge la 60-80 t/ha, în funcție de lungimea ciclului, cultivarul folosit și condițiile de cultură asigurate.

Pepenele galben se păstrează o perioadă relativă lungă. Păstrarea de scurtă durată, 6-8 zile, nu pune probleme deosebite, dar prerăcirea la 10-15°C, imediat după recoltare, mărește stabilitatea produsului pe parcursul condiționării și valorificării ulterioare. Soiurile tip Cantalup se păstrează 10 zile, la 4-6°C și umiditatea relativă 85-90%, iar cele tip Turkcstan 2-3 săptămâni la 0-7°C și umiditatea relativă 80-90%.

Cum se cultivă pepenele galben în solarii?

Pregătirea terenului din solarii

Pregătirea solarului este asemănătoare cu cea de la cultura castraveților. Pentru obținerea de producții mai timpurii, cultura se poate amplasa pe sub­strat biologic termogen, respectiv gunoi de grajd păios sau paie fertilizate cu îngrășăminte chimice, introduse în șanțuri de 30×30 cm și acoperite cu ames­tec nutritiv. Solul se modelează obligatoriu în vederea irigării pe rigole. Cultura de pepene galben în solarii se înființează prin răsad obținut în sere înmulțitor, solarii cu dublă protejare și, mai rar, în răsadnițe. Se seamănă în cuburi nutritive, uneori în pahare din plastic, între 1 și 5 martie, folosind 1,5-1,8 kg semințe pentru un ha cultură. La plantare, răsadul trebuie să aibă 5-6 frunze adevă­rate și o vârstă de 40-45 zile.

Când se plantează pepenele galben în solarii?

Plantarea pepenelui în solarii are loc între 15 și 20 aprilie în solarul clasic cu lățimea de 540 cm, se amplasează 3 rânduri după schema (90+180+180490) x 30 cm (fig. de mai jos), realizând desimea de 18-19 mii plante/ha.

Schema de plantare în solar
Schema de plantare în solar

Întreținerea culturii de pepene galben în solar

Lucrările de întreținere a culturii de pepene galben sunt asemănătoare culturii castraveților din so­larii, dar și cu unele elemente comune culturii pepenelui galben în sere. Plantele se conduc pe verticală cu ajutorul sforilor până la sârmele spa­lier, apoi se dirijează spre planta vecină în lungimea rândului (fig. de mai sus). Pe porțiunea de la bază până la 40-50 cm se îndepărtează lăstarii, frunzele și fructele. În continuare se lasă 2-3 lăstari cu câte un fruct, iar pe tulpina principală 1-2 fructe, pe plantă asigurându-se 3-5 fructe în funcție de soi. În solarii se poate folosi și dubla protejare cu adăposturi individuale sau tunde joase, obținându-se producții mai timpurii cu 8-10 zile.

Cum se recoltează pepenele galben plantat în solarii?

Pepenele galben se recoltează manual, eșalonat, începând din a doua decadă a lunii iulie și până în luna august. Producțiile obținute se ridică la 35-40 t/ha.

Cum se cultivă pepenele galben în adăposturi joase?

Se pot efectua culturi în adăposturi joase tip tunel sau în adăposturi individuale. Se practică, în principal, protejarea individuală cu adăposturi tip clopot sau trepied, pentru a realiza economie de folie, putându-se folosi și folie uzată (vezi aici folii pentru solarii) în vederea realizării de manșoane pentru acoperirea plantelor.

Elementele tehnologice sunt asemănătoare culturii în câmp, iar pentru o mai bună amplasare a adăposturilor distanțele între plante pe rând sunt de 40-50 cm. Se plantează cu vârsta de 40-45 de zile sau se seamănă direct între 20 aprilie și 1 mai. Lucrările de întreținere sunt asemănătoare culturii din câmp. În plus se efectuează aerisiri până în momentul desființării adăposturilor, atunci când temperatura exterioară se ridică la parametrii optimi.

Cum se cultivă pepenele galben în răsadnițe?

Este asemănătoare cu cea a castraveților, folosindu-se răsadnițe calde. Pentru producerea răsadurilor semănatul are loc între 20 și 25 decembrie. Plantarea se face între 15 și 20 februarie, asigurând 1-2 plante/m². Tulpina principală se ciupește după 3-4 frunze, lăstarii de ordinul I după 4-5 frunze, iar cei de ordinul II după 5-6 frunze. Producția de pepene galben este de 3-6 kg/m².

Cum se produc semințele de pepene galben?

Tehnologia de cultivare este asemănătoare culturii din câmp cu unele mențiuni referitoare la: respectarea spațiilor de izolare de 2000 m; mărirea distanțelor pe rând la 40 cm; limitarea numărului de fructe pe plantă la 4-5; ciupitul tulpinii și lăstarilor; efectuarea mai multor purificări biologice, ultima fiind la recoltarea fructelor, când acestea prezintă caracterele soiului. Recoltarea fructelor se face numai la maturitate fiziologică. Extrage­rea, uscarea și condiționarea semințelor se realizează ca la castraveți. Se obțin producții de 120-150 kg semințe/ha.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Sunteți interesat de articole? Abonați-vă!

Dacă doriți să fiți anunțați prin mail atunci când se publică articole noi pe site, folosiți căsuța de mai jos pentru a va abona. Introduceți numele și adresa de email, apoi dați click pe Mă Abonez! Intrați apoi pe adresa dvs. de mail și dați click pe linkul de confirmare! Vă mulțumim!

This div height required for enabling the sticky sidebar