Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Calitatea alimentului. Ce este necesar să știi despre calitatea alimentului

/
/
655 Views

Calitatea alimentelor

Calitatea este dată de totalitatea caracteristicilor în virtutea cărora un produs deţine atribute specifice, se distinge şi se diferenţiază de altele similare, conferindu-i-se capacitatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale consumatorului.

Termenul de „“ nu este folosit pentru a exprima superb tivul. Mai exacte şi utile sunt formulările:

 • „calitate relativă” când produsul este comparat cu superlativul şi clasat faţă de acesta;
 • „nivelul calităţii” şi „măsura calităţii” care se referă la evaluări tehnice precise faţă de superlativ.

Calitatea unui produs este influenţată de numeroase activități independente în timpul producerii lui.

Adesea, calitatea, se raporteaza la:

 • utilitate;
 • aptitudini de utilizare;
 • satisfacerea clientului;
 • conformitatea cu cerinţele.

Cum se face asigurarea calității

Asigurarea calităţii se face:

 • prin acoperirea completă a cerinţelor clientului;
 • prin verificarea permanentă, în cadrul ciclului de producţie, a respectării manoperelor, tehnicilor şi materialelor folosite, pentru a fi conforme cu cele prestabilite.

Ce sunt alimentele

Alimentele sunt orice fel de , în stare naturală sau prelucrate, care conţin substanţe nutritive necesare organismului uman şi pot fi folosite pentru întreţinerea activităţii vitale, nefiind dăunătoare. Ele sunt:

 • produse agroalimentare naturale, de origine vegetală sau animală. Acestea constituie materia primă pentru prelucrarea în produs alimentar sau se pot consuma ca atare de către populaţie. Prelucrarea se poate face în gospodărie, provenind din surse proprii sau prin intermediul pieţei;
 • care se obţin prin prelucrarea produselor agroalimentare. Procedeul este industrial, fiind puse la dispoziţia populaţiei prin intermediul pieţei.

de calitate

Calitatea produselor alimentare este definită prin indicatori de calitate, stabiliţi şi consemnaţi în norme de calitate.

Normele:

 • sunt reguli şi dispoziţii stabilite prin lege sau accepţiune;
 • cuprind totalitatea condiţiilor minimale sau maximale privitoare la criteriile de apreciere sau evaluare;
 • se concretizează prin documente aprobate de către un organism recunoscut;
 • furnizează reguli de bază, modalităţi de control şi măsuri, pentru a ajunge la un nivel optim în domeniul aprobat.

Obiectivele normării calităţii alimentelor vizează:

 • punerea în consum a alimentelor bogate în nutrine (proteine, glucide, lipide, săruri minerale şi vitamine):
 • siguranţa alimentelor – adică asigurarea condiţiilor pentru ca alimentele:

nu sufere degradări fizice, fizico-chimice, biochimice, microbiologice care să le afecteze inocuitatea;

nu conţină, ca atare, specii de microorganisme peste limitele admise prin reglementările legale;

nu fie infestate cu insecte şi paraziţi;

nu devină vătămătoare pentru organismul uman

 • asigurarea consumării cu plăcere a alimentelor.

Normarea se referă la:

 • calități nutriționale – care sunt date de componentele chimice biochimice, plastice şi energetice care satisfac, prin consumul alimentului, cerinţe fiziologice de nutriție ale organismului uman;
 • calităţi igienice sau inocuitate – reprezentate de conţinutul în substanțe toxice sau microorganisme patogene, care prin consum nu afectează sănătatea consumatorului;
 • calităţi organoleptice – reprezentate de ansamblul caracteristicilor alimentului şi care pot fi percepute senzorial de consumatori: formă, culoare, aspect, miros, gust, consistenţă;
 • calităţi de întrebuinţare – referindu-se la satisfacerea cerinţelor consumatorului pentru a folosi alimentele în procesele de  alimentaţie – nutriţie.

ATENŢIE!

Punerea în consum public, depozitarea, transportul sau prelucrarea produselor alimentare care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin norme atrage răspunderea materială, disciplinară, contravenţională sau penală, în condiţiile stabilite de lege.

și alte acte de calitate

Performanţele economice ale unei unităţi de producţie sau de prestări servicii sunt în mare măsură legate de calitatea activităţii ei. În ultimii ani au crescut exigenţele clienţilor în materie de calitate. Această tendinţă a fost însoţită de înţelegerea din ce în ce mai accentuată a faptului că ameliorarea continuă a calităţii este obligatorie pentru a atinge şi menţine, pe plan economic, performanţele.

Cerinţele şi nevoile pentru producţie sau prestări servicii sunt trecute în specificaţiile tehnice. Dar complexitatea sistemului organizaţional privind concepţiile şi relaţiile de producţie este atât de mare, încât s-a ivit necesitatea completării specificațiilor tehnice cu unele documente care să dezvolte liniile directoae si cerințele bazate pe sistemul calității. Acestea s-au concretizat în Standarde internaționale de calitate.

vezi și: De ce este importantă cunoașterea regulilor de igienă

 

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Sunteți interesat de articole? Abonați-vă!

Dacă doriți să fiți anunțați prin mail atunci când se publică articole noi pe site, folosiți căsuța de mai jos pentru a va abona. Introduceți numele și adresa de email, apoi dați click pe Mă Abonez! Intrați apoi pe adresa dvs. de mail și dați click pe linkul de confirmare! Vă mulțumim!

This div height required for enabling the sticky sidebar