Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Categorie: Analiza alimentelor – lucrări de laborator

Home / (Page 4)
img
Organismele implicate în aprobarea unui aditiv alimentar sunt: JECFA (Joint FAO/who Expert Committee on Food Addities) din cadrul Comitetului Codex, care, în final, elaborează un Standard Codex. SCF (Scientific Committee on Food) din cadrul Uniunii Europene, iar aceasta, după examinare, o trimite spre aprobarea Parlamentului European și Consiliului de Miniștri care emit Directiva EC. Comitetul […]
img
Tehnicile de determinare pentru micotoxine sunt laborioase şi necesită echipament sofisticat. Determinarea micotoxinelor presupune eşantionare, extracţie cu solvenţi organici sau apă, purificare pe coloane cromatografice şi detectare cantitativă. Metodele analitice cuprind: teste de screening; metode cantitative. Prima categorie cuprinde tehnica cromatografiei în strat subţire pentru separare finală şi detecţie, de asemenea, tehnica imunoenzimatică ELISA, dezvoltată […]
img
Falsificarea laptelui prin adaos de colostru Falsificarea laptelui prin înlocuirea grăsimii laptelui cu grăsimi străine Determinarea clorurilor din lapte Determinarea reziduurilor de antibiotice din lapte Falsificarea laptelui prin adaos de substanțe conservare Falsificarea laptelui prin diluare cu apă Falsificarea laptelui de vacă prin adaos de lapte de bivoliță Falsificarea laptelui de vacă prin adaos de […]
1 3 4 5 7
This div height required for enabling the sticky sidebar