Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Cum stabilim conținutul de alcool al distilatelor? (țuica și rachiuri naturale)?

/
/
934 Views

Conținutul de din , precum și stabilirea acestuia este la fel de importantă pentru amatori ca și pentru cei profesioniști. Pentru a se ob­ține un fără defecte, această operațiune trebuie repetată în mod constant. Pentru aducerea la tăria de consum este ne­voie de o măsurare mai exactă a procentului de alcool, deoa­rece procentul (%vol.) indicat pe etichetă are voie să varieze doar cu ±0,3%vol.

Cum se poate stabili conținutul de alcool?

 • în procente de masă = %mas. Se indică cantitatea de al­cool din 100 kg de distilat. Așadar, dacă un distilat are 50%mas. alcool, înseamnă că 100 kg distilat conțin 50 kg alcool. Procentele de masă nu se folosesc prea des pentru indicarea tăriei distilatelor.
 • În procente de volum = %vol. Câți litri de alcool se gă­sesc în 100 L distilat? Dacă un distilat este declarat ca având 50%vol. alcool, înseamnă că din 100 L din respecti­vul distilat, 50 L vor fi alcool pur.

Deoarece 11 de amestec alcool-apă cântărește mai puțin de 1 kg, diferențele sunt considerabile. De exemplu: un distilat cu 51,9%vol. are 44,3%mas. alcool. Optic, indica­rea tăriei în procente de volum este mai convenabilă, așa că se folosește la toate băuturile alcoolice.

Stabilirea conținutului de alcool cu alcoolmetrul

Conținutul de alcool al distilatelor, poate fi stabilit cu alcool­metrul cu procente de volum. Temperatura standard de mă­surare s-a stabilit la 20° C. Dacă distilatul are sub 20° C, conținutul de alcool indicat este mai mic decât cel real, iar dacă are peste 20° C, mai mare. Cel mai bine, puneți distilatul într-o încăpere caldă; când ajunge la 20° C puteți face măsurătoarea și rezultatul va fi exact.

Dacă temperatura nu este corectă veți obține doar conținutul aparent de alcool. Puteți folosi ta­belul de corectură de mai jos pentru a stabili care ar fi conținutul real de alcool (procente de volum), la 20° C.

Tabel pentru calcularea conținutului real de alcool în procente de volum
Tabel pentru calcularea conținutului real de alcool în procente de volum
Exemplu
 • Rezultat (conținut de alcool aparent) 42,0%vol.
 • Temperatură de măsurare 12° C
 • Conținut de alcool la 20° C: 45,l %vol.

Există și alcoolmetre cu termometru încorporat care au scală de corectură pentru temperatură. Pentru fiecare tempe­ratură aveți o valoare de corectură care trebuie adunată sau scăzută din rezultat. Valorile de corectură date nu sunt sufi­cient de exacte pentru o stabilire exactă a concentrațiilor de al­cool, așa cum se cere pentru comercializare. La o variație de temperatură de 2,5° C conținutul de alcool se modifică cu ± cca l%vol.

Cum se folosește alcoolmetrul?

Aveți nevoie de un cilindru gradat suficient de mare a cărui înălțime se alege în funcție de lungimea alcoolmetrului. Pentru un alcoolmetru european cu plajă de măsurare de maximum 10%vol. (de exemplu, 40-50%vol.) înălțimea cilindrului va fi de 350 mm, iar diametrul, de 33-34 mm pentru cca 200 ml lichid. Alcoolmetrul trebuie să se poată mișca liber. Deosebit de important este ca cele două instrumente să fie perfect cu­rate (mai ales, fără urme de grăsime) și uscate.

Distilatul se toarnă încet în cilindrul aplecat, pentru ca să nu apară bule de aer care ar dăuna exactității măsurătorii. Alcoolmetrul se ține de partea de sus și se lasă să alunece lent în lichid, până când plu­tește liber. Capătul trebuie să se găsească la minimum 2 cm de fundul cilindrului. Dacă îl in­troduceți prea repede, îl puteți lovi de fundul cilindrului și de­teriora.

Acest procedeu se poate folosi doar pentru sta­bilirea conținutului de alcool al distilatelor fără esență. Distilatele pure sunt amestecuri de apă și alcool, iar alcoolmetrele au fost create pentru acestea. Alte substanțe prezente în cantități mici, cum ar fi alcoolii superiori, acizii volatili, aro­mele etc. nu dăunează exactității măsurătorii cantității de alcool. Însă dacă disti­latul conține zaharuri sau alte substanțe caracteristice esenței (lichiorurile), nu se va putea folosi alcoolmetrul. Dacă nu se specifică nimic în acest sens pe aparat, rezultatul va fi valoarea de citire inferioară.

Randamentul producției de alcool

Fiecare rachier vrea (și trebuie) să știe cât alcool a produs din 100 L decoct. Calculul este foarte simplu. Aveți următoarele valori:

 • conținutul de alcool al distilatului la 20° C = A (1)
 • cantitatea de distilat = B (1)
 • cantitatea de distilat, în litri = M
Cantitatea de alcool obținută din 100 L borhot
Cantitatea de alcool obținută din 100 L borhot

Dacă aveți distilate de tării diferite, calculați pentru fiecare A∗B (%vol. ∗ cantitate), adunați valorile și împărțiți la cantita­tea de borhot folosită.

Randamentul producției de alcool
Randamentul producției de alcool

Pentru calcularea exactă a randamentului cântăriți fructele înainte de prepararea borhotului. Prețul fructelor se calculează la kilogram iar cantitatea de borhot se indică în litri. La fructele cu semințe, din 100 kg fruct se vor obține aproximativ 100 L borhot, iar la alte tipuri de fructe pentru aceeași cantitate de borhot veți avea nevoie de 105-110 kg fruct.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Sunteți interesat de articole? Abonați-vă!

Dacă doriți să fiți anunțați prin mail atunci când se publică articole noi pe site, folosiți căsuța de mai jos pentru a va abona. Introduceți numele și adresa de email, apoi dați click pe Mă Abonez! Intrați apoi pe adresa dvs. de mail și dați click pe linkul de confirmare! Vă mulțumim!

This div height required for enabling the sticky sidebar