Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Categorie: Băuturi alcoolice

Home / (Page 11)
img
Strugurii reprezintă materia primă pentru prelucrarea în industria vinicolă, fiind folosiţi la obţinerea unor produse ca : must, vin, distilate, suc. Ştiinţa care se ocupă cu studiul strugurelui ca materie primă pentru transformarea lui într-un produs oarecare se numeşte uvologie ( uvo = strugure şi logos = vorbire ). Ea întregeşte studiul ampelografic al soiurilor precizand […]
img
Băuturile alcoolice tari naturale se mai numesc și rachiuri naturale și se obțin în cea mai mare parte prin fermentarea și distilarea fructelor și a subproduselor de la vinificație. De asemenea, mai pot fi folosite ca materii prime sau și anumite sucuri de plante, plămezi de cereale sau alte surse naturale de zahăr fermentescibil. Țuica […]
img
Vinurile sunt caracterizate din punct de vedere chimic, organoleptic şi microbiologic pe toată durata evoluţiei lor cu scopul de a le cunoaşte, conserva şi amplifica calităţile printr-o îngrijire şi condiţionare optimă. Analiza chimică aplicată vinurilor urmăreşte cunoaşterea compoziţiei chimice a acestora (analiza completă) sau a unor indici chimici şi fizico-chimici importanţi pentru dirijarea evoluţiei vinului […]
1 10 11
This div height required for enabling the sticky sidebar