Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
img
E435 Monolaurat de polioxietilenă sorbitan polisorbat 60 este un aditiv alimentar cu rol de emulgator și aromatizant. Uneori este folosit și ca solvent pentru alți aditivi. Este un monoester. Aditivul este un amestec de sorbitol și de anhidridele sale (sorbitan și izosorbit) esterificaţi parțial cu acid stearic comestibil, condensat cu aproximativ 20 moli oxid de […]
img
Pomii se deosebesc de plantele anuale cultivate prin aceea că reprezintă indivizi complecși, la care de la însămânțare sau plantare și până la moarte se petrec schimbări succesive, legate de anumite perioade. G. Sitt deosebește în viața unui pom 9 perioade de vârstă, care se pot reduce la 3 perioade de vârstă principale, și anume: […]
img
Habitusul sau înfățișarea exterioară a unui pom sau arbust este produsul acțiunii simultane a trei factori: ereditatea plantei, influența condițiilor exterioare și etapa de dezvoltare individuală sau vârsta plantei. Ereditatea se manifestă prin tot ce are caracteristic specia sau soiul, respectiv talia, forma coroanei, forma, lungimea și grosimea ramurilor de schelet, unghiurile de ramificare, puterea […]
1 2 113
This div height required for the sticky sidebar