Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Categorie: Apa

img
În apele râurilor conținutul de Ca2+ rareori depășește valorile de 1 g/l, pe când în apele subterane poate atinge valori de zeci de grame într-un litru. Conținutul de Ca2+ ajunge uneori în râuri la 600 mg/l, dar în ape foarte sărate poate atinge 75000 mg/l. El nu afectează sănătatea dar prin duritatea crescută poate afecta conductele, spălatul, poate afecta […]
img
Conţinutul ionilor de hidrogen în apele naturale (pH-ul apei) este condiţionat în mare parte de raportul cantitativ dintre diverse forme ale acidului carbonic: Pentru apele de suprafaţă, care de regulă conţin cantităţi neînsemnate de CO2, sunt caracteristice valorile bazice ale pH-ului. Schimbarea pH-ului este condiţionată de procese de fotosinteză (la consumarea CO2 de către plantele acvatice se elimină ionii […]
img
Transparenţa apei este determinată de culoarea lor şi de turbiditate. Determinarea transparenţei apei se poate realiza calitativ şi cantitativ. Determinarea calitativă a transparenţei apei Determinarea calitativă a probei de apă să efectuiează într-o eprubetă, în care se toarnă 10 ml de apă proaspătă care a fost în prealabil agitată. Proba de apă se situează pe fonul întunecat. Uitându-se […]
This div height required for enabling the sticky sidebar